Torsdag 26. november 2015
Ettertanke

• Sverige har lagt om flyktning­politikken 180 grader etter et forlik mellom alle partier i Riksdagen, med unntak av Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet. «En chockvåg genom det medmänskliga Sverige», sa Miljøpartiets Åsa Romsom da hun la fram forslagene sammen med statsminister Stefan Löfven tirsdag. Romsom, som også er visestatsminister, var på gråten da hun fortalte om de vanskelige drøftingene som hadde ført fram til at hun til slutt ble overbevist om at Sverige måtte stramme inn. Migrationsverket har kollapset under trykket av migrasjonsstrømmen.

• Det er sterkt å se hvordan det svenske politiske landskapet har forandret seg i løpet av kort tid. Moderaterna, som var blant de mest innvandringsliberale, har totalt endret retorikk. Det samme har landets aviser. På venstresida råder det en slags ettertenksom, nederlagspreget taushet, selv om Vänsterpartiet protesterer. Partiets leder Jonas Sjöstedt krever at Sverige i stedet setter hardt mot hardt overfor EU. Men alle vet at det er formålsløst. Spørsmålet er likevel om svenske partier, ikke minst de på venstrekanten, tidligere kunne ha gått inn for tiltak som hadde bidratt til å hindre det totale sammenbruddet vi nå ser.

• En stat må til enhver tid sørge for å ha en bærekraftig politikk. Det kan ikke være noe mål å føre en politikk som man med stor sannsynlighet vet ikke kan opprett­holdes når trykket fra omverdenen blir for stort. Da kommer det politiske tilbakeslaget. Tida skifter ham. I det øyeblikket reaksjonen er der, vil progressive krefter ikke ha noen innflytelse. Derfor må en hele tida ha bærekraften i politikken for øyet, både når det gjelder folkelig støtte, ressurser, kontroll og løsninger. Selv om man ikke er i posisjon. Det hjelper heller ikke å basere seg på uholdbare premisser, som at all innvandring lønner seg, uansett hvor stor den er. I ettertid er det grunn til å spørre om venstresida i tilstrekkelig grad har kommet med gode forslag som kunne ha sikret bedre kontroll på et tidligere tidspunkt. I dag er det derfor tid for ettertanke, også blant politikere som har ivret mest for en liberal asyl- og innvandringspolitikk.

Mandag 16. september 2019
• I går gjenga Aftenposten for tredje gang i år resultatene fra en rapport om populisme utarbeidet av den svenske, markedsøkonomiske tenketanken Timbro. Rapporten har samlet data om oppslutningen til «autoritære populistpartier» i Europa, og...
Lørdag 14. september 2019
• Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet gikk tilbake. Alle andre partier gikk fram. Det er resultatet av årets lokalvalg, som ble gjennomført mandag. Det fins en rekke lokale forklaringer på stemme­givning i hver enkelt kommune, men...
Fredag 13. september 2019
• Dagens store utfordring for norske mediehus er å finne ut hvordan de skal finansiere journalistikken i en tid der løssalget faller, annonseinntektene synker og mange lesere skifter ut avisa med mobilen. En rekke modeller testes ut, men få...
Torsdag 12. september 2019
• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private,...
Onsdag 11. september 2019
• Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjorde i går et kjempevalg. I Bergen fikk partiet 16,9 prosent av stemmene, i Oslo 5,9 prosent, i Stavanger 9,3 og i Drammen fikk lista Nei til bomring 7,7 prosent. Når vi ser nærmere på hvor i...
Tirsdag 10. september 2019
• Valganalyser har en tendens til å forenkle det politiske landskapet. Komplekse politiske bevegelser reduseres til håndterlige størrelser, og slik blir fortellingen om årets kommune- og fylkestingsvalg til et protestvalg hvor selve...
Mandag 9. september 2019
• Så var valgdagen her. I løpet av natta får vi folkets dom i 356 små og store, gamle og nye kommuner. På sitt beste gir kommunevalgkampen et innblikk i hva som engasjerer folk på knauser, nes, tettsteder og byer over hele landet.
Lørdag 7. september 2019
• Labour-leder Jeremy Corbyn hadde i går samtaler med de andre opposisjonspartiene for å samordne mandagens stemmegivning om nyvalg i det britiske parlamentet. Konklusjonen er at statsminister Boris Johnson ikke får oppfylt sitt ønske om et...
Fredag 6. september 2019
• Nord-Norge har ikke alltid toppet den politiske dagsordenen. Men denne sommeren har så godt som alle landets politiske skribenter lirt av seg minst én kommentar om de store endringene i velgernes parti­preferanser i nord. Fylkene i...
Torsdag 5. september 2019
• I går morges ble elever og lærere ved Lillestrøm videregående skole i Akershus samlet til fellesmøte. Fra podiet fortalte programleder Andreas Wahl i det NRK-sendte programmet «Folkeopplysningen» at han og hans team i seks måneder hadde...