Fredag 6. november 2015
Økt ledighet

• Vi går tøffere tider i møte. Kombinasjonen av rekordhøy masseinnvandring og økende arbeidsløshet vil legge betydelig press på det norske arbeidsmarkedet. Hvis tilstrømningen av flyktninger fortsetter på dagens nivå, kan over 120.000 komme til landet neste år. Det betyr at Norge vil motta flere flyktninger per capita enn de fleste andre land i Europa. Det spesielle nå er at flyktningkrisa kommer samtidig som arbeidsledigheten i Norge er økende, spesielt for flyktninger og arbeidsinnvandrere som tidligere har kommet til landet.

• Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) står over 100.000 arbeidstakere uten jobb. Arbeidsledigheten er på 4,6 prosent og har allerede passert prognosen regjeringen har lagt inn i budsjettet for neste år. I rapporten «En dyster økonomisk framtid?», som Klassekampen omtalte fredag, skisserer SSB et scenario der ledigheten kan stige til seks prosent. Da er ikke effektene av flyktningtilstrømningen tatt med i beregningene. Problemet oppstår når titusener av nyankomne flyktninger skal inn i et arbeidsliv som allerede sliter i en lavkonjunktur. Arbeidsledigheten øker som følge av nedskalering av oljerelatert virksomhet, spesielt på Sørvestlandet. Ifølge SSB kan vi vente betydelig flere arbeidsledige neste år. Samtidig er det store forskjeller og ubalanser i arbeidsmarkedet. De som er hardest rammet av arbeidsledighet, er tidligere ankomne flyktninger og arbeidsinnvandrere. I går kom det tall fra SSB som viser at arbeidsledigheten blant EØS-innvandrere er på 8,6 prosent, en økning på 1,2 prosent fra i fjor. Inn- vandrere utgjør nærmere 40 prosent av alle arbeidsledige i Norge.

• Norge står nå foran en av de største utfordringene i nyere tid. Den ekstraordinære situasjonen krever ekstraordinære tiltak, både når det gjelder flyktningtilstrømningen, men også tiltak for å sysselsette de mange som kommer til landet. Det kan se ut som om det politiske miljøet på Stortinget enda ikke har tatt inn over seg omfanget av problemene, verken når det gjelder flyktningkrisa eller arbeidsledigheten, og de konsekvensene dette får for offentlige budsjetter.

Mandag 16. september 2019
• I går gjenga Aftenposten for tredje gang i år resultatene fra en rapport om populisme utarbeidet av den svenske, markedsøkonomiske tenketanken Timbro. Rapporten har samlet data om oppslutningen til «autoritære populistpartier» i Europa, og...
Lørdag 14. september 2019
• Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet gikk tilbake. Alle andre partier gikk fram. Det er resultatet av årets lokalvalg, som ble gjennomført mandag. Det fins en rekke lokale forklaringer på stemme­givning i hver enkelt kommune, men...
Fredag 13. september 2019
• Dagens store utfordring for norske mediehus er å finne ut hvordan de skal finansiere journalistikken i en tid der løssalget faller, annonseinntektene synker og mange lesere skifter ut avisa med mobilen. En rekke modeller testes ut, men få...
Torsdag 12. september 2019
• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private,...
Onsdag 11. september 2019
• Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjorde i går et kjempevalg. I Bergen fikk partiet 16,9 prosent av stemmene, i Oslo 5,9 prosent, i Stavanger 9,3 og i Drammen fikk lista Nei til bomring 7,7 prosent. Når vi ser nærmere på hvor i...
Tirsdag 10. september 2019
• Valganalyser har en tendens til å forenkle det politiske landskapet. Komplekse politiske bevegelser reduseres til håndterlige størrelser, og slik blir fortellingen om årets kommune- og fylkestingsvalg til et protestvalg hvor selve...
Mandag 9. september 2019
• Så var valgdagen her. I løpet av natta får vi folkets dom i 356 små og store, gamle og nye kommuner. På sitt beste gir kommunevalgkampen et innblikk i hva som engasjerer folk på knauser, nes, tettsteder og byer over hele landet.
Lørdag 7. september 2019
• Labour-leder Jeremy Corbyn hadde i går samtaler med de andre opposisjonspartiene for å samordne mandagens stemmegivning om nyvalg i det britiske parlamentet. Konklusjonen er at statsminister Boris Johnson ikke får oppfylt sitt ønske om et...
Fredag 6. september 2019
• Nord-Norge har ikke alltid toppet den politiske dagsordenen. Men denne sommeren har så godt som alle landets politiske skribenter lirt av seg minst én kommentar om de store endringene i velgernes parti­preferanser i nord. Fylkene i...
Torsdag 5. september 2019
• I går morges ble elever og lærere ved Lillestrøm videregående skole i Akershus samlet til fellesmøte. Fra podiet fortalte programleder Andreas Wahl i det NRK-sendte programmet «Folkeopplysningen» at han og hans team i seks måneder hadde...