Klassekampen.no
Tirsdag 8. desember 2015
Erfaringer fra skytebanen

Språk

Oddbjørn Heinum går i Klassekampen 5. desember i rette med min bruk av begrepet «skivebom». Jeg setter pris på velbegrunnet språklig korreks. Men når Heinum mener det er på tide å få på plass litt erfaring fra skytebanen, skylder jeg både ham og Klassekampens lesere å gjøre oppmerksom på min fortid som aktivt medlem av Bjoneroa Skytterlag.

Hver tirsdag kveld møtte vi unge håpefulle i alderen 10–15 opp for å trene med salongrifle på den innendørs skytebanen i kjelleren på Bjoneroa skole.

Jeg traff stort sett ganske godt. På skiva til venstre for min. Om jeg møtte opp på stevne og ikke fikk skiva lengst til venstre, kunne jeg like gjerne gå hjem. Undertegnede har derfor mer praktisk erfaring med skivebom enn de fleste.

Skytterkarrieren ble for øvrig ikke lang. Heldigvis fant jeg politikken, der jeg kunne få mer naturlig utløp for min venstreside­orientering.

marianne.marthinsen@stortinget.no

PS: Jeg ser at jeg her har gjentatt feil bruk av «skivebom» – bom både på blink og skive. Feil, gitt at Heinum har rett. Han bør i så fall kontakte språkrådet. Ved søk i ordbøkene på rådets hjemmeside, får jeg samme definisjon på begge målformer: Skivebom skive|bom m. (av II bom) det å bomme på skyteskiva når ein skyt.

Artikkelen er oppdatert: 16. desember 2015 kl. 12.05