Mandag 15. februar 2016
Vil sikre rettigheter: Daglig leder Lars Magnus Sæthre i Norsk Filmforbund, leder Franzisca Aarflot i Norsk Sceneinstruktørforening, advokat Bjørn Alexander Brem for Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører, forhandlingsleder Carl Jørgen Kiønig i Norsk Sceneinstruktørforening og leder Peder Horgen i Norske Dansekunstnere sendte fredag et brev til NRK der de krever avklarte rettigheter for sine medlemmer.
Forbund innen regi, drama, dans, scene, lyd og tekst går sammen om krav om betaling for opphavsrett:
Felles front mot NRK
Undersak

NRK står på sitt

Statskanalen fastholder ønsket om å kjøpe rettighetene til å vise tv-programmer på sine plattformer for en engangssum for all framtid. Det er nettopp dette rettighetshaverorganisasjonene ikke ønsker.

– Vi mener forhåndskjøp av rettigheter er den beste løsningen for dem som jobber på produksjonene og for NRK, sier dramasjef Ivar Køhn i NRK.

Forhåndskjøp av rettigheter – kalt buyout på fagspråket – er kjernen i konflikten NRK tidligere har hatt med Dramatikerforbundet.

– Vi syns det er viktigere at de som jobber på produksjonene får godt betalt der og da, og ikke får penger først etter fem år, sier Køhn, som viser til at de fleste produksjoner ikke genererer mange «klikk» på nett når det har mistet nyhetsverdien.

Selv om de er grunnleggende uenige, mener Køhn det er positivt at forbundene ønsker en avtale.

– Dette er en ny måte å tenke på, så det kan ta litt tid før vi blir enige. Men jeg tror vi kommer i mål, sier dramasjefen som møter Norwaco til forhandlinger neste uke.

15 norske rettighetshaverorganisasjoner krever nå at NRK sikrer god betaling til alle som jobber i statskanalens ­produksjoner.

TV

– Det blir David mot Goliat hvis hver enkelt skal forhandle med NRK aleine. Derfor må vi stå sammen.

Det sier forbundsleder Peder Horgen i Norske Dansekunstnere.

Sammen med 14 andre forbund sendte han før helga et åpent brev til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og dramasjef Ivar Køhn.

Forbundene ønsker en kollektiv avtale som sikrer deres medlemmers rettigheter når programmer de medvirker i blir vist på tv og nett-tv og at programmene blir tilgjengelig gjennom NRKs nettarkiv.

Brevet er signert av Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norske Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Revyforfatterforening, Musikernes fellesorganisasjon, GramArt, Norsk Artistforbund, Norsk Oversetterforening, Norsk Tonekunstnersamfund, Den norske Forfatterforening, Norske Scenografer, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk audiovisuell oversetterforening.

Avtalen vil forenkle klareringen av rettigheter slik at NRK-arkivene lettere kan gjøres tilgjengelig for publikum.

Fakta

Rettighets- forhandlinger:

• 15 kunstnerforbund har gått sammen om et brev til ledelsen i NRK for å sikre sine medlemmers rettigheter.

• Forbundene ønsker en kollektiv avtale med NRK som vil sikre, bevare og tilgjengeliggjøre NRKs arkiver for offentligheten.

• Den nåværende avtalen sikrer tilgjengelighet for NRKs produksjoner fram til 1997. 1. juli 2015 innførte Kulturdepartementet generell avtalelisens, som gjør det mulig for NRK å kunne klarere også nyere produksjoner, helt fram til og med i dag med Norwaco.

• Norwaco er en forvaltningsorganisasjon som representerer alle de 15 organisasjonene som står bak brevet til NRK.

NRK ønsker «buyout»

Bakteppet er at NRK de siste årene har sagt opp, eller latt være å fornye, avtalene med forbundene. Disse avtalene regulerte arbeidsvilkår og betingelser for viderebruk av tv-programmer.

Rettighetshaverne ønsker å bevare opphavsrettsprinsippet som sier at de som har vært med på å skape tv-innhold, skal ha betaling når bruken av programmet øker gjennom nye formidlingskanaler.

NRK ønsker å kjøpe rettighetene til all framtidig visning av programmene på alle plattformer for en engangssum, en såkalt «buyout».

Det finner ikke rettighetshaverorganisasjonene seg i. De mener en slik ordning ikke tar hensyn til hvordan programmene vil bli brukt i framtida.

– Vår erfaring med tv-bransjen er at det tilbys lite eller ingenting for rettigheter som skifter hånd. Enkeltpersoner har ikke store forhandlingsmakten opp mot en aktør som kan si: «aksepter kontrakten, ellers finner vi noen andre», forteller Horgen i Norske Dansekunstnere.

Må tilpasses ny teknologi

Danserne har de siste årene fått mer og mer å gjøre i tv-produksjoner som «Melodi Grand Prix», «Skal vi danse», «Adils hemmelige dansere» og «Mitt dansecrew».

Forbundene foreslår at avtalen blir forhandlet fram mellom NRK og Norwaco.

Norwaco er fellesorganet for norske opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer, i tillegg til forlag og film- og musikkprodusenter. Organet har som oppgave å drive felles forvaltning av rettigheter til audio- og audiovisuelle produksjoner i Norge.

Mens seerne tidligere måtte benke seg foran tv-en når favorittprogrammet gikk, er det nå opp til hver enkelt hvor og når de vil la seg underholde, enten det er mobiltelefonen, nett-tv, Apple tv, Chromecast eller andre tjenester.

– Markedet har endret seg fundamentalt siden de gamle avtalene ble inngått. Det krever nye løsninger, og vi rettighetshavere ønsker fra vår side å legge til rette for økt bruk på nye plattformer, på en så enkel og smidig måte som mulig, sier Horgen.

Han mener løsningen forbundene nå skisserer, vil gjøre hverdagen langt enklere for NRK også.

– Det kommer til å koste noen millioner, men da får NRK avklart alle rettigheter med alle rettighetshavere på en gang, gjennom én forhandling. Alternativet er et lappeteppe av diverse overenskomster og individuelle avtaler med alle som jobber og har jobbet på NRKs produksjoner. Det vil være så arbeidskrevende og usikkert at jeg kan ikke forstå at de heller vil ønske seg det, sier Horgen.

Vil sikre kulturarven

En endring i åndsverkloven sist sommer gjorde at en avtale mellom NRK og Norwaco vil få såkalt avtalelisensvirkning. Det innebærer at en avtale ikke bare omfatter organiserte rettighetshavere, men også ikke-organiserte rettighetshavere.

Styreleder Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) peker på fordelen av at en avtale vil innebære en allmenngjøring av vilkårene:

– Det blir tøffere og tøffere å stå aleine i denne bransjen. Derfor er det så viktig med kollektive avtaler.

MFO-lederen mener forbundene har et ansvar for å bidra til å gjøre kunstnernes arbeid tilgjengelig.

– Vi opplever at vi har et samfunnsansvar og derfor felles interesse med NRK i dette spørsmålet, sier Rian.

MFO er Norges største kunstneriske fagforbund med over 8000 medlemmer.

Rian håper at NRK går vekk fra kravet om å kjøpe rettighetene for all framtid.

– Buyout er ikke noe vi setter pris på. Vi mener det beste for våre medlemmer er at de ikke selger sine rettigheter for all framtid, men beholder dem på egne hender.

Han mener forbundene nå legger til rette for en vinn-vinn-vinn-situasjon.

– Alle tjener på dette: NRK, utøverne og ikke minst seerne, sier Rian.

En avtale vil innebære at NRKs seere får tilgang til et langt bredere arkiv enn i dag.

«(...) vi ønsker vi å ta et aktivt ansvar (...) for å tilby NRKs arkivmateriale, slik at det kan brukes til felles nytte og glede for det norske folk», heter det i brevet til kringkastingssjefen og dramasjefen.

NRK fikk kritikk fra Norden

Klassekampen har tidligere skrevet om Dramatikerforbundets kamp mot NRK.

Statskanalen sa sist sommer opp rammeavtalen som regulerer dramatikernes opphavsrettigheter. I stedet ønsker NRK å forhandle individuelt med hver enkelt dramatiker som jobber på NRKs produksjoner.

De andre nordiske dramatikerforbundene samlet seg bak sine norske kolleger i kampen mot NRK.

«NRKs oppførsel er helt uforståelig og merkelig. Men mer enn det: Den er farlig. Vi er inne i en periode der tv- og filmbransjen er truet av aktører som Netflix. Hvorfor skal da en allmennkringkaster oppføre seg mer kynisk enn de mest kommersielle aktørene», sa den danske dramatikeren Nikolaj Sherfig til Klassekampen i fjor.

– Enkeltavtaler er galskap

Det er advokat Bjørn Alexander Brem som er forhandlingsleder og juridisk rådgiver for forbundene i saken med NRK.

Brem mener at Kulturdepartementet ved endringen av åndsverkloven, ga et tydelig politisk signal til NRK om å oppfylle sitt samfunnsoppdrag gjennom en utvidet arkivavtale.

Brem mener en felles avtale er det eneste fornuftige.

– Dersom NRK skulle forsøke å kjøpe ut alle rettigheter fra den enkelte, ville det være galskap. Det ville ta svært lang tid, hvis det i det hele tatt i praksis lot seg gjøre å kjøpe ut rettigheter enkeltvis fra så mange tusen rettighetshavere. Så lang tid har vi ikke, av respekt for tv-seernes krav og NRKs forpliktelser som allmennkringkaster, sier Brem.

Han viser til våre naboland.

– Dette er det samme som våre svenske og danske kollegaer har gjort. Dette har særlig i Danmark ført til at danske tv-seere kan fordype seg i Danmarks radios arkiver «on demand» i stedet for at de skal møte en skjerm som sier at rettighetene har løpt ut.

sier Brem.

morten.smedsrud@klassekampen.no

Onsdag 20. mars 2019
Advokat Jon ­Wessel-Aas vil vurdere om han skal klage på politiets og stats­advokatens håndtering av anmeldelsen mot Pia Maria Roll.
Tirsdag 19. mars 2019
Utdannings­direktoratet har snudd: Holocaust er til­bake på skolens pensum. ­ Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn er likevel ikke imponert.
Mandag 18. mars 2019
To bøker. To teorier. En av dem skal være politiets hovedspor for øyeblikket. Skal det bli «true crime»-sjangeren som oppklarer mordet på Olof Palme?
Lørdag 16. mars 2019
Med «Ways of seeing» ville regissør Pia Maria Roll vise hvordan propaganda og overvåking blir aktivt brukt i maktutøvelsen. Nå mener hun at etterspillet viser at tesen deres stemmer.
Fredag 15. mars 2019
Nå blir det gratis for alle forlag å melde opp bøker til innkjøpsordningen. – En seier for indieforfattere, jubler Kristin Over-Rein i Boldbooks.
Torsdag 14. mars 2019
Forslaget om å bruke bølget glass på det nye Munchmuseet ble skrotet fordi det viste seg å være nesten umulig å bygge. – Glass ble vurdert som altfor risikabelt, sier museumsdirektøren.
Onsdag 13. mars 2019
Filosof Jørgen Pedersen mener han ble refusert av Agenda Magasin grunnet frykt for milliardær-eierens reaksjon.
Tirsdag 12. mars 2019
De nye Munchmuseet er blitt et aluminiumsbygg. – Merkelig at endringen av fasaden ikke ble diskutert åpent, sier arkitekturprofessor.
Mandag 11. mars 2019
70 prosent av Oslos innbyggere er positive til at kommunen bruker penger på kunst. Selv de som ikke anser seg som kunstelskere, setter pris på kunst i nærmiljøet.
Lørdag 9. mars 2019
Fagbokforfatternes forening åpner for å innføre en etisk sjekkliste for sakprosa. – Et regelverk er mer nødvendig, svarer ­advokat.