Klassekampen.no
Fredag 20. november 2015
Forvirringens sentrum: Nyhetssjef Mímir Kristjánsson. Foto: Anniken C. Mohr
Full skatteforvirring

Skatt

«Det råder en viss forvirring om skatt på rødgrønn side», skriver Mímir Kristjánsson i Klassekampen 19. november. Resten av kommentaren viser at forvirringen er klart størst hos skribenten selv.

Analysen går i korte trekk ut på at vi i Arbeiderpartiet kvier oss fælt når det gjelder skattepolitikk, og dras mellom to fløyer: En som ønsker høyere skatt og en som vil «binde seg til samme mast som de blå i et bredt skatteforlik». Her blander Kristjánsson kortene. Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet har større ambisjoner for fellesskapet enn høyresiden, og følgelig vil skape et handlingsrom for å gjennomføre vår politikk. Arbeiderpartiet ønsker, og foreslår, et mer omfordelende skattesystem, og mener det er behov for et høyere skattenivå enn det regjeringen legger opp til for å finansiere fellesskapets store fremtidige oppgaver.

Samtidig – og ikke i motsetning til dette – ønsker Arbeiderpartiet en skattereform som er bredest mulig forankret. Denne reformen handler ikke om skattenivå eller skattesatser, men om hvilke skatteobjekter som er best egnet i en liten åpen økonomi som den norske. Arbeiderpartiet mener at skattesystemet kan innrettes på en måte som i større grad hindrer kapitalflukt og skatteunndragelser, og samtidig bidrar til økte investeringer i Norge. Dette er prinsipper alle som er opptatt av finansieringen av vår felles velferd burde være interessert i.

Det er neppe aktuelt å lage forlik som omfatter alle elementer i det norske skattesystemet, eksempelvis er avgiftsopplegget, herunder en eventuell arveavgift, ikke på bordet i denne diskusjonen. Det er altså ingenting i veien for å diskutere hvordan skatte- og avgiftssystemet kan gjøres mer omfordelende, samtidig som en ønsker et bredt skatteforlik.

Arbeiderpartiet har i høst lansert både et alternativ til regjeringens skatteopplegg for 2016, og våre innspill til forhandlinger om skattereform. Jeg vil oppfordre Kristjánsson til å ta en kikk på disse forslagene. Det er flere viktige debatter om skatt enn den som handler om nivå.

marianne.marthinsen@stortinget.no

Artikkelen er oppdatert: 24. november 2015 kl. 10.32