Lørdag 30. januar 2016
Skattesvik

• I en sak i Dagens Næringsliv fredag går det fram at mediebyråene iProspect og Dentsu Aegis Network antar at Google, Youtube, Facebook og Instagram vil få en samlet omsetning i Norge på 3,8 milliarder kroner i år. Det utgjør 20 prosent av det norske reklamemarkedet. Men disse selskapene spiller ikke etter de samme reglene som andre. Intrikate skattemodeller fører til at mesteparten av inntektene unngår beskatning. Googles norske selskap betalte bare 1,9 millioner kroner i skatt i 2014, selv om de reelle reklameinntektene var på oppunder to milliarder kroner.

• Schibsted er blant selskapene som har reagert kraftig på denne forskjellsbehandlingen. Styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted uttrykte i Dagens Næringsliv torsdag sterk skepsis til Googles forlik med britiske skattemyndigheter, der selskapet har forpliktet seg til å etterbetale 130 millioner pund i skatt for de ti siste årene. Ifølge denne avtalen vil Google slippe unna med tre prosent skatt, mens andre britiske selskaper betaler 20 prosent eller mer. «Hvis dette skaper presedens for flere land, at det skal være greit at utenlandske techselskaper i Europa bare betaler tre prosent skatt, vil det være et tragisk utfall. Da har de skaffet seg et varig konkurransefortrinn», sier Sunde. Han sammenlikner det med at Exxon og Statoil skulle betale helt forskjellig inntektsskatt på oljeutvinning i norske farvann.

• Når Google og Facebook overtar mer og mer av inntektene som før gikk til norske aktører, skader ikke det bare norske avishus, det gjør også Norge som samfunn fattigere fordi selskapene i liten grad betaler skatt og ansetter folk her i landet. Den nye såkalte «delingsøkonomien» kan også i like stor grad kalles en skatteunndragelsesøkonomi. Selskaper som Uber og Airbnb betaler i motsetning til sine norske konkurrenter ikke skatt i Norge. Betalingen for tjenestene sendes direkte til Nederland og Irland. Ethvert samfunn er avhengig av skatteinntekter for å levere infrastruktur, forsvar og velferd. Hvis stadig mer av næringsvirksomheten utføres av selskaper som ikke betaler skatt, kan hele samfunnsmodellen havne i krise.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...