Fredag 8. april 2016
DOBBELTROLLE: Konsulentene i PWC «sitter på begge sider av bordet», mener Ap-politikeren Truls Wickholm.
• Hjalp DNB med å unnslippe skatt i Luxembourg • Jobber nå for Mæland
Skal få råd fra versting
Undersak

– Staten burde hatt kompetansen selv

– Staten burde selv, gjennom departementene og riksrevisjonen, hatt kompetansen til å granske disse temaene selv, sier professor ved BI, Petter Gottschalk.

Selv om han mener at det ideelt sett ikke burde vært behov for å hyre inn PWC til slike oppdrag, ser han ikke på det som problematisk.

– Det er ikke noe alternativ miljø som kunne ha gjort dette i Norge, og det viktigste er at granskinger blir gjort, sier han.

– PWC er et så stort selskap at det ikke vil være de samme personene som gjør et slikt oppdrag for myndighetene som gir råd til selskaper, sier Gottschalk.

Han mener det viktigste er personene som gjør utredningen, ikke byrået, og at navnene derfor burde offentliggjøres.

– Det er stor kvalitetsforskjell på hvem som utfører arbeidet. Ut fra det de nevner som mandat, virker det som om det behøves noen med internasjonal kompetanse, og det er det ikke mange som har i selskapet.

Etter at Klassekampen henvendte seg Nærings- og fiskeridepartementet i går, ble det lagt ut en beskrivelse av utredningen. Gottschalk synes mandatet virker for bredt.

– Mandatet er ikke spisset i det hele tatt. Nå kan PWC si at de har oppfylt mandatet uansett hva slags makkverk de kommer med, sier han.

Gottschalk ber næringsminister Monica Mæland følge nøye med på arbeidet som blir gjort.

– Det er viktig er at det er et klart mandat og en økonomisk ramme og tidsramme. Etter rapporten er levert, bør den være offentlig, sier Gottschalk.

Han påpeker at departementet helst bør sjekke at utredningen er gjort ordentlig før de betaler.

– Det er gjort flere granskingsrapporter som ikke holder mål, der utrederne likevel har fått betalt.

Monica Mæland
Truls Wickholm
SKATT: PWC har vært innblandet i noen av de siste årenes største skatteskandaler. Nå skal konsulentene gå norsk lov etter i sømmene – på oppdrag fra næringsministeren.

SKATTEFLUKT

Denne ukas avsløring av DNBs skatteparadisplanlegging for rike kunder, er den siste i en rekke skandaler i statseide norske selskaper.

Onsdag ble det klart at næringsminister Monica Mæland har bedt konsulentselskapet PWC om å hjelpe til med oppryddingen.

Men selskapet som skal hjelpe ministeren har selv vært involvert i noen av de siste årenes største skatteskandaler.

Fakta

PWC-utredning:

• Under onsdagens spørretime i Stortinget fortalte næringsminister Monica Mæland at departementet har bestilt en utredning fra revisjonsgiganten PWC for å se på «norsk antikorrupsjonslovgivning og åpenhet i økonomiske transaksjoner».

• PWC gir bedrifter råd om hvordan de kan tilpasse seg for å betale minst mulig skatt. I 2014 ble det kjent at selskapet hadde hjulpet blant andre DNB med å inngå spesielle skatteavtaler i Luxembourg som ga svært lave skatter.

Hjalp DNB å unngå skatt

I Stortingets spørretime på onsdag måtte Mæland tåle harde spørsmål om hva hun gjør for å stanse skredet av korrupsjon og skattesnusk i selskaper den norske staten eier store deler av.

Som svar la næringsministeren fram sitt nye tiltak: Konsulentselskapet PriceWaterhouseCooper (PWC) skal utrede hvordan staten kan nå målene om anti-korrupsjon og åpenhet som ligger næringsdepartementet eierskapsmelding.

«Regjeringen forventer at selskapene utviser størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer, herunder også skatt», heter det i meldingen som Mæland la fram i 2014. Det er blant annet dette punktet PWC har fått i oppdrag å utrede.

– Vi har også bedt PWC se på vår lovgivning, sammenlignet med britisk og amerikansk rett, og se på internasjonale selskapers opptreden på dette området for å finne «best practice», sa Mæland til Stortinget på onsdag.

Utredningen skal være ferdig allerede i løpet av mai i år. men konsulentene trenger ikke gå langt for å finne kompetanse på skattehull:

PWC er selv blant verdens fremste selskaper innen skatteplanlegging, og har tidligere bistått nettopp DNB i å unngå skatt.

I november 2014 ble det avslørt at konsulentselskapet hadde framforhandlet hemmelige skatteavtaler med myndighetene i Luxembourg, på vegne av nesten 340 multinasjonale selskaper. Noen av selskapene fikk skattesatser på under 1 prosent.

På vegne av DNB hadde PWC framforhandlet en avtale som ga bankens datterselskap i landet en skatt på 10 prosent, mye lavere enn den offisielle selskapsskatten i Luxembourg, som er 28 prosent.

– Burde ringt noen bjeller

I et intervju med Klassekampen 28. januar i år anslo den internasjonalt anerkjente skatteeksperten Prem Sikka at de fire største internasjonale konsulentselskapene står bak halvparten av den kjente skatteunngåelsen i verden.

PWC er det største av disse selskapene.

Nå mener Arbeiderpartiet at Mæland har valgt feil folk til jobben med å rydde opp i norsk lovgivning.

– Det fremstår pussig at PWC skal gjennomgå disse selskapene når de selv har vært innblandet i, og utgangspunktet for skandaler rundt skatteplanlegging, sier Ap-politiker Truls Wickholm.

Han mener det burde ha ringt noen bjeller da navnet PWC dukket opp.

– Det er lite tillitvekkende at et selskap som selv var involvert i skatteplanlegging, og som hjelp DNB med å unngå skatt i 2014, nå skal hjelpe DNB og andre statlige selskaper å bli mer etiske, sier Wickholm.

Stortingsrepresentanten fra Ap mener at konsulentenes dobbeltroller er noe av det som gjør internasjonale selskapers skatteplanlegging mulig.

– Disse store revisjonsselskapene sitter på begge sider av bordet. De gir råd til myndigheter om hvordan skattesystemet bør legges opp, samtidig som de gir råd til bedrifter om hvordan de kan sno seg unna det samme systemet, sier han.

Støtte fra Storbritannia

Wickholm får støtte fra det britiske underhuset. Britiske parlamentarikere har kritisert PWC og de andre store konsulentselskapene en rekke ganger.

I 2013 offentliggjorde parlamentet en rapport om finansdepartementets bruk av konsulenter. Rapporten beskriver hvordan konsulenter fra de store konsulentselskapene PWC, KPMG, Ernst & Young og Deloitte først skriver skattelover på oppdrag for myndighetene, og etterpå selger kunnskap om smutthull i de samme lovene til store selskaper.

– Vurderer alltid habilitet

PWC stiller seg uforstående til kritikken som Wickholm retter mot konsulentselskapet.

– Vi vurderer alltid habilitet før et oppdrag. Denne utredningen har ingenting med den pågående DNB-saken å gjøre, men handler om hvordan ulike land legger opp sitt antikorrupsjonsarbeid. Den lages av vår granskingsgruppe, ikke av skatterådgivere, sier Einar Ravndal, presse- og mediekontakt i PWC.

Nærings- og fiskeridepartementet besvarte ikke Klassekampens henvendelser i går, men la kort tid etter ut en nyhetssak på sine nettsider om temaet.

økonomi@klassekampen.no

Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.
Fredag 9. november 2018
FALL: Gapet mellom nivået på den statlige bostøtten og boutgifter i storbyene har økt dramatisk, viser ny rapport. Byene får en ekstraregning på flere hundre millioner.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.
Torsdag 8. november 2018
KLAR MELDING: Leder for FNs klimapanel Hoesung Lee vil nødig fremstå alarmistisk. Men forskningen er entydig: Vi har dårlig tid, sier han.