Onsdag 4. november 2015
Migrasjon

• Stortinget er midt inne i en komplisert behandling av årets statsbudsjett, der det meste kretser om hvordan landet skal takle flyktningkrisa. Fra flere hold er det tatt til orde for et bredt forlik om flyktning- og asylpolitikken. Det er likevel lettere sagt enn gjort. Årsaken ligger i at tiltak for å avhjelpe krisa konsekvent blandes sammen med partienes ulike politiske prioriteringer på andre områder. For å skaffe inndekning har for eksempel regjeringen gått rett på bistandspotten som er KrFs hjertesak. Partiene til venstre vil avlyse skattekuttene, mens Frp advarer mot angrep på partiets kjernesaker.

• Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen har tatt utgangspunkt i at det vil komme 33.000 migranter til Norge neste år. Det kan fort bli betydelig mer. Den siste uka søkte 2365 personer om asyl i Norge. Det tilsvarer 122.980 på årsbasis. Mandag kom 174 asylsøkere over Storskog fra Russland til Finnmark. Hvis dette nivået skulle holde seg, er det snakk om over 60.000 asylsøkere årlig bare til Finnmark. For de fleste politikere er det åpenbart at denne tilstrømningen ikke kan fortsette i dette omfanget (eller i enda større målestokk) uten at grunnleggende sider ved det norske systemet må endres. Skal Norge klare å takle de utfordringene landet står overfor, er vi derfor avhengig av en handlekraftig regjering som styrer på basis av et bredt politisk forlik i Stortinget.

• De som nå kommer til Norge, er ikke bare tradisjonelle asylsøkere som er utsatt for forfølgelse på individuelt grunnlag. Det er snakk om en større migrasjonsbølge, der folk flykter fra krig, konflikt og fra dårlige sosiale forhold i sine hjemland. Norge skal ha en sjenerøs og human asylpolitikk, men, som leder i OECDs utviklingskomité Erik Solheim har påpekt, legger nå migranter uten rett til beskyttelse urettmessig mye beslag på mottaksapparatene og dermed stenger for asylsøkere med reelle beskyttelsesbehov. Det er derfor flertall i Stortinget for innstramminger som gir rom for å håndtere dem som har rett til beskyttelse på en skikkelig måte, mens de som ikke har det må avvises. Det er samtidig en politikk for å opprettholde asylinstituttet.

Mandag 16. september 2019
• I går gjenga Aftenposten for tredje gang i år resultatene fra en rapport om populisme utarbeidet av den svenske, markedsøkonomiske tenketanken Timbro. Rapporten har samlet data om oppslutningen til «autoritære populistpartier» i Europa, og...
Lørdag 14. september 2019
• Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet gikk tilbake. Alle andre partier gikk fram. Det er resultatet av årets lokalvalg, som ble gjennomført mandag. Det fins en rekke lokale forklaringer på stemme­givning i hver enkelt kommune, men...
Fredag 13. september 2019
• Dagens store utfordring for norske mediehus er å finne ut hvordan de skal finansiere journalistikken i en tid der løssalget faller, annonseinntektene synker og mange lesere skifter ut avisa med mobilen. En rekke modeller testes ut, men få...
Torsdag 12. september 2019
• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private,...
Onsdag 11. september 2019
• Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjorde i går et kjempevalg. I Bergen fikk partiet 16,9 prosent av stemmene, i Oslo 5,9 prosent, i Stavanger 9,3 og i Drammen fikk lista Nei til bomring 7,7 prosent. Når vi ser nærmere på hvor i...
Tirsdag 10. september 2019
• Valganalyser har en tendens til å forenkle det politiske landskapet. Komplekse politiske bevegelser reduseres til håndterlige størrelser, og slik blir fortellingen om årets kommune- og fylkestingsvalg til et protestvalg hvor selve...
Mandag 9. september 2019
• Så var valgdagen her. I løpet av natta får vi folkets dom i 356 små og store, gamle og nye kommuner. På sitt beste gir kommunevalgkampen et innblikk i hva som engasjerer folk på knauser, nes, tettsteder og byer over hele landet.
Lørdag 7. september 2019
• Labour-leder Jeremy Corbyn hadde i går samtaler med de andre opposisjonspartiene for å samordne mandagens stemmegivning om nyvalg i det britiske parlamentet. Konklusjonen er at statsminister Boris Johnson ikke får oppfylt sitt ønske om et...
Fredag 6. september 2019
• Nord-Norge har ikke alltid toppet den politiske dagsordenen. Men denne sommeren har så godt som alle landets politiske skribenter lirt av seg minst én kommentar om de store endringene i velgernes parti­preferanser i nord. Fylkene i...
Torsdag 5. september 2019
• I går morges ble elever og lærere ved Lillestrøm videregående skole i Akershus samlet til fellesmøte. Fra podiet fortalte programleder Andreas Wahl i det NRK-sendte programmet «Folkeopplysningen» at han og hans team i seks måneder hadde...