Klassekampen.no
Torsdag 31. mars 2016
Urettferdig, Keshvari

Integrering

Mazyar Keshvari uttaler seg om Holmlia i gårsdagens Klassekampen. Jeg kjenner meg ikke igjen, og syns beskrivelsen er urettferdig. Som tidligere bystyremedlem i Oslo, kjenner Kehsvari godt til områdesatsingene i Bydel Søndre Nordstrand, bydelene i Groruddalen og Tøyen. Vi på Holmlia er fortsatt et utstillingsvindu for et inkluderende fellesskap.

Keshvari peker på positive erfaringer med regjeringens områdesatsinger, som nå snart tar slutt. Disse satsingene viser hvordan man kan bruke stedsutviklingsmidler og andre tiltak ved å inkludere borgerne for å løse fremtidens velferdsoppgaver til en flerkulturell befolkning. Det har gitt gratis barnehage og aktivitetsskole, flere helsesøstre og frivillige midler til lokalt samfunnsengasjement.

Jeg er enig i at levekårsutfordringer, miljøutfordringer og integrering på østkanten har en annen dimensjon enn andre steder. Disse bydelene etterlyser derfor kraftigere satsinger i områder med særskilte utfordringer. Pengene som er brukt i Oslo har vært nødvendige. De har skapt møteplasser og hindret segregering. Nå er det viktig med fortsatt byfornyelse og områdeutvikling på steder med elendig boligstandard.

Nå forventer jeg opptrapping og utvidelse av dette arbeidet fra Frp og Høyre.

acanorway@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 8. april 2016 kl. 11.37