Klassekampen.no
Lørdag 21. mai 2016
Evaluer i vei: SV trenger ikke gå om Stortinget for å evaluere Libya-krigen, skriver Hans Ebbing. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix
For en kjempegod idé, Heikki Holmås

Libya

I Klassekampen for 19. mai orienterer Heikki Eidsvoll Holmås oss om at SV har fått sitt forslag om en «evaluering» av Norges deltakelse i Libya-krigen 2011 nedstemt i Stortinget.

Uavhengig av hva Stortinget gjør eller lar være å gjøre med denne «humanitære» krigsinnsatsen i ettertid, burde SV for lengst gjort sin egen evaluering – på et selvstendig grunnlag, uten å overlate dette til Stortinget. Her er et forslag til evaluering som SVs ledelse bør formidle til offentligheten, jo før, jo bedre:

«Vi, SVs stortingsgruppe i 2013–17, erkjenner at medlemmer av SVs stortingsgruppe og i regjering i løpet av et par dager i mars 2011 ble forledet til å gi sin tilslutning til Natos bombekrig mot Libya. Vi beklager sterkt at saken ikke ble lagt fram for noen av partiets valgte organer før beslutningen om krigsdeltakelse ble gjort.

Vi erkjenner at stortingsgruppa brøt SVs politiske program som alt lenge hadde slått fast at SV ikke kan støtte militære operasjoner (deltakelse i krig) i utlandet uten at saken har vært behandlet i åpent storting.

Vi erkjenner at disse instansene i partiet ga sin tilslutning til en krig som var klart i strid med folkeretten.

Vi erkjenner at partiet i Stortinget og i regjeringen var kunnskapsløs om situasjonen i Libya spesielt, og Midtøsten generelt. Disse organisasjonsleddene i SV var derfor ikke i stand til å vurdere på et selvstendig grunnlag bakgrunnen for resolusjonen i FNs sikkerhetsråd som på falske premisser ga grønt lys for bombingen. Partiet var heller ikke i stand til å vurdere de konsekvenser krigen kunne få for situasjonen i Midtøsten.

I ettertid erkjenner vi at vi var naive. SV ble lurt av Nato-flertallet i den regjeringen SV var medlem av. Vi erkjenner at håndteringen av SVs utenrikspolitikk i Stortinget er for viktig til at den kan overlates til SV-representanter som har erklært at de er tilhengere av norsk medlemskap i Nato.»

hnk.ebbing@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 6. juni 2016 kl. 12.29