Tirsdag 7. juni 2016
Feilslått krig

• Det norske engasjementet i Afghanistan har vært mislykket. Det er konklusjonen i Godal­utvalgets rapport som ble over­levert i går. «Statsbygging styrt utenfra – bygd på storstilt militær innsats, massive pengeoverføringer og svake institusjoner – har vist seg å være meget krevende. I Afghanistan, et samfunn preget av 23 år med krig, var det innenfor de gitte rammer umulig», slår utvalget fast. Norge har vist seg lojal til Washington, men terrorismen er ikke bekjempet, og Afghanistan er ikke blitt et mer fredelig og stabilt land.

• Utvalget skriver om og om igjen at det mest sentrale målet for krigsdeltakelsen fra norsk side var å vise lojalitet til USA og Nato. Problemet er bare at denne begrunnelsen i betydelig grad har vært underkommunisert overfor det norske folk. I rapporten sies det at den amerikanske invasjonen hadde folkerettslig grunnlag i retten til selvforsvar. Dette er likevel tvilsom folkerett, ettersom al-Qa’ida, som sto bak terrorangrepet 11. september 2001, ikke var noen stat. Krigen mot Afghanistan var ikke noe opplagt svar på terrortrusselen, og den har da heller ikke ført til at terrorfaren er blitt mindre. Å bruke artikkel fem i Nato-traktaten, som fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen, var heller ikke åpenbart, fordi det var snakk om et terrorangrep. Artikkelen har ikke blitt brukt ved seinere terrorangrep i andre land.

• Lojaliteten til USA står i direkte motsetning til ha en reell og saklig debatt om hva som er riktig ut fra folkeretten og for andre land. Det hjelper heller ikke med større åpenhet under stortingsbehandlingen hvis premisset er at Norge lydig skal følge USA. Forutsetningen for at det skal være en reell debatt om krigsdeltakelse er at Norge gjenvinner kontrollen over egen forsvars- og utenrikspolitikk. Å etterkomme USAs krav har fått katastrofale følger for Afghanistan og dets befolkning. Utvalget har rett når det skriver at Norge alltid må kunne velge å si nei til krigsdeltakelse. Problemet ligger i at landets ledende politikere – til stor skade både for Norge og Afghanistan – ikke har fulgt dette så selvfølgelige prinsippet for en suveren stat.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...