Lørdag 9. april 2016
Skattesnyteri

• Panama-dokumentene som avslører hvordan riggingen av stråselskaper i skatteparadisene foregår, er en historie om ulovlig hvitvasking av penger og storstilt økonomisk kriminalitet. Men det er også en fortelling om den moderne globale kapitalismen, der skatteunndragelser og underminering av nasjonalstatenes inntektsgrunnlag er blitt en sentral og integrert del av systemets virkemåte. Det er ikke bare lyssky selskaper med mafiøse eiere som benytter seg av muligheten til å stikke vekk penger i skatteparadiser på Bahamas eller Bermuda, men i like stor grad høyt respekterte multinasjonale foretak, noen av dem, som for eksempel Apple, har så sterke merkenavn og er så populære at de til tross for sitt massive skattesnyteri nærmest er elsket av forbrukere verden over.

• Boston Consulting Group anslo i 2014 at 11 tusen milliarder amerikanske dollar er plassert i skatteparadiser. Apple, Google, Facebook, Amazon, McDonald’s, Microsoft og Starbucks er blant storselskapene som har mest midler plassert i land med ekstremt gunstige skattebetingelser. De betaler i liten grad skatt, verken i det landet der pengene tjenes eller i statene selskapene er registrert. Alle inntekter fra for eksempel Apples salg i Europa bokføres i et irsk selskap, som heller ikke betaler vanlig selskapsskatt i Irland, som er på 12,5 prosent. Det irske selskapet står for 64 prosent av Apples overskudd før skatt, som i 2015 var på 73 milliarder dollar. Til tross for dette enorme overskuddet betalte Apple bare noen millioner euro i skatt i Irland. I 2015 lånte Apple 12 milliardar dollar for å betale høyere aksjeutbytte, samtidig som selskapet satt med 216 milliardar i kontanter, 93 prosent plassert i skatteparadis.

• De store multinasjonale selskapenes skatteunndragelser undergraver lokalt næringsliv og finansieringen av folks velferd. Skal dette systemet stoppes, må hull i skattelovgivningen tettes og skatteparadisene angripes, men statene må også vurdere å nekte selskaper som unndrar skatt å operere i landet. Det er et grovt misforhold mellom Apple, Facebook og Googles popularitet og det faktum at de er blant klodens største skattesnytere.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...