Klassekampen.no
Torsdag 10. mars 2016
Hjelp til sjølvhjelp

Bistand

John Y. Jones kommenterer i Klassekampen 5. mars ein Fokus-artikkel eg hadde i avisa nokre dagar før om krisepolitikk. Han er samd i det meste, men ikkje det eg skreiv om bistand. Eg foreslo almisser, og redninga kan ikkje kome i containerar, skriv han. Han misforstod meg noko, eg skreiv om containerar for mat og ikkje med mat, og brukte det som eit av fleire døme på ting som gjer livet lettare og tryggare for fattigfolk.

Containerar av stål eller plast slik at folk utan kjøleskåp og frysarar og elektrisitet kan lagre eigenprodusert eller innkjøpt mat utan at han blir øydelagd av fuglar, gnagarar og insekt.

Men å argumentere for små tiltak når hovudproblemet er systemet? Eg tenkjer slik: Institusjonane, WTO, Verdsbanken, pengefondet, regionale frihandelsavtalar og transnasjonale selskap held den fattige verda nede. Og visst bør me protestere mot dette. Men overfor dette store føler mange seg makteslause og gir opp.

Då er det fornuftig politikk å starte i ein ende til, med å krevje norsk og europeisk bistand lagt om. Frå prestisjeprosjekta og til mange små tiltak, og frå å prioritere tiltak som primært gagnar vårt eige næringsliv til tiltak som når fram til fattigfolk.

Viss Norges bistandsbudsjett hadde vorte brukt til solcellepanel og leselamper for folk som ikkje har straum, til mobiltelefonar og appar så bønder og fiskarar – også analfabetar – kan få pålitelege vêrmeldingar og melding om kva som er etterspurt på næraste marknad, til syklar så dei kan kome seg dit med varer, til vasspostar i slumstrok og spadar og hakker til utlån for matproduksjon i byparkar, så hadde det vore hjelp til sjølvhjelp og til levebrød.

Difor hadde det også gitt folk i rike Nord tru på at me kan oppnå noko med å arbeide for verdas fattige og med det inspirert til å ta opp kampen mot systemet.

boksmia@online.no

Artikkelen er oppdatert: 18. mars 2016 kl. 11.19