Mandag 27. juni 2016
Jobb i Oslo: Thomas Pogge er ansatt i en professor II-stilling her ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling ved Universitetet i Oslo.
Professor tilknyttet Universitetet i Oslo skal ha misbrukt sin posisjon til å antaste kvinnelige akademikere:
Anklages for trakassering
Undersak

– Han er hederlig

Den siste Thomas Pogge veiledet ved Universitetet i Oslo var Grethe Netland, som forsvarte sin doktorgrad 10. juni i år.

Hun har bare positive ting å si om Pogge som veileder og person.

– Han har vært en utrolig god og støttende veileder som har behandlet meg med stor respekt, sier Netland.

Hun har hatt et faglig samarbeid med Pogge som strekker seg over mange år.

– Det er hyggelig å kunne si av hele mitt hjerte at han er hederlig både faglig og menneskelig.

– Hvordan reagerer du på påstandene som er kommet frem om Pogge?

– Det blir tegnet et bilde av en person som jeg overhodet ikke kjenner. Min relasjon til ham er utelukkende hyggelig og profesjonell.

Instituttleder Mathilde Skoie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk har personalansvar for de ansatte ved senteret Pogge er tilknyttet.

Hun har fått beskjed fra Universitetets sentrale ledelse om å ikke svare på spørsmål om anklagene mot Pogge.

– Universitetet i Oslo kommenterer av prinsipp ikke personalsaker, sier hun.

Foto: Tobias Klenze
Olav Gjelsvik
Den ledende moralfilosofen Thomas Pogge skal ha gjort seksuelle tilnærmelser overfor kolleger og studenter. Nå har 946 akademikere signert et opprop der de fordømmer oppførselen hans.

akademia

Den tysk-amerikanske professoren Thomas Pogge er en internasjonal stjerne i filosofifaget og har fått stort gjennomslag med sine teorier om rettferdighet for verdens fattige.

Pogge er professor i filosofi ved det prestisjetunge Yale-universitetet i USA og har en stilling som professor II ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling ved Universitetet i Oslo.

Hans viktigste bidrag til filosofifaget er påstanden om at rike land er moralsk forpliktet til å hjelpe fattige land.

Nå slår imidlertid bildet av Pogge som moralsk ledestjerne sprekker.

946 professorer og akademikere fra hele verden har signert et opprop der de fordømmer Pogges oppførsel overfor kvinnelige studenter og kolleger.

De siste ukene har saken har vært omtalt i de amerikanske nyhetsmediene Huffington Post og Buzzfeed.

Fakta

Thomas Pogge:

• Tysk-amerikansk professor i filosofi ved Yale-universitetet i USA.

• Har også en stilling som professor II ved Universitetet i Oslo.

• Pogge er tidligere elev av John Rawls og anerkjent som en av verdens ledende moralfilosofer.

Sier Pogge krenket henne

Internasjonalt er det Fernanda Lopez Aguilar som målbærer anklagene mot Pogge.

Aguilar hadde Pogge som veileder på sin masteroppgave ved Yale da hun var 21 år gammel. Pogge var da 56 år.

Ifølge Aguilar skal professoren raskt ha anlagt en flørtende tone, noe Aguilar, opprinnelige fra Honduras, stusset over, men avfeide som kulturelle forskjeller.

Etter hvert ble imidlertid Pogges tilnærmelser mer direkte, hevder Aguilar.

Under en konferanse i Chile, der Pogge ba Aguilar være med som sin tolk, skal den eldre professoren ha invitert henne til å sove på rommet sitt, og på et tidspunkt nærmet seg henne bakfra og trykket hoftepartiet sitt opp mot studenten.

Pogge har innrømmet at han inviterte Aguilar til å dele rom med ham – og at han hvilte hodet sitt i fanget hennes på flyturen fra Chile, men avviser påstanden om mer direkte seksuelle tilnærmelser.

Etter at hun avviste ham, skal Pogge ha brukt sin makt som professor til å hindre Aguilars videre karriere som akademiker.

Flere tilfeller

Overfor Klassekampen benekter Thomas Pogge at han noensinne har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep, seksuell trakassering eller represalier som følge av anklager om seksuelt misbruk.

«Jeg har ikke bedrevet noe slik oppførsel, og det vil fort komme fram i en rettssal», skriver han i en e-post.

Han skriver samtidig at det var galt av ham å dele hotellrom med Aguilar i Chile og å hvile hodet sitt i Aguilars fang på turen tilbake til USA.

«Dette kan anses som brudd på normene for passende profesjonell oppførsel – selv om det ville vært fint å ha disse normene klart formulert», skriver han.

UiO-ansatt signerte opprop

På bakgrunn av hendelsen i Chile og flere andre hendelser, har Aguilar anmeldt Pogge for seksuell trakassering.

Etter at Aguilar sto fram med sin historie, har et mønster begynt å tegne seg.

Flere universitetsprofessorer som har hatt kontakt med Pogge har stått fram og fortalt om moralfilosofens tilsynelatende tvilsomme oppførsel overfor kvinnelige kolleger og studenter.

Blant dem som har signert oppropet mot Pogge er hans kollega ved Universitetet i Oslo, filosofiprofessor Olav Gjelsvik.

– Først og fremst er dette en veldig trist sak, ikke minst for kvinner som har vært veiledet av Pogge opp gjennom åra. Dette har mange ringvirkninger, og det oppstår tvil om hva som har foregått sier Gjelsvik.

– Pogge benekter anklagene om seksuell trakassering. Bidrar du ikke til å forhåndsdømme ham ved å undertegne oppropet?

– Nei, som det framgår av selve oppropet mener vi at det Pogge har vedgått offentlig, er tilstrekkelig for å fordømme hans handlinger. Å bestille hotellrom som han inviterer kvinnelige studenter til å dele, er en form for oppførsel som vi ikke skal ha noe av, rett og slett, sier Gjelsvik.

«Skyldig i diskriminering»

I oppropet vises det til omtalen saken har fått i Buzzfeed, Huffington Post og andre medier den siste tida.

I anklagene heter det at Pogge «over lengre tid skal ha gjort seg skyldig i kvinnediskriminerende atferd, inkludert uønskede seksuelle tilnærmelser, løfter om anbefalingsbrev og andre fordeler samt (...) seksuelle overgrep».

De som har undertegnet mener videre at saken har langt mer vidtrekkende konsekvenser for det akademiske miljøet enn det som framgår i det sivile søksmålet Aguilar har anlagt mot Pogge i USA.

«Ingenting er viktigere for det filosofiske fellesskapet enn tilliten som han har forrådt», heter det i brevet.

– Er det riktig at filosofi­miljøet er spesielt utsatt for denne typen diskrimineringssaker fordi det er så mannsdominert, Olav Gjelsvik?

– Sammenliknet med andre humaniorafag er filosofi betydelig mannsdominert. Det tilsier at vi utviser svært stor grad av integritet og aktsomhet, ikke minst fra mannlige, ledende professorer. Da har vi en helt ubetinget plikt til å skape virkelig gode, tillitsfulle arbeidsforhold, ikke minst for jenter i faget. Det skal vi ta på stort alvor, sier Gjelsvik.

Forventer å bli ekskludert

Thomas Pogge er enig i at seksuell atferd av den typen han blir anklaget for, er totalt uakseptabelt.

Han tror at måten han blir oppfattet på av professorer og andre som har fortalt om tvilsom oppførsel, er svært påvirket av det han omtaler som «den fire år lange kampanjen for å framstille meg som en seksualforbryter».

«Så fort noen blir sett på som en slik overgriper, kan enhver ung kvinne han blir sett med lett bli tatt for å være et av hans (potensielle) ofre, og hans vennlighet kan fort bli feiltolket som at han ‘legger an på’ noen», sier han.

«All denne negative publisiteten har også skremt og marginalisert de mange kvinnene jeg har undervist og vært venner med gjennom årene, inkludert de 20 hvis doktorgrader jeg veiledet (inkludert fem på Universitetet i Oslo)», legger han til.

«Den tiltenkte og sannsynlige konsekvensen av det åpne brevet er ekskludering fra det akademiske samfunnet», fastslår Pogge.

Undersøkte i Oslo

Etter det Klassekampen får opplyst, har ikke Pogge jobbet fra instituttet i Oslo de siste to-tre åra, men ledelsen ved universitetet var kjent med anklagene om Pogges seksuelle atferd lenge før Buzzfeed publiserte den første avsløringen.

Universitetet i Oslo skal ha gjennomført egne undersøkelser for å finne ut om noen av hans kvinnelige studenter eller kolleger har hatt tilsvarende erfaringer som Fernanda Lopez Aguilar.

Universitetets advokater har også vurdert om det er grunnlag for å avslutte Pogges engasjement ved universitetet på grunnlag av anklagene mot ham, men konkludert med at det ikke var mulig. En sentralt plassert kilde forteller til Klassekampen at en kvinnelig ansatt ved Universitetet i Oslo fortalte Aguilars advokater om upassende seksuell atferd fra Pogge da de gjennomførte undersøkelser for å forberede en rettssak i USA.

Vedkommende skal imidlertid ikke ha ønsket å åpne en formell anklage mot gjeste­professoren, som er ansatt i 20 prosent stilling ved UiO fram til neste sommer.

Pogge håper at anklagene mot ham blir tatt videre til et rettslig forum.

«Så lenge de bare sirkulerer og formerer seg på internett, er det lite håp om å få disse falske anklagene ut av sirkulasjon, og sosial død er dermed det sannsynlige utfallet», skriver han.

kultur@klassekampen.no

Onsdag 8. april 2020
At besøkstallet ved Nordnorsk kunstmuseum falt i fjor, henger sammen med at tallene hadde økt kraftig i foregående år, hevder den sparkede direktøren Jérémie McGowan.
Tirsdag 7. april 2020
På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.
Mandag 6. april 2020
Aleksander Melli har brukt under en uke på å oversette «I smittens tid» fra italiensk til norsk. Flere forlag er i gang med koronabøker.
Lørdag 4. april 2020
Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum tar bladet fra munnen om hvorfor direktøren fikk sparken. Men et tidligere styremedlem bestrider framstillingen hennes.
Fredag 3. april 2020
I koronaens tid blir stadig flere tekster, foredrag og forfattersamtaler lagt gratis ut på nettet. Forfatterorganisasjon advarer medlemmene sine mot å dele for mye.
Torsdag 2. april 2020
Videotjenesten Zoom er i hardt vær for sin behandling av personvern og sikkerhet. Forbrukerrådet håper nå at flere tjenester rydder opp.
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.