Onsdag 30. mars 2016
PÅ FRAMMARSJ: Grønland i Oslo er et av stedene i Norge Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari mener viser tegn til å utvikle seg som parallellsamfunn.
• Mener parallellsamfunn vokser fram i Norge • Frykter rekruttering til radikal islamisme
Advarer mot stat i staten
Undersak

De fleste integreres

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen har ledet et forskningsprosjekt om Groruddalen i Oslo, som ble avsluttet i 2013.

– Finner vi parallellsamfunn i Groruddalen?

– Det gir mening å snakke om parallellsamfunn i klassiske pluralsamfunn i kolonitida hvor arbeidslivet var etnisk delt. I moderne liberale stater er det få steder hvor det finnes parallellsamfunn. Unntaket må være steder som Chinatown i New York hvor det er gamle kinesiske damer som aldri har snakket engelsk.

– Det finnes vel gamle pakistanske damer i Groruddalen som ikke snakker norsk?

– Jo, det skulle jeg akkurat til å si. Det er to trender som går i ulik retning. Hovedtrenden er rask integrering. Så er det noen som trekker seg tilbake og vekk fra moderniteten.

– Når terrorforskere snakker om parallellsamfunn, viser de ofte til områder hvor politiet ikke har kontroll.

– Vi har sett tegn til det i Sverige, men ikke i Norge. Årsaken til det, er at våre drabantbyer er tettere integrert med sentrum ved at folk jobber der.

– De som har jobb.

– En ny situasjon med økende arbeidsløshet kan endre dette, sier Eriksen.

RADIKALT: Mazyar Keshvari mener det har vokst fram parallellsamfunn for ­innvandrere flere steder i Norge. Han frykter en utvikling som i Molenbeek i Brussel, der flere unge har blitt ­radikalisert.

INTEGRERING

Den fattige bydelen Molenbeek i Brussel har blitt et skrekkeksempel i europeisk innvandrings- og integreringspolitikk. Her har et nettverk av islamistiske terrorister fått vokse fram – uten innblanding fra belgisk politi eller myndigheter.

Her hjemme har både Kripos og PST avvist at det finnes tilsvarende parallellsamfunn som i andre europeiske land. Frps innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari, er ikke enig.

– Vi har hatt parallellsamfunn i flere år, og det er dessverre en økende trend som kan bli katastrofal om vi ikke gjør noe.

– På hvilken måte?

– Det er barn som vokser opp i Norge, og som ikke kan ett ord norsk når de begynner på skolen. Det er homofile som blir angrepet tilfeldig på gata, innvandrerkvinner som ikke kan leve et fritt liv, moralpoliti, tvangsekteskap og skilsmisser etter sharialov. Vi har mennesker som reiser til Syria for å krige, vi har moskeer som hyller drap, og vi har Profetens Ummah. Alt dette er uttrykk for parallellsamfunn, sier Keshvari.

Fakta

Parallellsamfunn:

• Den fattige bydelen Molenbeek i Brussel har huset flere av terroristene bak angrepene i Paris og Brussel.

• Målt opp mot antall innbyggere, er Belgia et av landene som har flest fremmedkrigere som har reist til Syria.

• Etter terroren i Brussel, har flere debattert framveksten av dårlig integrerte samfunn i europeiske storbyer.

På Grønland og i Drammen

Keshvari er selv vokst opp i Groruddalen og bor nå i sentrum. Han trekker fram flere bydeler i Oslo som eksempler på parallellsamfunn, men presiserer at det «heldigvis ikke er like ille som i Sverige».

– Hvor i Norge finnes disse parallellsamfunnene?

– Det finnes ikke ett sted eller en gate som er et eget land uten norske lover. Men i de bydelene med størst andel innvandrere finnes det mange mennesker som ikke forholder seg til eller deltar i det norske samfunnet.

– Hvor er dette?

– Det kan være på Grønland, i Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo. Men det er også en trend i andre byer, som i Drammen.

– Isolert fra samfunnet

Keshvari trekker fram en rekke sosiale statistikker for kriminalitet, helse og barnefattigdom som eksempler på disse samfunnene.

– Viser ikke statistikken at dette handler om klasse, og ikke etnisitet?

– Det henger sammen. Venstresida vil gjerne forklare lav arbeidsdeltakelse blant innvandrere med rasisme, men dette kan ikke forklare hvorfor tamiler har en langt høyere arbeidsdeltakelse enn somaliere. Dette handler om at enkelte grupper velger å isolere seg fra samfunnet, sier Keshvari, som mener det viktigste tiltaket for å forhindre utviklingen er å bremse innvandringen.

– I fjor kom det mer enn 30.000 asylsøkere, pluss familiegjenforeninger og kvote­flyktninger. Det er en klar sammenheng mellom hvor mange som kommer og hvor mange vi kan integrere, og i en situasjon som i fjor, nytter det ikke å snakke om integreringen.

Han viser til at flere av terroristene som har rammet både Europa og resten av verden, ofte kommer fra landet de selv angriper.

– Radikal islam og terror er et for stort problem til å si at det kun handler om innvandring. Men når det kommer til spredning og framvekst av radikale krefter i Europa, så har det utvilsomt med innvandring å gjøre. Det handler om parallellsamfunn som har fått vokse fram i flere år, som i Molenbeek og Rosengård.

siment@klassekampen.no

aseb@klassekampen.no

Tirsdag 19. november 2019
HEKTA: Ni av ti tiåringer har smarttelefon. Nå ber digitaliseringsministeren foreldre gå sammen om å nekte ungene smarttelefoner.
Mandag 18. november 2019
LANGSIKTIG: ­Opposisjonen har kritisert regjeringens ABE-reform for å være en «brutal ostehøvel». Finansminister Siv Jensen (Frp) tror reformen er kommet for å bli.
Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.
Mandag 11. november 2019
REDSKAP: Flere rødgrønne partier vil ta større kontroll over Oljefondet for å nå klimamål. SV åpner for å klimainvestere deler av fondet i Norge.
Lørdag 9. november 2019
SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.
Fredag 8. november 2019
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.