Torsdag 7. juli 2016
BLODIG: En aktivist utkledd som tidligere statsminister Tony Blair protesterer i London i forkant av lanseringen av Chilcot-rapporten i går.FOTO: Paul Hackett, REUTERS/NTB SCANPIX
• Blair misbrukte etterretning • Overså terroradvarsler • Aktivister krever oppgjør
Gir ikke opp Blair-jakten
Undersak

Pårørande: Tony Blair er ein terrorist

Familiane til soldatane som vart drepne i Irak-krigen meiner granskingsrapporten er eit frikort frå fengsel for dåverande statsminister Tony Blair. Over 200 britiske soldatar vart drepne som følgje av Irak-krigen.

Reaksjonane blant pårørande var delt etter at sir John Chilcot la fram granskingsrapporten i går.

– Tony Blair er verdas verste terrorist, sa Sarah O’Connor til Sky News etter pressekonferansen.

Ho mista bror sin som følgje av den britiske invasjonen i Irak.

– Rapporten tok altfor lang tid, men ut ifrå det eg har høyrd i dag, så er det eit ekstremt grundig stykkje arbeid. På ein måte var det verdt ventetida, sa Roger Bacon til The Guardian.

Han mista sin 34 år gamle son i Irak-krigen.

Labour-leiar Jeremy Corbyn sa til det britiske underhuset at «krigen i Irak lenge har vore sett på som ulovleg av juridiske ekspertar».

– Invasjonen var ein katastrofe som førte til samanbrot i infrastrukturen i Irak. I staden for å oppretthalde sikkerheita, har dei aggressive krigshandlingane ført til ei spreiing av terrorisme i regionen, sa Corbyn som stemte imot invasjonen i 2003.

– Parlamentarikarane som stemte for å gå til krig, må ta sin del av ansvaret. Me kan ikkje skru klokka tilbake, men me kan lære av våre feil, sa statsminister David Cameron i ein tale til underhuset.

Parlamentarikar Caroline Lucas frå Dei Grøne ropte at «Blair er ein krigsforbrytar» under protesten mot Irak-krigen i London.

«Offera er irakarane, soldatane som døydde og vart skada. Blair brukte løgner og bedrageri for å få det som han ville. Krigen var unødvendig og ulovleg», heiter det i ei utsegn frå aktivistgruppa Stop the War Coalition som arrangerte demonstrasjonen.

John Chilcot
KNUSENDE: Chilcot-rapporten fastslår at Tony Blair misbrukte etterretning før invasjonen av Irak og at han så bort fra advarsler om krigens følger.

– Vi har konkludert med at Storbritannia valgte å invadere Irak før fredelige løsninger for avvæpning ble vurdert. Militærløsningen var ikke en nødløsning.

Det sa sir John Chilcot i går, da han la fram sin rapport om Storbritannias deltakelse i invasjonen og okkupasjonen av Irak. Kommisjonen Chilcot har ledet, ble nedsatt av daværende Labour-statsminister Gordon Brown i 2009. Under lanseringen kom Chilcot med krass kritikk av daværende statsminister Tony Blair. I presentasjonen refererte han også til et hemmeligstemplet brev fra juli 2002 der Blair skriver til daværende amerikanske president George W. Bush: «Du vet, George, uansett hva du velger å gjøre, så er jeg med deg».

Invasjonen av Irak var et klart brudd på folkeretten, og det har blitt rettet kritikk mot at kommisjonen ikke besto av noen advokater som kan ta stilling til lovligheten av invasjonen.

Kommisjonens mandat var å vurdere Storbritannias deltakelse i Irak fra sommeren 2001 til slutten av juli 2009, en periode som inkluderer opptakten til krigen, selve krigføringen og dens ettermæle.

Fakta

Chilcot-rapporten:

• Den tidligere embetsmannen og statssekretæren John Chilcot ble i juni 2009 oppnevnt til å lede granskingen av Storbritannias rolle i Irak-krigen.

• Det var daværende statsminister Gordon Brown, Tony Blairs etterfølger, som utpekte medlemmene.

• Granskingen skal undersøke hvordan beslutningene ble fattet, forsøke å fastslå så presist som mulig hva som skjedde og påpeke hva man kan lære.

• Rapporten ble lagt fram i går. Den består av tolv bind og angivelig over to millioner ord.

Kilde: The Telegraph/NTB

Feil på feil

I rapporten gjør kommisjonen rede for en rekke feilsteg Blair-regjeringen gjorde, fra før invasjonen var et faktum, og til det siste året britiske tropper fortsatt var i landet:

Chilcot mener Bush og Blair underminerte FNs sikkerhetsråd ved å ikke støtte en fredelig tilnærming.

Måten Blair benyttet seg av etterretning om irakiske masseødeleggelsesvåpen kan «helt klart ikke rettferdiggjøres».

Blair argumenterte for at det var en reell trussel for at terrorister kunne få tak i masseødeleggelsesvåpen. Men han var blitt advart om at en invasjon kunne øke terrortrusselen.

Etter invasjonen diskuterte ikke Blairs regjering de militære alternativene eller implikasjonene av den militære tilstedeværelsen. Det irakiske folk har lidd forferdelig på grunn av dette, ifølge rapporten. Blair har hevdet at flere av utfordringene som fulgte med invasjonen var umulig å forutse. Rapporten hevder disse påstandene er feil.

Blair skal også ha overvurdert hvor sterk påvirkning han hadde på USA. Ifølge Chilcot bør Storbritannia tørre å kunne gå imot det USA ønsker.

Vurderer ikke lovligheten

1. mai 2003 erklærte presidenten Bush at invasjonen av Irak var vellykket. 13 år og en lang okkupasjon seinere er landet sønderknust, og de sivile dødstallene i etterdønningene av invasjonen er enorme. Med seg på laget hadde Bush Storbritannia og Blair som nærmeste alliert.

Forsiktige estimater anslår at over 150.000 sivile er drept etter at krigen brøt ut. Andre beregninger ligger på over en halv million sivile ofre.

Fredsorganisasjonen Stop the War Coalition, som Labour-leder Jeremy Corbyn ledet fra 2011 til 2015, fryktet i forkant av lanseringen at kommisjonen ikke ville fordømme invasjonen fullt ut, og at de som virkelig er ansvarlige, ikke vil bli stilt til ansvar.

Kommisjonsleder Chilcot fortalte i går at lærdommen man kan ta med seg fra Irak-krigen, er at framtidige kriger bør bli grundigere vurdert i forkant.

Det er Tuva Grimsgaard i Norges fredsråd enig i, men hun påpeker at det er for lite fokus på de folkerettslige vurderingene.

– Det viktigste vi kan gjøre, er å lære av våre feil. Vi kan unngå å starte flere nye problemer i regionen, og ved å opptre som en rettsstat og ikke bryte nasjonale og internasjonale lover. Vi kan også slutte å drepe sivile. Dette bør slutte å være et karrierefremmende skritt for politikerne i Storbritannia, men også i Norge, sier informasjonsrådgiveren. Hun er kritisk til at Tony Blair ikke ser ut til å kunne bli stilt til rettslig ansvar i kjølvannet av rapportlanseringen.

– Vi håper det vil være muligheter for å få stilt ham til ansvar for det han har gjort. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kommer høyst sannsynlig ikke til å gjøre det. Rapporten tar ikke stilling til dette, men forhåpentligvis vil lanseringen føre til så mye press at andre instanser kanskje kan forfølge dette videre, sier Grimsgaard.

kristian.aaser@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
JULESTRID: Kan Donald Trumps lyssky forretningsimperium og valgkampanje tåle lyset fra USAs elite-aktorer?
Tirsdag 18. desember 2018
UTÅLMODIGE: De er lettet over enighet i Polen, men Klassekampens klima­panel er også skuffet over resultatet.
Mandag 17. desember 2018
HJEM IGJEN: Etter FNs klimatoppmøte i Katowice er det nå opp til hvert enkelt land å heve ambisjonene om utslippskutt.
Lørdag 15. desember 2018
VINNERSAK?: Kan en «Green New Deal» bli for Demokratene det «Make America Great Again» var for Donald Trump?
Fredag 14. desember 2018
TRØBBEL: De fleste land vil ikke heve sine klimaambisjoner. Forhandlingene under klimatoppmøtet i Polen er i ferd med å gå seg fast.
Torsdag 13. desember 2018
EU-BRÅK: Frankrikes president er på kollisjonskurs med EUs budsjettregler. Det vil ­Italias høyre­regjering utnytte.
Onsdag 12. desember 2018
MOT MAY: I den britiske opposisjonens rekker vokser kravet om mistillit mot regjeringen og omkamp om brexit. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn nøler.
Tirsdag 11. desember 2018
HØYT SPILL: En ordkrig om FNs klimaforskning vekker harme og bekymring idet Polen-toppmøtet går inn i sin siste, avgjørende uke. Diplomatene jobber på spreng for å unngå tilbakeslag.
Mandag 10. desember 2018
SPRES: Mens De gule vestene fortsetter sine protester i Frankrike, sprer bevegelsen seg. – De har blåst liv i Basra-protester, sier irakisk analytiker.
Lørdag 8. desember 2018
GUL BØLGE: Ytre venstre i Frankrike får både ros og ris for sin støtte til De gule vestene. I dag ventes dramatiske ­demonstrasjoner.