Klassekampen.no
Lørdag 5. desember 2015

Duracell?

SV

SVs Snorre Valen fortsetter i denne avis merkelig nok å insistere på at Arbeiderpartiet ønsker mindre omfordeling i årene som kommer, til tross for at vi gjentatte ganger har slått fast det motsatte.

Jeg kan bare konstatere at Valen har positive overraskelser i vente.

marianne.marthinsen@stortinget.no

Artikkelen er oppdatert: 9. desember 2015 kl. 11.13