Lørdag 31. oktober 2015
Inndekning

• Regjeringen anslår at flyktningtilstrømningen til Norge vil belaste neste års statsbudsjett med 9,5 milliarder kroner. Dette regnestykket baserer seg på at det vil komme 33.000 asylsøkere til landet, selv om statsminister Erna Solberg (H) understreket at det er «betydelig usikkerhet» i anslagene. Det kan altså bli betydelig flere. Totalt vil regningen kunne bli 85 milliarder kroner over de neste seks årene. For å sikre inndekning tar regjeringen 1,2 milliarder fra oljefondet, mens 1,8 milliarder hentes inn ved å justere skatteopplegget. Det varslede kuttet i formuesskatten reverseres, og det blir en forsiktig endring av trinnskatten. Likevel opprettholdes de kostbare kuttene i selskaps- og personskatten. Ellers kuttes det litt hist og her, samlet 2,3 milliarder, der systematikken ikke alltid er like lett å forstå.

• Det største bidraget til å finansiere asylstrømmen kommer fra bistandsbudsjettet. Hele 4,2 milliarder kroner hentes fra dette budsjettet. Den langsiktige bistanden gjennom frivillige organisasjoner kuttes fra 1,6 milliarder kroner til 670 millioner. Kuttet i bistandsbudsjettet er dramatisk og altfor stort. Det kan være all grunn til omdisponeringer, men da må midlene gå til tiltak overfor flyktningene i nærområdene, Syria, Tyrkia, Jordan og Libanon. Statsminister Erna Solberg (H) har også tatt til orde for en stor internasjonal giverlandskonferanse for Syria, et initiativ som må etterfølges av betydelige bevilgninger. Den største svakheten med statsbudsjettet er likevel at det ikke settes av tilstrekkelig midler til bosetting av flyktninger i kommunene. I dag er dette en av de største flaskehalsene i norsk asylpolitikk. Det viktigste tiltaket for å få fortgang i bosettingen er å kompensere kommunene for økte utgifter.

• Det er ikke vanskelig å finne inndekning for 9,5 milliarder kroner på et norsk statsbudsjett. Det mest opplagte er å innstille de varslede skattelettelsene. Med dagens kronekurs, som er svært gunstig for næringslivet, er det ingen grunn til å redusere selskapsskatten. I dagens situasjon framstår, som LO-leder Gerd Kristiansen påpeker i dagens avis, skattekutt som stadig mer meningsløst.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...