Lørdag 10. oktober 2015
Trist: Arne Sveen, tillitsvalgt i AF Gruppen, frykter at han tilhører siste generasjon av norske fagarbeidere på byggeplassene.
• De store bedriftene kutter i egen stab • Innleide arbeidere dominerer, viser ny rapport
Kollaps i byggnæringen
Undersak

– Siste generasjon norske bygningsarbeidere

Arne Sveen, hovedtillitsvalgt i AF Gruppen Norge AS, sitter i styret i Oslo bygningsarbeiderforening og er delegat til Fellesforbundet sitt landsmøte. Han har vært i bransjen i 16 år.

– De siste 6–7 årene er jeg blitt mer og mer urolig, sier Sveen.

– Først var det bruken av innleie som gikk opp, som hos oss er omtrent opphørt nå. Så har bruken av underentrepriser skutt i været. Dersom ikke utviklingen snur, er det takk og farvel til norske bygningsarbeidere, advarer Sveen.

– De skyver oss stille og rolig ut. Det kommer til å være igjen en ørliten prosent som skal være nøkkelpersoner. Det er siste generasjon norske fagarbeidere på norske byggeplasser nå – hvis ikke det kommer kraftig lut, sier han.

I dag har tillitsvalgte et ord med i laget når bedrifter skal leie inn arbeidskraft. Men presset er nå blitt så stort på tillitsvalgte at Oslo bygningsarbeiderforening vil at Fellesforbundet skal gå inn for krav om at regelen avvikles.

– Vi vil at regelen om at innleie skal skje i avtale med tillitsvalgte skal strykes. Vi ønsker en regel der innleie skjer under samme forutsetning som bruk av midlertidig ansettelse, sier Sveen.

Steinar Krogstad, som sitter i ledelsen i Fellesforbundet og kan bli ny nestleder, frykter at dersom utviklingen ikke snur er det siste generasjon norske bygningsarbeidere som i dag jobber i bransjen.

– Det er stygge tall, sier han om den ferske rapporten.

For å snu utviklingen mener han krav til kompetanse og fagbrev blir viktig, og at store byggherrer går i front og stiller krav. Ledelsen vil foreslå et krav om en regelendring som i praksis vil bety at bedrifter uten tariffavtale ikke skal ha mulighet til å inngå innleie.

Magnus E. Marsdal
Alvor: Tallet på faste ansatte hos de store entreprenørene i Oslo-regionen halvert er halvert siden 2007. Samtidig eksploderer bruken av løsarbeidere.

Kampen mot sosial dumping på landets byggeplasser står sentralt når Fellesforbundet denne helga samles til landsmøte i Oslo.

Med seg i debatten får delegatene nå en fersk Manifest-rapport som er lite lystig lesning:

Siden 2007 er antall fast ansatte fagarbeidere hos de store entreprenørene i Oslo-regionen halvert.

Omfanget av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer, i hovedsak utenlandske arbeidere, er mangedoblet.

– Det er en radikalt ny situasjon når store entreprenører så å si avskaffer den fast ansatte arbeidsstokken av fagarbeidere. Da går man fra innslag av sosial dumping til et sammenbrudd for den norske modellen som har gitt en høyproduktiv byggenæring, sier utreder i Manifest Tankesmie Magnus E. Marsdal til Klassekampen.

Fakta

Fellesforbundets landsmøte 2015:

• 472 delegater fra hele landet er samlet i Folkets Hus.

• Sosial dumping, EØS-avtalen, næringspolitiske tema knyttet til de ulike bransjene, energipolitikk, oljeproduksjon i Lofoten og Vesterålen, klimapolitikk er tema som står på dagsorden.

• Lønn- og pensjonskrav skal utformes.

• I tillegg skal en rekke organisatoriske tema opp til debatt, blant annet skal det gjøres en rekke endringer i vedtektene.

• Tirsdag er det valg på blant annet ny leder og nestleder. De fleste vedtak skjer onsdag.

Advarer mot Kuwaitisering

Rapporten bygger på tall for de tradisjonelt største entreprenørene i Oslo-regionen, og en undersøkelse utført av tillitsvalgte i byggnæringen. De tillitsvalgte oppsøkte i alt 1659 arbeidere på 63 byggeplasser i september i år.

Undersøkelsen viser at i sentrale arbeidsfelt som betongarbeid og rørleggerarbeid er et lite mindretall av arbeiderne fast ansatt hos hovedentreprenørene.

Ser man på de seks største entreprenørene, har tallet på fast ansatte fagarbeidere gått ned fra 1103 i 2007, til bare 507 i 2015. Utviklinga i de store bemanningsselskapene er motsatt: I 2009 hadde de seks største vikarbyråene 744 bygningsarbeidere utleid i Oslo-regionen. I 2015 var tallet 3320.

– Sektoren kuwaitiseres. Man får en egen liten stab til å ta seg av jus og ingeniørjobben, og så har man fattige utlendinger til alt det manuelle arbeidet, sier Marsdal.

Lovnadene brast

Fram til år 2000 var kommersiell arbeidskraftutleie strengt regulert i Norge. Blaalid-utvalget anbefalte da et frislipp, men skrev at det var viktig å «forhindre at det utvikler seg en praksis der bedriftene i tillegg til en fast kjernestab, har en stab som er løsere tilknyttet i ulike former for å løse de løpende og ordinære oppgavene». Men nettopp slik har det gått, påpeker Marsdal.

– LO og Aps strategi har spilt fallitt på dette punktet. Situasjonen skriker etter politisk vilje og handlekraft, sier han.

Han håper Fellesforbundet kan vise vei.

– For at Ap skal bli litt mer tydelig i disse spørsmålene må fagbevegelsen være veldig tydelig. Bemanningsfirmaenes låvedør er Arbeidsmiljølovens åpning for å avtale ellers ulovlig innleie med tillitsvalgte, og den bør lukkes og låses for godt.

paalh@klassekampen.no

anneh@klassekampen.no

Tirsdag 23. april 2019
ANGREPET: Prestestudent Franklyn Fernando kjenner flere som var til påske­messe da St. Anthony’s Shrine ble angrepet påskemorgen. Han vet ikke hvor mange som er i live.
Onsdag 17. april 2019
ADVARER: Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at regningen for fri arbeidsinnvandring kommer nå og vil at staten skal ta tilbake styringen av arbeidsstokken.
Tirsdag 16. april 2019
OMSTILLING: Kværner-sjef Sturla Magnus tror lønnsomheten vil synke og arbeidsplassene forsvinne ut av landet dersom verftet i Verdal skal slutte å levere til oljeindustrien.
Mandag 15. april 2019
NY RAPPORT: Lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Dette blir konsekvensen av regjeringens drosjereform, ifølge Transportøkonomisk institutt.
Lørdag 13. april 2019
KALDT: Amerikanske bombefly langs norskekysten og en russisk skyteøvelse utenfor Lofoten. Forsvaret bekrefter at situasjonen i nord har tilspisset seg etter høstens Nato-øvelse.
Fredag 12. april 2019
I BLINDE: Forsvarets overvåkingsfly skal holde oppsikt over de enorme norske havområdene i nord. Denne bered­skapen er nå kraftig svekket.
Torsdag 11. april 2019
NOK: Ordførere på Nordmøre lover å utrede innmelding i Trøndelag etter folkekrav. Bygdeforsker mener det kan bli slutten for Møre og Romsdal som eget fylke.
Onsdag 10. april 2019
OLJESØL: Statens miljøekspertar frykta oljeutslepp kunne gje samanbrot i sjøfuglbestandar rundt Bjørnøya. Eit eksternt konsulentselskap meinte det var ugrunngitt.
Tirsdag 9. april 2019
SAMARBEID: Martin Kolberg (Ap) sier nei til samarbeid mellom Rødt og Ap. Raymond Johansen (Ap) er uenig. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det kommer an på partienes utvikling.
Mandag 8. april 2019
ULIKHET: En økende andel nordmenn mener personlig økonomi påvirker hvor god behandling man får i helsevesenet, ifølge årets helsebarometer.