Lørdag 18. juni 2016
Tidlig ut: Danserne ved Nasjonalballetten i Bjørvika i Oslo må gå av ved fylte 41 år. Som kompensasjon har de krav på tidligpensjon fram til fylte 67 år. Kulturdepartementet vil erstatte ordningen med tre års etterlønn for å spare penger. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
• Regjeringen vil endre loven om operapensjon • Ballettdansere og sangere taper store beløp
Pensjonsloven kan falle
Anette Trettebergstuen (Ap)
Geir Jørgen Bekkevold (KrF)
Kulturministeren kommer ikke til å få flertall for forslaget om å fjerne retten til tidligpensjon ved operaen i Bjørvika, advarer Arbeiderpartiet.

Pensjon

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) forbereder et forslag til ny operapensjonslov. Det kan få Operaen i Bjørvika ut av det økonomiske uføret, men vekker reaksjoner blant de ansatte ved Den Norske Opera & Ballett.

Som Klassekampen skrev fredag, har Kulturdepartementet i møte med fagforeningene ved Operaen signalisert at tidligpensjonen for dansere og sangere skal erstattes med tre års etterlønn.

I så fall kan det medføre at ansatte mister fra fire til åtte millioner kroner i inntekter fram til de går av med ordinær pensjon ved fylte 67 år, ifølge beregninger utført av konsulentselskapet Actecan på oppdrag fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

Lovforslaget blir sendt ut på høring til høsten, før det skal legges fram for Stortinget. Hvis Kulturdepartementet står på sitt, vil forslaget møte kraftig motstand fra Arbeiderpartiet.

– Det vi først og fremst reagerer på, er mangelen på involvering av de ansatte og deres fagforeninger. At regjeringen heller ikke har gått i dialog med opposisjonen på Stortinget, er kritikkverdig. Uten en bred involvering vil ikke dette forslaget få flertall i Stortinget, sier kulturpolitisk talsperson for Ap på Stortinget, Anette Trettebergstuen.

Fakta

Ny operapensjon:

• Pensjonsutgiftene ved Den Norske Opera & Ballett har økt fra 21 millioner kroner i 2006 til 177 millioner kroner i fjor.

• Kulturdepartementet vil legge fram forslag til endring av operapensjonsloven til høsten.

• Departementet har signalisert at det ønsker å erstatte dagens tidligpensjon med tre års etterlønn, inspirert av liknende ordninger i Sverige og Finland.

Holdt utenfor

Musikernes fellesorganisasjon, som representerer mange av danserne og sangerne ved Operaen, har ved flere anledninger bedt Kulturdepartementet om å bli tatt med på råd i utformingen av en ny pensjonsordning. Senest for to uker siden slo MFO fast i et brev til departementet at de er svært misfornøyd med prosessen.

MFO fikk til slutt vite om departementets forslag til ny operapensjon på et møte 24. mai.

Trettebergstuen tar forbehold om at hun ikke vet hva som blir regjeringens endelige forslag til ny operapensjonslov.

– Men jeg kan godt forstå at de ansatte reagerer hvis departementet legger fram det som er blitt skissert overfor MFO. Forslaget om etterlønn på tre år vil ikke bare få store konsekvenser for sangere og dansere som er tilknyttet operaen i dag, men man risikerer også å svekke rekrutteringen til operaen i lang tid framover, sier hun.

Krever åpenhet

Trettebergstuen viser til at det er lang tradisjon på Stortinget for å søke brede politiske flertall for omfattende endringer av pensjonsordninger. Det vanlige er også å nedsette såkalte partssammensatte utvalg i forkant, med representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersida.

– Historien viser at selv de vanskeligste pensjonsspørsmål kan løses på en god måte hvis man involverer alle parter. Man oppnår ikke dette ved å sitte ved å skrivebordet i et departement, sier Ap-politikeren.

Også Kristelig Folkeparti på Stortinget oppfordrer kulturministeren til å ta de ansatte med på råd før forslaget om ny operapensjonslov blir lagt fram.

– Jeg skjønner godt at det skaper dårlig stemning i operaen når de ansatte får en løsning tredd over hodet, og som kanskje attpåtil er en dårlig løsning, sier Geir Jørgen Bekkevold, som sitter i kulturkomiteen for KrF på Stortinget.

– Mitt råd til departementet er at man viser større respekt for de ansatte og det valget de tok da de søkte seg til operaen. Mange har jo valgt dette som karrierevei under forutsetning at dagens pensjonsordning skulle videreføres.

– Har gått i dialog

Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet tilbakeviser at det ikke har vært en god dialog med de ansatte og deres fagforeninger.

– Vi har hatt en bred dialog med blant annet MFO, som har deltatt på flere møter med departementet og fått mulighet til å komme med skriftlige innspill. Hvis man fortsatt ikke er fornøyd, vil det komme flere anledninger før lovforslaget blir sendt ut på høring, sier Fredriksen.

– Å bli invitert til møter er ikke nødvendigvis det samme som å bli involvert?

– Når de har fått mulighet til å legge fram synspunktene sine både muntlig og skriftlig, så mener jeg det kan sies at de er blitt involvert.

Nils Are Karstad Lysø, administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett mener det er nødvendig å gjøre noe med pensjonsordningen, som har ført til at operaens egenkapital i dag er nærmere 400 millioner kroner i minus.

– Vår økonomi er svært anstrengt som følge av stadig økende pensjonskostnader. Derfor kommer det ikke som noen overraskelse på oss at Kulturdepartementet vurderer endringer i operapensjonsloven, sier Lysø.

jonas.braekke@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Mandag 19. august 2019
Medvirking og mediebruk er viktig i den kommende kulturmeldingen for barn og unge.
Lørdag 17. august 2019
Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner».
Fredag 16. august 2019
Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.
Torsdag 15. august 2019
Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.
Onsdag 14. august 2019
Terror fra ytre høyre har påvirket hvordan svenskene snakker om innvandring. – Sveriges historie med høyreekstrem vold har preget landet mer enn vi tror, sier Bjarne Riiser Gundersen.
Tirsdag 13. august 2019
Terrorforskere ber mediene tone ned omtalen av den terrorsiktede 21-åringen etter moskéskytingen i helga.
Mandag 12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.
Lørdag 10. august 2019
Kulturminister Trine Skei Grande ­ stiller til Fortnite-duell. Ellers er det lite som står på spill for kulturfolk under Arendalsuka.
Fredag 9. august 2019
Etter skyteepisodene i USA har en debatt om medienes terrordekning blusset opp. Forsker mener pressen bør bli restriktive med å navngi terrorister, men Redaktørforeningen frykter til mystifisering.