Klassekampen.no
Onsdag 9. mars 2016
Er det sant, Skogen?

Tisa

Statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartementet kom med svært oppsiktsvekkende opplysninger på møtet i regjeringens utvidede WTO-utvalg torsdag 3. mars. Men var det riktig det hun sa?

Det utvidede WTO-utvalget er en meget nyttig møteplass for representanter for norske myndigheter, representanter for næringsliv og sivilt samfunnsorganisasjoner. Møtet den 3. mars handlet om den internasjonale avtalen for handel med tjenester, Tisa-avtalen, som norske myndigheter nå er med på forhandlinger om. Vi synes det er svært gledelig om statssekretær Skogens opplysninger er riktige, men vi har dessverre en meget sterk tvil. Vi vil derfor be statssekretæren om å svare på dette innlegget.

Både i sitt innledningsinnlegg og som svar på flere direkte spørsmål på møtet sa Skogen at Tisa-avtalen ikke legger noen begrensinger på det norske Stortinget eller norske myndigheter til å vedta og sette i verk de tiltak de måtte ønske. Hun slo fast at Stortinget vil stå fritt til å trekke seg fra avtalen, trekke tilbake forpliktelser om konkurranseutsetting, legge sektorer og tiltak inn under offentlig styring og trekke dem vekk fra private markeder.

Utkastet til Tisa-avtalen inneholder sterkt kritiserte bestemmelser, betegnet som «frys- og skralleklausuler». De går ut på at sektorer som er åpne for konkurranse og som land ikke har spesifisert at avtalen utelater, ikke kan trekkes vekk fra private konkurranse og legges inn under offentlig sektor. Den første uka i februar vedtok EU-parlamentet at bestemmelsene om «frys og skralle» måtte tas ut av Tisa-avtalen fordi de binder opp konkurranseutsetting og innskrenker de demokratiske rettighetene for myndigheter til å vedta en ny kurs.

Skogen påsto imidlertid den 3. mars at norske myndigheter står helt fritt til å vedta det de måtte ønske, også å trekke tilbake vedtak om konkurranseutsetting, og legge virksomheter inn under offentlig sektor. Står du fast ved det, statssekretær Tone Skogen?

Hvis svaret er ja, ber vi om at Skogen sier hvilke konsekvenser hun mener det vil få for Norge om Stortinget for eksempel vedtar å trekke Norge fra Tisa-avtalen etter at en først har sluttet seg til den. Vi ber også om at statssekretær Skogen offentliggjør tekst fra forslag til Tisa-avtalen som kan dokumentere hennes påstander.

Artikkelen er oppdatert: 18. mars 2016 kl. 11.01