Fredag 13. mai 2016
VURDERING: – Vi har brukt mye tid på denne avveiningen: Hva er risikoen for at vi trener noen vi vil angre på at vi trente i morgen, målt opp mot hva som er nødvendig for å bekjempe Isil, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Norge velger ikke selv hvilke syriske opprørsgrupper som skal trenes av norske spesialsoldater:
Må stole på amerikanerne
RISIKO: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier det er en stor risiko ved å trene opp syriske opprørere. Han mener likevel at å målet om å bekjempe IS må gå foran.

SYRIA

I sommer er det ventet at de første norske soldatene reiser til Jordan for å starte opptreningen av syriske opprørere som skal bekjempe Den islamske staten (IS), som også kalles Isil.

Nå sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det er flere risikoer med oppdraget, men at behovet for å bekjempe IS gjør risikoen akseptabel.

– Det er et dilemma hvem vi skal trene, hva de gjør etter at vi har trent dem, og hva de vil gjøre etter at de har bekjempet Isil. Dette har vi altså ikke noe svar på. Men vi har brukt mye tid på denne avveiningen: Hva er risikoen for at vi trener noen vi vil angre på at vi trente i morgen, målt opp mot hva som er nødvendig for å bekjempe Isil, sier Bruun-Hanssen til Klassekampen.

Fakta

Norge i krigen mot IS:

• 2. mai i år gjorde regjeringen det klart at Norge skal sende 60 spesialsoldater til Jordan for å trene opp syriske opprørere til kampen mot Den islamske staten (IS).

• Norge har allerede trent opp styrker i Bagdad og Erbil.

• Oppdraget i Jordan åpner for at de norske spesialsoldatene kan bli med når de syriske opprørerne skal bekjempe IS i Syria.

Velger ikke selv

Det siste året har norske spesialsoldater trent opp irakiske regjeringsstyrker i Bagdad og kurdiske Peshmerga-krigere i Erbil. Når opptreningen nå flyttes til Jordan, er tanken at syriske opprørere skal trenes for å bekjempe IS på syrisk territorium.

Forsvarssjefen vil ikke gi detaljer om hvilke syriske opprørsgrupper som skal trenes av norske soldater.

– Hva kan du si om kriteriene for å velge hvem som skal motta trening?

– Det tør jeg ikke si eksakt. Det er ikke Norge som selekterer, men koalisjonen som helhet. Jeg har ikke sett konkret hva kriteriene går ut på, sier Bruun-Hanssen.

Sjekkes av USA og Jordan

Bruun-Hanssen viser til at det nå foregår «en screening» av personene Norge skal trene opp. Disse hentes fra allerede eksisterende opprørsgrupper, men må gjennom en bakgrunnssjekk før de kan få opplæring.

– En screeningprosess gir i seg selv ingen garanti for at vi ikke trener noen som kan skape en utfordring for oss i framtida, men vi kan sile ut de vi vet at kan skape en utfordring i dag, sier han.

– Hvem gjennomfører denne screeningen?

– Det er i første rekke USA, men Jordan er også involvert.

– Hvilken innflytelse har Norge da på hvem som skal trenes opp?

– Den vil være begrenset på lik linje med det vi har gjort i Irak til nå. Der har de irakiske myndighetene bestemt hvem som skal trenes, og det har gjort det utfordrende for oss å sørge for at vi vet hvem disse menneskene er.

– Og i Syria er det den USA-ledede koalisjonen som velger?

– Operasjonen ledes av den amerikanske styrkesjefen, men alle nasjonene er med i ledelsesapparatet her. Det gjelder også de arabiske landene, og de har nok en tung innflytelse på hvilke grupper vi velger.

– Er du komfortabel med at Norge selv ikke velger hvem vi trener?

– Jeg skal være forsiktig med å bruke det ordet. Utfordringen her er at verdenssamfunnet ønsker å bekjempe Isil. Vi kan ikke bombe Isil sønder og sammen i en millionby som Mosul eller Raqqa. Denne kampen må føres på bakken, og den må føres av lokale krefter i Irak og Syria. Det representerer betydelige dilemmaer.

– Må inn i gråsonen

Mandag gikk oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole hardt ut mot planene om å trene opp syriske opprørsgrupper. Han mener det er en stor fare for at gruppene kan skifte lojalitet og allianser i framtida og at militsene kan bli involvert i grove overgrep mot sivilbefolkningen.

Bruun-Hanssen erkjenner at det er en risko for at grupper Norge trener kan skifte side i framtida. Forsvarssjefen sier også at de har forkastet flere andre planer med «for høy risiko», men slår fast at det er et klart behov for å bekjempe IS.

– Om vi ikke bekjemper Isil, må vi også akseptere at de kan spre sitt syn på islam og sin terrorisme langt utover Midtøsten. Ønsker vi å sette en stopper for det, må vi bevege oss inn i den gråsonen som er der nede og finne de best mulig løsningene for å bekjempe Isil, sier forsvarssjefen.

– Er det en fare for at soldater Norge har trent opp kan komme til å kjempe mot hverandre på et seinere tidspunkt?

– Forsvarssjefene i de arabiske statene er veldig bekymret for at Isil søker å stadfeste en segmentering mellom sjia, sunni og kurdere. Dersom det ender med en konfrontasjon mellom disse gruppene, kan vi fort havne i en situasjon der vi har trent noen på begge sider. Men det vet vi, og det er noe av det vi må akseptere hvis vi skal gjøre noe i dag.

– Hva er tidsperspektivet for Norges oppdrag?

– Nå er bidraget vi har tilbudt på ett år, og det er det som er den politiske beslutningen. Alt tyder likevel på at det vil ta lengre tid enn de tolv månedene vi har forpliktet oss til for å bekjempe Isil, sier Bruun-Hanssen og legger til:

– Dette er ingen enkel situasjon, men alternativet er å la Isil fortsette å utvikle seg videre med sitt brutale regime.

siment@klassekampen.no

Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.
Mandag 9. september 2019
POSISJON: MDG håper et brakvalg i dag vil gi makt i en rekke byer. Nasjonal talsperson Arild Hermstad åpner for å ta partiet inn i regjering i 2021.
Lørdag 7. september 2019
STØRRE: Siden streiken i Foodora startet har fagforeningen vokst fra 102 til 195 medlemmer. Foodora hevder fagforeningen ikke er opptatt av gode arbeidsvilkår.
Fredag 6. september 2019
AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.
Torsdag 5. september 2019
DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.