Lørdag 7. mai 2016
Tåkelegging

• Regjeringen og dens støttespillere forsøker å tåkelegge det reelle innholdet i beslutningen om å bidra militært i krigen i Syria. Faktum er at Norge nå slutter seg til en amerikanskledet militær intervensjon på bakken i Syria, uten samtaler med eller invitasjon fra den syriske regjeringen i Damaskus. Syria har offisielt fordømt den norske beslutningen på det sterkeste, med henvisning til at dette strider mot folkeretten og FNs sikkerhetsråds resolusjoner om terrorbekjempelse, som oppfordrer til koordinering med myndighetene i landene som er involvert i kampen mot terror.

• De norske spesialsoldatene skal ikke bare lære opp syriske kampgrupper i Jordan; det snakkes også om «operativ støtte», uten at det er klarlagt om det betyr deltakelse i regulære kamphandlinger, som i tilfelle vil skje i regi av en amerikanskledet militær operasjon, uten godkjennelse av Syrias regjering. Det mest oppsiktsvekkende er likevel at regjeringen åpner for at disse operasjonene kan skje inne på syrisk territorium, selv om Stortinget da skal konsulteres på nytt. Det betyr at den militære operasjonen allerede nå har som mål å erobre landområder i Syria.

• En slik militær intervensjon vil trappe opp den blodige borgerkrigen i Syria, og ingen vil ha kontroll over hvilke syriske grupper som blir bevæpnet og hvordan de vil bruke sin nyvunne militære styrke. Damaskus frykter at dette skal utvikle seg til en militær intervensjon for å styrte det syriske regimet. I møte med denne trusselen vil Syria ifølge folkeretten ha rett til å angripe fremmede lands soldater som tar seg inn i landet uten invitasjon. Det er grunn til å tro at verken regjeringen eller Stortinget har tatt inn over seg rekkevidden av mandagens beslutning. Det kan se ut som man har fulgt vanlig kutyme med å vri og vrenge på folkeretten for å tekkes budet fra Washington. Men det meste USA og vestmaktene har gjort i dette området til nå, har eskalert konfliktene og styrket den islamistiske terroren. Tida er inne for at Norge gjenvinner selvrespekten og selvtilliten i utenrikspolitikken, stoler på eget skjønn og vurderingsevne og forankrer politikken entydig i folkeretten.

Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...
Torsdag 11. juli 2019
• Det er to måneder til høstens lokalvalg, og flere av de store partiene begynner å få det travelt med å stable en solid valgkamp på beina. Det gjelder spesielt for Ap, Høyre og Frp, der sistnevnte ble målt til rekordlave 7,5 prosent hos TV...
Onsdag 10. juli 2019
• Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt som mål å «styrke heltidskulturen i Oslo kommune og tilby flest mulig hele og faste stillinger». Målet rimer svært dårlig med en pågående rettslig konflikt, der ­kommunen vil nekte en kvinnelig...
Tirsdag 9. juli 2019
• Ikke siden 1995 har Kantar TNS målt lavere oppslutning for Frp. I en fersk måling for TV 2 får partiet en oppslutning på 7,5 prosent. Under halvpartene av velgerne som stemte Frp i 2017, ville gjort det samme om det var stortingsvalg nå.