Klassekampen.no
Torsdag 7. juli 2016
Orsak, Ørjasæter

rettelse

Eg skreiv i ein side 2-artikkel i Klassekampen 4. juli at du har hevda at ordførarar i små kommunar tviheld på jobb og ordførarkjede og at det påverka røystinga.

Eg kom i skade for å blande personar. Det var kommentator Astrid Meland i Verdens Gang som skreiv om «småkonger som vil beholde makt» og «smykke seg med ordførerkjeder».

boksmia@online.no

Artikkelen er oppdatert: 1. august 2016 kl. 17.06