Lørdag 14. mai 2016
Dekkoperasjon

• Norge er i ferd med å oppgi norsk suverenitet over Finanstilsynet, som har overordnet kontroll over norsk finanssektor. Nei til EU kaller det med rette en av største avgivelsene av suverenitet siden inngåelsen av EØS-avtalen. Regjeringen og finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere bedyret at Norge ikke vil oppgi kontrollen over Finanstilsynet, men har nå valgt å underlegge norsk finanssektor Brussel.

• Det regjeringen og Stortinget er i ferd med å gjøre, er å omgå paragraf 115 i Grunnloven som slår fast at man bare kan overføre myndighet (på et saklig begrenset område og med tre fjerdedels flertall) til en internasjonal sammenslutning Norge er tilsluttet eller slutter seg til. I et innlegg i Dagens Næringsliv denne uka viser Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik, begge professorer ved Universitetet i Bergen, hvordan regjeringens løsning betyr å legge det norske finanstilsynet inn under EUs tilsynsorganer, men der realitetene tildekkes gjennom en konstruksjon der alle vedtak i norske saker formelt blir truffet av Eftas overvåkingsorgan (Esa). Fredriksen og Holmøyvik skriver at det er pinlig klart at dette er en «konstruksjon». Finansdepartementet skriver selv i proposisjonen: «Det er en underliggende forutsetning i den fremforhandlede modellen at Eftas overvåkingsorgan, kort tid etter mottak av et slikt utkast fra den relevante EU-tilsynsmyndig­heten, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak».

• Stortingets finanskomité startet behandlingen av forslaget – et 648 siders dokument – tirsdag denne uka. Planen er å avgi innstilling allerede innen 13. juni, med pinse og 17. mai og mye annet imellom. ABC Nyheter påpekte i en sak torsdag at det er ekstrem kort tid for en beslutning som handler om den største suverenitetsoverføringen siden EØS-avtalen i 1994. Det er grunn til å føye til at hvis dette går gjennom i Stortinget, vil det også være snakk om en grunnlovsstridig beslutning, ettersom forslaget er en nøye utformet dekkoperasjon for å skjule det faktum at Norge blir underlagt finanstilsynet i EU, en sammenslutning Norge ikke er tilsluttet eller slutter seg til.

Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...