Fredag 8. januar 2016
KORNKAMMER: Tross gode kornår i 2014 og 2015, her fra innhøsting i «kornkammeret» i Follo, synker Norges selvforsyningsgrad for mat. Forsvaret er blant dem som ønsker en bedre beredskapsplanlegging. foto: audun braastad, ntb scanpix
• Stortinget pålegger regjeringen å utrede matberedskapen • Forsvaret melder seg på
Forsvaret frykter matsvikt
Undersak

– Regjeringen henger ikke med

– Det er overraskende at en regjering med Høyre og Frp ikke henger med i beredskapstenkingen om mat. Dette er partier som tradisjonelt er opptatt av samfunnssikkerhet. Vi har i flere år etterlyst kvalifiserte vurderinger av hvor viktig matforsyningen er for samfunnssikkerheten, sier administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke.

– Det avgjørende er ikke om selvbergingsgraden ligger på 43 eller 45 prosent, men hvor sårbart samfunnet er og hva slags beredskap vi trenger. Så langt har ikke de politiske myndighetene vist en god nok forståelse av forholdet mellom risiko og beredskap, sier han.

Neste uke arrangerer Landbrukssamvirket sin årlige konferanse «Mat og landbruk», i år med «det grønne skiftet» som gjennomgangstema. Dette vil bli landbruksminister Jon Georg Dales første møte med «landbruksfamilien».

– Dette er et helt sentralt tema, også i spørsmålet om matsikkerhet. Vår evne til å bruke naturressursene til mat, energi og bioprodukter vil bli avgjørende for å møte klimakrisa og en mer ustabil geopolitisk situasjon. Landbrukets unike tilgang på fornybare ressurser, teknologi og kompetanse gjør den bondeeide industrien godt posisjonert for å bidra, sier Hedstein.

Administrerende direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp var med i arbeidet som ligger til grunn for FFIs rapport. Han mener det er nødvendig med en snuoperasjon for norsk kornproduksjon for å styrke matberedskapen.

– Norge har lite areal som er egnet til korndyrking, og arealet synker år for år. Dette kan det med en bevisst landbrukspolitikk være mulig å snu. Da må kornbøndene få langt bedre økonomisk uttelling, for bøndene styrer produksjonen dit det er mest lønnsomt. Skal man ta beredskapshensyn på alvor, må kornproduksjonen opp, sier Stuve.

BEREDSKAP: Norge må ruste seg bedre mot matmangel i klimakrisa, mener Forsvaret. Landbruket allierer seg med Forsvaret for å styrke landets matberedskap.

mat

Flertallet på Stortinget har pålagt regjeringen å utarbeide en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse, med matproduksjon, matforsyning og beredskap som del av samfunnets sikkerhetsperspektiv.

Bare regjeringspartiene var mot da næringskomiteen vedtok dette i fjor høst. Nå melder Forsvaret seg på med bekymring over at Norges sårbarhet blir undervurdert.

– Forsvarets primære oppgave er forsvar av landet mot militære trusler. I en krigstilstand vil forsyning av mat bli utfordret, særlig nord i landet. Statens og samfunnets sikkerhet henger sammen. Vi mener at klimaendringene kan føre til større problemer for norsk matsikkerhet enn det som er erkjent, sier forskningssjef Jan Ivar Botnan ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Klassekampen.

Etter faglig samarbeid med blant andre Norsk Landbrukssamvirke, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) legger FFI nå fram rapporten «Matsikkerhet i et klimaperspektiv».

Ferske tall viser at den norske selvforsyningsgraden er svakt synkende, trass i to gode kornår på rad. Når vi regner inn importandelen av soya til fiske- og kraftfôr, er selvforsyningsgraden under 40 prosent.

Fakta

Matberedskap:

• Næringsminister Monica Mæland og landbruksminister Jon Georg Dale har etter vedtak i Stortinget ansvar for å utarbeide en beredskaps­analyse for mat.

• Den norske selvforsyningsgraden er svakt synkende, trass i gode kornår.

• Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) legger etter samarbeid med landbruket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og andre fram rapporten «Matsikkerhet i et beredskapsperspektiv».

Oppdrett og kraftfôr

FFI-rapporten påpeker at «heller ikke Norge kan utelukke knapphet på vesentlige importvarer i perioder», når eksportforbud, subsidier, hamstring og spekulasjoner undergraver det frie matmarkedet som Norge med sin sterke kjøpekraft er vant til å nyte godt av.

«Spesielt er vi avhengige av soya til fiskeoppdrett og til kraftfôr i landbruket. Kina importerer 60 prosent av det som omsettes på verdensmarkedet, som først og fremst forsynes fra USA og Brasil. Prognosene fra Klimapanelet viser at både USA og Brasil i dette århundret vil bli mer utsatt for tørke», heter det.

Ved vesentlig avlingssvikt kan det ifølge FFI bli vanskelig og dyrt å opprettholde importen til Norge, fordi det vil være vesentlig sterkere aktører på markedet:

«Dette vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for norsk fiskeoppdrett og landbruk og trolig også for tilgangen på enkelte matvarer. I et samfunnssikkerhetsperspektiv bør dette scenariet gjennomarbeides. Hvis det avdekker uakseptabel sårbarhet, bør tiltak vurderes.»

Mer ekstremvær

Ved alvorlige forsyningskriser vil en større del av norsk kornproduksjon gå til menneskelig konsum, med negative konsekvenser for kjøtt- og melkeproduksjonen. Dette vil kreve planlegging for å begrense de langsiktige skadene for landbruket.

Rappporten framholder at «mer ekstremvær vil føre til større produksjonssvingninger som kan nødvendiggjøre oppbygging av beredskapslagre».

FFI mener det er mye å lære av Storbritannia, der beredskapsplanlegging for mat har stått langt høyere på dagsordenenen enn her i landet. En av konklusjonene der er at alvorlig avlingssvikt vil komme hyppigere enn før.

Landbruket og flere partier har tatt til orde for gjenoppbygging av norsk kornlagring, noe regjeringen har avvist som unødvendig.

Mæland og Dale

Under næringskomiteens behandling av budsjettet for 2016 kom stortingsflertallets misnøye med regjeringens beredskapssyn til uttrykk. Ap, Sp, KrF og Venstre ba mot Høyres og Frps stemmer om en grundig beredskapsanalyse for matproduksjon og matforsyning.

Ansvaret for oppfølgingen ligger hos næringsminister Monica Mæland (Høyre) og Frps nye landbruksminister, Jon Georg Dale.

– Det er lov å håpe at vi har fått en landbruksminister som i større grad enn den forrige retter seg etter det Stortinget ber om, slik at Stortingets ønske blir fulgt opp raskt, sier Senterpartiets Geir Pollestad, som leder næringskomiteen.

Pollestad mener at regjeringen ser altfor kortsiktig på beredskapssituasjonen for mat, i ei geopolitisk ustabil tid og med klimaendringer som vil påvirke den globale matproduksjonen.

alf@klassekampen.no

Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.
Tirsdag 4. desember 2018
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.