Torsdag 23. juni 2016
KLAR: Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse, har klokkertro på at den nye digital­avisa Dagens Perspektiv skal få pressestøtte.Foto: Anniken C. Mohr
• Ukeavisen Ledelse kan få pressestøtte for digital dagsavis • Søknaden til digitalavisa avgjøres i dag
Utfordrer pressestøtten
Undersak

Regner med at flere andre aviser vil kopiere

– Vi vet av erfaring at endringer i pressestøtten får noen aktører til å tilpasse sin strategi. Det er forståelig at noen forsøker å optimalisere virksomheten opp mot regelverket, sier Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten og leder av Medietilsynets tilskuddsutvalg.

Det er et rådgivende organ for Medietilsynet, med medlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet og fra mediebransjens organisasjoner.

På dagens møte vil utvalget vurdere elleve søknader som Medietilsynet mener befinner seg i grenseland for å motta produksjonsstøtte.

Eilertsen er forberedt på at diskusjonen om den digitale nyskapingen Dagens Perspektiv kan bli krevende.

– Jeg regner med at flere andre aktører vil tenke samme tanken som de har gjort. Men slike tilpasninger var jo også litt av intensjonen med å innføre plattformnøytral pressestøtte.

Tilskuddsutvalget har ikke beslutningsmyndighet, men avgir en innstilling til Medietilsynet som tar avgjørelsen. Avslag kan ankes til Kulturdepartementet.

– Hvis det viser seg at de nye reglene får utslag som ikke har vært intendert, vil vi be Kulturdepartementet om å komme med presiseringer i forskriften, sier Eilertsen.

Fra og med i år har Medietilsynet overtatt ansvaret for pressestøtte til ukeaviser fra Kulturrådet. Utvalget vil også vurdere om ukeaviser som Dag og Tid og Morgenbladet tilfredsstiller kriteriene for bredde og aktualitet i den nye forskriften.

IKKE KLAR: Ukeavisene Dag og Tid og Morgenbladet har ingen planer om å lage en digital dagsavis.
Ukeavisen Ledelse har skreddersydd en digitalavis som kan utløse flere millioner kroner i pressestøtte. Det kan i så fall sette hele ordningen i spill.

Medier

I dag møtes Medietilsynets tilskuddsutvalg for å avgjøre om nettavisa Dagens Perspektiv skal godkjennes som dagsavis på lik linje med andre aviser i pressestøtteordningen.

Det kan i så fall sprenge rammen på rundt 300 millioner kroner som Stortinget har bevilget og sette hele ordningen i spill.

Etter det Klassekampen erfarer legger Medietilsynets tilskuddsutvalg til grunn at avisa kan få så mye som 7,5 millioner kroner i pressestøtte hvis den blir godkjent som dagsavis.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at vi skal kvalifisere til støtte, sier Magne Lerø, redaktør og eier av Ukeavisen Ledelse, som han fikk kjøpe fra Mentor Medier i 2013.

Fakta

Digital pressestøtte:

• I fjor innførte regjeringen pressestøtte for digitale medier.

• Støtten gis til aviser som kvalifiserer til pressestøtte etter dagens regelverk.

• I fjor fikk abonnentene til Ukeavisen Ledelse tilbud om å få digitalavisa Dagens Perspektiv, mot et mindre tillegg i prisen. Dermed kan avisa få pressestøtte for sine 4510 abonnenter.

• I dag skal Medietilsynets tilskuddsutvalg ta stilling til om den nye digitalavisa skal få godkjent sin søknad.

Tilpasset til regelverket

Etter flere år under trange økonomiske kår er det nå enten vinn eller forsvinn for Lerø og hans selvskapte medie­hus. I fjor satset han alt på et kort og etablerte nettavisa Dagens Perspektiv. Samtidig fikk de tidligere abonnentene på Ukeavisen Ledelse tilbud om å abonnere på den nye nettavisa for noen hundrelapper ekstra i året.

Omleggingen var som skreddersydd til det nye regelverket for såkalt plattformnøytral pressestøtte, som ble vedtatt av Stortinget i fjor. Det innebærer at det ikke lenger bare er papiraviser som kan få støtte, men også digitale utgaver.

I stedet for en papirbasert ukeavis som ikke kvalifiserte til produksjonsstøtte fra Medietilsynet, kunne Lerø sende inn en søknad for den digitale nyskapningen Dagens Perspektiv.

– Jeg har lest kriteriene mange ganger, fått veiledning fra Mediebedriftenes Landsforening, og har stilt meg selv spørsmålet om det er noe jeg kan ha misforstått. Men det kan jeg ikke se at det er, sier Lerø til Klassekampen.

– Noen vil sikkert innvende at du har skreddersydd et produkt for å få mest mulig pressestøtte?

– Er ikke det hva hele dette handler om? At man skal tilpasse produktet i forhold til regelverket? Jeg er i så fall ikke den eneste som gjør dette. Etter min oppfatning er dette er et svar på utfordringen fra politikerne og regjeringen, nemlig at de ønsker mer innovasjon og mangfold i mediebransjen, svarer Lerø.

Kan sprenge rammene

Konverteringen av abonnenter fra Ukeavisen Ledelse til Dagens Perspektiv var etter alle solemerker vellykket. Den nyetablerte digitalavisa fikk et godkjent opplag i fjor på 4510 eksemplarer, og kommer ut fem dager i uka.

I andre deler av avisbransjen har søknaden fra Dagens Perspektiv utløst bekymring for at konkurrentene skal forsøke seg på liknende løsninger.

Morgenbladet, som kommer ut ukentlig med et opplag på 29.000, kunne utløst flere titalls millioner kroner i pressestøtte om de hadde forsøkt. Men det har avisa ikke til hensikt å gjøre.

– Nei, dette er ingen strategi for oss. Vi konsentrerer oss om å lage en god ukeavis, som vi mener har et stort potensial til å vokse på egne bein. Vi ønsker ikke å tilpasse en avis etter pressestøtteordningen, sier Ivar A. Iversen, fungerende sjefredaktør i Morgenbladet.

Oppfordrer til redelighet

Ukeavisa Dag og Tid, som i likhet med Morgenbladet har vært opplagsvinner de siste årene, har heller ingen planer om å lage en digital dagsavis.

– For oss er dette helt uinteressant. Vårt mandat er å lage en god ukeavis, punktum, sier Svein Gjerdåker, redaktør i Dag og Tid.

Han understreker at han ikke har satt seg inn i søknaden fra Magne Lerø og Dagens Perspektiv. Likevel har han en klar oppfordring til aktørene i mediebransjen:

– Det er Medietilsynet som må vurdere om Dagens Perspektiv kvalifiserer til støtte. Men helt generelt vil jeg si at det påligger oss alle å være ordentlige og redelige, og ikke sette sammen en «pakke» som kan lure seg inn under ordningen, sier Gjerdåker.

– Jeg vil også tilrå Medietilsynet å sørge for stramme rammer for tildeling av støtte. Blir reglene for løst definert, setter vi hele ordningen i spill, sier han.

Håper på et løft

For Magne Lerø er det derimot ingen tvil om at Dagens Perspektiv har et helt legitimt krav på pressestøtte, hvis regelverket skal gjelde likt for alle. Avisa har 252 selvstendige utgaver i året, den tar betalt fra sine brukere og dekker et tilstrekkelig bredt område innen samfunn, politikk og nyheter.

– Vi har som mål å komme ut med 20 sider hver dag, og leserne får tilgang til både digitalversjon og avisa i pdf-format. Bredden er også blitt betydelig utvidet, med blant annet mye stoff innen samfunn, politikk og forvaltning, sier Lerø.

Mens Ukeavisen Ledelse i fjor mottok én million kroner i støtte fra Kulturrådet som ukeavis, kan produksjonsstøtte på flere millioner kroner gi redaksjonen som teller åtte årsverk, et skikkelig løft.

– Det siste året har vi drevet litt rovdrift på oss selv, og jeg har brukt opp alle sparepengene mine. Med produksjonsstøtte vil vi få større muskler til å ansette flere journalister og utvikle avisa videre.

jonas.braekke@klassekampen.no

Tirsdag 13. november 2018
25.000 abonnenter kan miste papir­avisa dersom regjeringen går for et kompromissforslag som mediebransjen selv har spilt inn.
Mandag 12. november 2018
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.
Lørdag 10. november 2018
Etter en storstilt digitalisering av skolen er Bærum kommune klar for neste skritt: kutt i skolebibliotek­tjenesten.
Fredag 9. november 2018
Sentrale personer i motstandsbevegelsen ble varslet om deportasjonen av de norske jødene høsten 1942, men varslene ble ignorert. Det viser Marte Michelet i boka «Hva visste hjemmefronten?».
Torsdag 8. november 2018
Stig Aasvik har jobbet som skyggeskriver i 15 år. Likevel synes han det er trist at kjendis­intervjuer i bokform får så høye opplagstall.
Onsdag 7. november 2018
Denne høsten har en rekke norske kjendiser gjort det skarpt i bokmarkedet. Men bare et fåtall av dem har skrevet boka si selv.
Tirsdag 6. november 2018
Joshua French kan tjene flere millioner kroner på sin foredragsturné landet rundt. Flere kulturhus har hatt kvaler med å gi den drapsdømte nordmannen en talerstol.
Mandag 5. november 2018
Mats Grorud har laga animasjonsfilm om å leva 70 år i flyktningleir.
Lørdag 3. november 2018
Joshua French kan tjene fire millioner kroner på foredragsturneen sin. – Han er helt i toppklassen nå, sier markeds­føringsekspert.
Fredag 2. november 2018
Nikolaj Frobenius mener filmen «Mordene i Kongo» unnlater å plassere Moland og French politisk. De sto på ytre høyrefløy, hevder han.