Torsdag 26. november 2015
Ettertanke

• Sverige har lagt om flyktning­politikken 180 grader etter et forlik mellom alle partier i Riksdagen, med unntak av Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet. «En chockvåg genom det medmänskliga Sverige», sa Miljøpartiets Åsa Romsom da hun la fram forslagene sammen med statsminister Stefan Löfven tirsdag. Romsom, som også er visestatsminister, var på gråten da hun fortalte om de vanskelige drøftingene som hadde ført fram til at hun til slutt ble overbevist om at Sverige måtte stramme inn. Migrationsverket har kollapset under trykket av migrasjonsstrømmen.

• Det er sterkt å se hvordan det svenske politiske landskapet har forandret seg i løpet av kort tid. Moderaterna, som var blant de mest innvandringsliberale, har totalt endret retorikk. Det samme har landets aviser. På venstresida råder det en slags ettertenksom, nederlagspreget taushet, selv om Vänsterpartiet protesterer. Partiets leder Jonas Sjöstedt krever at Sverige i stedet setter hardt mot hardt overfor EU. Men alle vet at det er formålsløst. Spørsmålet er likevel om svenske partier, ikke minst de på venstrekanten, tidligere kunne ha gått inn for tiltak som hadde bidratt til å hindre det totale sammenbruddet vi nå ser.

• En stat må til enhver tid sørge for å ha en bærekraftig politikk. Det kan ikke være noe mål å føre en politikk som man med stor sannsynlighet vet ikke kan opprett­holdes når trykket fra omverdenen blir for stort. Da kommer det politiske tilbakeslaget. Tida skifter ham. I det øyeblikket reaksjonen er der, vil progressive krefter ikke ha noen innflytelse. Derfor må en hele tida ha bærekraften i politikken for øyet, både når det gjelder folkelig støtte, ressurser, kontroll og løsninger. Selv om man ikke er i posisjon. Det hjelper heller ikke å basere seg på uholdbare premisser, som at all innvandring lønner seg, uansett hvor stor den er. I ettertid er det grunn til å spørre om venstresida i tilstrekkelig grad har kommet med gode forslag som kunne ha sikret bedre kontroll på et tidligere tidspunkt. I dag er det derfor tid for ettertanke, også blant politikere som har ivret mest for en liberal asyl- og innvandringspolitikk.

Fredag 18. oktober 2019
• «Vi har en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå må Parlamentet få unnagjort brexit lørdag, så vi kan komme videre med andre prioriteringer, som levekostnader, helsevesenet, voldskriminalitet og miljøet.» Det var meldingen som...
Torsdag 17. oktober 2019
• Fellesforbundet vedtok på slutten av sitt seks dager lange landsmøte å utrede alternativer til EØS-avtalen. Forslaget som ble vedtatt var fremmet av forbundets representantskap i et forsøk på å stilne EØS-motstanderne og hindre et...
Onsdag 16. oktober 2019
• Fellesforbundets landsmøte, som avsluttes på Folkets Hus i Oslo i dag, har vært en oppvisning av styrken norsk fagbevegelse representerer. 500 delegater har vært samlet i fem dager til intense politiske og faglige diskusjoner – ofte til...
Tirsdag 15. oktober 2019
• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens...
Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...