Lørdag 12. mars 2016
ENDRET FORKLARING: Anders Behring Breivik har de siste åra sendt en rekke brev til Klassekampen og andre norske medier. I brevene skriver han at han nå regner seg som nasjonalsosialist, og at han ikke er kristen, slik han tidligere hevdet.
• Kjemper for å få drive politisk arbeid • Forsker: Heltestatus blant russiske nazister
Påvirker fra fengselet
Undersak

Dyrkes i Russland

Etter terroren i 2011 hevdet Anders Behring Breivik selv at han var en del av en kontrajihadistisk, kristen bevegelse. I brevene fra fengselet omtaler han seg nå som nasjonalsosialist.

Ifølge forsker Johannes Due Enstad er de høyreekstreme miljøene i Europa splittet i synet på Breivik.

– I Russland har han blitt brukt åpent som et forbilde og som en del av høyreekstrem propaganda. Høyreekstreme lederskikkelser har støttet ham offentlig, mens det samme ikke er tilfellet i Vest-Europa. Der har de ledende miljøene stort sett fordømt ham, i alle fall offentlig, sier Enstad, som har forsket på synet på Breivik blant høyreekstreme.

Han viser til at deler av Breiviks såkalte manifest, uttalelser fra rettssaken i 2012, samt et brev til russiske meningsfeller, har blitt oversatt til russisk og lagt ut på nett.

– For mange av de mest ekstreme av de ekstreme framstår han som en helt og en lederskikkelse.

– I hvilken grad kan han påvirke andre til å begå terrorhandlinger?

– Det er ikke lett å gi et godt svar på det, men det er ikke umulig å se for seg at det finnes enkeltpersoner som kan la seg påvirke. Jeg har sett det ganske tydelig i min forskning på det russiske miljøet – han har definitivt inspirert ekstreme aktører.

KONTAKT: Anders Behring Breivik har omfattende kontakt med støttespillere fra cella, advarer regjeringsadvokaten. Nå vil terroristen kjempe i retten for å få lede en nasjonalsosialistisk bevegelse.

22. JULI

Det er ingen angrende synder som møter i den improviserte rettssalen i Skien fengsel tirsdag. Tvert imot: Etter snart fem år med isolasjon, kjemper Anders Behring Breivik innbitt for å få opprette og lede det han selv kaller et nasjonalsosialistisk parti fra cella i fengselet.

«Et møte i regi av partiet; Nordiske Stat, lar seg ikke gjennomføre før norske myndigheter opphever det nå fireårige brev- og besøksforbudet, og åpner for kontakt med venner, støttespillere og resten av bevegelsen», skrev terroristen i et brev til Klassekampen i fjor høst.

Fakta

Breivik mot staten:

• Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetenes artikkel 3 og 8.

• Saksøker mener forholdene under isolasjon i fengselet tilsvarer «umenneskelig og nedverdigende behandling», og at han har blitt fratatt «retten til respekt for sitt privatliv (…) og sin korrespondanse».

• Rettssaken skal avholdes i en gymsal tilhørende Skien fengsel fra tirsdag 15. mars til fredag 18. mars.

Vil slippe sensur

Anders Behring Breivik har de siste åra sendt en rekke brev til medier, politikere, støttespillere og andre høyreekstreme personer. Her gjør han det klart at han vil gå rettens vei for å få spredt sitt politiske budskap uten sensur fra fengselet.

Brevkorrespondansen blir derfor en helt sentral del av rettssaken der terroristen har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. I løpet av fire dager skal advokat Øystein Storrvik forsøke å overbevise retten om at Breiviks isolasjon, samt det strenge regimet med sensur og overvåking av all brev- og telefonkontakt, er i strid med menneskerettighetenes artikkel 3 og 8.

«Brevkontakten har i en periode vært helt avbrutt. Saksøker er videre underlagt en så streng brevkontroll at han opplever å ikke kunne knytte relasjoner gjennom brev», skriver Storrvik i sitt sluttinnlegg til tingretten.

Breivik ønsker også å kunne snakke friere på telefon.

«Hvilke personer han ønsker å snakke med synes ikke å korrespondere med personer som fengslet kan tillate», skriver Storrvik.

«Ekstremistiske nettverk»

Advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten forsvarer staten i saken mot Breivik. Emberland slår fast at den strenge kontrollen med brev, telefon og besøk er helt nødvendig av sikkerhetshensyn.

– Anders Behring Breivik føler han har hatt, og mener fremdeles at han har, et politisk oppdrag, sier Emberland til Klassekampen.

Det er tidligere kjent at Breivik har kontaktet andre høyreekstreme fra fengselet. Dette peker Regjeringsadvokaten også på i sitt sluttinnlegg til tingretten.

«Både hans brev til høyreekstreme straffedømte meningsfeller og hans forsøk på masseutsendelser av brev til personer han har etablert kontakt med i tiden etter terrorhandlingene – og som har uttrykt støtte for disse handlingene – må ses i lys av hans politiske ekstremisme og ønsket om å etablere celler som kan medvirke i oppbyggingen av ekstremistiske nettverk.»

– Omfattende kontakt

Til Klassekampen utdyper Emberland at Breiviks kontakt med ideologiske støttespillere har vært «omfattende».

– Det viser seg at han har omfattende kontakt med støttespillere der ute. Det er noe av grunnen til at man har kontroll med den korrespondansen han har med omverdenen, sier Emberland.

– Hva vet dere om disse støttespillerne?

–Vi vet en god del, og dette er noe vi vil komme tilbake til under rettsførselen.

– Kjemper Breivik fremdeles en politisk kamp fra cella?

– Jeg tror vi vil se hvordan han oppfatter dette i løpet av rettssaken.

– I hvilken grad har han lykkes med å spre budskapet sitt fra fengselet i dag?

– Han har omfattende kontakt med mange mennesker, til tross for brevsensuren. Vi vil legge fram bevis for nærmere eksempler på hvordan denne kommunikasjonen foregår i retten.

Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik har ikke besvart Klassekampens henvendelser.

siment@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.
Fredag 9. august 2019
SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.