Klassekampen.no
Onsdag 22. juni 2016
Svar til Rattsø

Framtids­prognoser

I Klassekampen 8. juni pekte jeg på den dramatiske forskjellen det er mellom Produktivitetskommisjonen og Perspektivmeldingen 2013 når det gjelder beregning av størrelsen på den norske produksjonen i form av Brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2060.

I Klassekampen 16. juni skriver kommisjonens leder, professor Jørn Rattsø, at scenarioene i kommisjonens rapport ikke var ment å være noen prognose for hva som faktisk kommer til å skje, men en illustrasjon på hvilke utfordringer man står overfor dersom man ikke gjennomfører politikktiltak for å snu en uønsket utvikling.

I rapporten kan vi imidlertid lese at «referanse­banens forutsetninger innebærer en betydelig lavere økonomisk vekst framover mot 2060 enn det Norge har bak seg. Mens den årlige volumveksten i BNP per innbygger var 2,4 prosent per år i perioden 1990–2014, viser tabell 4.3 (side 68) at den tilsvarende veksten i gjennomsnitt blir 0,3 prosent i perioden 2014–2060».

Nivået for BNP per innbygger blir dermed kun 13,5 prosent høyere i 2060 enn i 2014, skriver Rattsø & co. Forutsetningene innebærer at gjennomsnitts­innbyggeren etter 2015 vil oppleve omtrent nullvekst i BNP og avtakende privat konsum, foruten at offentlig sektor ikke vil være økonomisk bærekraftig.

Perspektivmeldingen regnet derimot med at BNP vil vokse med 2,3 prosent i året de neste 45 årene, noe som innebærer omtrent dobbelt så høy BNP per innbygger i 2060.

Rattsø forklarer den store forskjellen med blant annet at Produktivitetskommisjonen har beregnet en årlig vekst i standarden på alle sivile offentlige tjenester på én prosent, mens Perspektivmeldingen har basert seg på uendret standard.

Det skulle imidlertid ikke spille noen rolle for størrelsen på BNP. Det betyr bare at sammen­setningen av BNP blir litt annerledes, med litt mer offentlige tjenester og litt mindre privat konsum.

hall.bakke@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 24. juni 2016 kl. 14.12