Onsdag 30. september 2015
Bekymret: Margunn Haugland i Bibliotekarforbundet er kritisk til at Deichmanske bibliotek ikke søker etter fagutdannede bibliotekarer i stillingsutlysningene sine.
Deichmanske bibliotek i Oslo søker kunstnere og «DIY-oppfinnere» i sine siste stillingsutlysninger:
Bibliotek søker kokker
Kristin Danielsen
18 av 25 stillings­utlysninger fra Oslos biblioteker krever ikke søkere med bibliotekarutdannelse. – Fagkompetansen svekkes, mener Bibliotekarforbundet.

bibliotek

Er du kokk, «DIY-oppfinner» eller kunstner? Da kan du være aktuell for en av fem nye jobber ved det nye biblioteket på Tøyen i Oslo.

Stillingsutlysningen fra Deichmanske bibliotek nevner imidlertid ikke bibliotekar­utdannelse med ett ord.

Klassekampen har sett nærmere på 25 av de siste utlyste stillingene i Oslo-bibliotekene. 18 av stillingene krever ikke bibliotekarutdanning – til tross for at flere av arbeidsoppgavene er typiske bibliotekarjobber. Mange utlysninger som ber om at søkerne har bibliotekfag, sier dessuten at de «fortrinnsvis» bør ha denne kompetansen.

– Deichman utelukker den mest opplagte yrkesgruppa. Bibliotekarer har en utdannelse som er spesialtilpasset bibliotek, og det er rart at den største arbeidsgiveren ikke anser den som relevant, sier Margunn Haugland, leder for Bibliotekarforbundet.

Av 19 nye stillinger ved Deichmanske bibliotek det siste året som er relevante for bibliotekarer, er bare seks besatt av fagutdannede, ifølge forbundets egen oversikt.

– Konsekvensen er at fagkompetansen som man trenger i et bibliotek, blir dårligere. Deichmanske vil være en kunnskapsorganisasjon og bør satse på dem som har tatt fagutdanning, sier Haugland.

Fakta

Strid om bibliotekarjobber:

• I en ny stillingsannonse søker Deichmanske bibliotek etter fem nye ansatte, men ber ikke om søkere med fagutdannelse.

• Kun 6 av 19 nye stillinger ved Deichmanske det siste året er besatt av fagutdannede, ifølge Bibliotekarforbundet.

• Forbundet frykter at fagkompetansen svekkes, mens bibliotek­sjefene mener at bibliotekarens rolle er i endring.

Redaktør og kurator

Den nye bibliotekloven fra i fjor slår fast at folkebibliotekene skal fremme kulturell virksomhet og være debattarenaer.

«De ansatte blir redaktører, kuratorer eller kulturprodusenter.» Det skriver sjefene ved landets seks største biblioteker i et innspillsbrev om folkebibliotek til kulturministeren oversendt i mai.

Her påpeker de at bibliotekarens rolle er i endring og at de nå rekrutterer annen kompetanse enn den tradisjonelle bibliotekaren. Bibliotekutdanningen er ikke tilpasset framtidas behov, ifølge biblioteksjefene.

– Vi trenger egenskaper utover den vanlige bibliotekarjobben. I min tid var de som begynte på bibliotekarutdanningen glad i å lese. Nå er det mye mer som kreves, sier Leikny Haga Indergaard, sjef for Bergen offentlige bibliotek.

Hun har bedt om bibliotekarutdannelse i alle stillingsutlysninger de siste fire årene, men har ikke ansatt en eneste fagutdannet bibliotekar i barneavdelingen.

– Det er veldig få bibliotekarer som søker på disse stillingene. Jeg tror ikke utadrettet virksomhet er like attraktivt som andre bibliotekoppgaver. Utdanningen bør kanskje endres litt, sier hun.

– Hvilke egenskaper er det dere leter etter?

– Det å ha et våkent blikk for hva som skjer i samfunnet, å kunne bygge nettverk og formidle litteratur er utrolig viktig. Vi har ansatt ganske mange som har allmenn litteraturvitenskap som fag.

Skal jobbe med nettverk

Deichmanskes nye bibliotek på Tøyen retter seg mot barn og unge. I tillegg til arbeidsoppgaver som innkjøp og publikumsdrift nevner stillingsannonsen også nettverksarbeid og utvikling av sceneaktiviteter.

– Vi har skrevet åpne og generelle instrukser fordi vi vil være tydelige på hva vi søker etter. Det er mange bibliotekarutdannede som kan kvalifisere til stillingene, sier Kristin Danielsen, sjef for Deichmanske bibliotek.

– Bare én av tre nyansatte i bibliotekarrelevante stillinger hos dere det siste året er fagutdannet, ifølge Bibliotekarforbundet. Skjønner du bekymringen for at fagkompetansen svekkes?

– 19 av 28 utlyste stillinger er i en annen kode enn bibliotekar, derfor endres premisset for spørsmålet ganske radikalt. Vi ansetter alltid den som er best kvalifisert. Noen ganger er det en bibliotekar, andre ganger en med en annen fagkompetanse vi ser at vi har behov for. I tillegg vurderer vi mer enn bare kvalifikasjoner. Personlig egnethet og mangfold i staben er viktig for oss.

Danielsen presiserer at bibliotekene har mange gode, fagutdannede bibliotekarer.

– Men vi må også se på oppdraget vårt og hvilke tjenester vi skal tilby. Besøket i folkebibliotekene har gått ned ti prosentpoeng på ti år, og vi bør diskutere hvordan vi kan snu tallene.

Margunn Haugland i Bibliotekarforbundet mener det er merkelig at utlysningstekster utelater fagutdanning.

– Ønsker man virkelig 250 søkere i stedet for gode kandidater som allerede beviselig har en fagkompetanse?

– Hva gjør fagutdannede bibliotekarer som andre ikke kan?

– Det ene er organisering av kunnskap; å vite hvordan man finner fram i det store hav av kunnskap. Den andre kjerneoppgaven er å formidle rett informasjon til rett person. Dette går Deichmanske glipp av.

mari.vollan@klassekampen.no

Mandag 17. juni 2019
Den tyske journalisten Kai Strittmatter er sjokkert over debatten rundt «Ways of Seeing». – Eit lærestykke om trugsmål mot demokratiet, meiner han.
Lørdag 15. juni 2019
For å ta makt fra modernistene vil Odd Nerdrum dele opp kunsthistorie-faget i to strengt atskilte retninger: en kantiansk og en aristotelisk retning. Men først åpner han utstilling i Vesterålen.
Fredag 14. juni 2019
Eidsvoll Ullensaker Blad vurderer å komme ut færre dager i uka for å overleve Amedias varslede prishopp på distribusjon av avisa. Amedia svarer med å øke prisen ytterligere.
Torsdag 13. juni 2019
Den amerikanske avisa The New York Times vil ikke lenger trykke politiske karikaturtegninger. – En forferdelig situasjon, sier VG-tegner Roar Hagen.
Onsdag 12. juni 2019
Arbeidet med en etisk sjekkliste for sakprosa starter denne uka. – Hensynet til privat­livets fred er et naturlig tema, sier utvalgsmedlem Jon Gangdal.
Tirsdag 11. juni 2019
Da Greta Thunberg ble internasjonalt kjent som klima­aktivist, endte hun plutselig opp som medforfatter av moras bok.
Lørdag 8. juni 2019
Kritiker Jon Rognlien ønsker en rettslig prøving av «To søstre» vel­kommen. Det vil kunne avklare viktige spørsmål rundt sakprosa og etikk, mener han.
Fredag 7. juni 2019
Adel Khan Farooq forsvarer bruken av privat materiale i Åsne Seierstads «To søstre». – Man må operere i gråsoner for å fortelle en slik historie, sier han.
Torsdag 6. juni 2019
De to norsk-somaliske søstrene som nå er funnet i live i Syria, kan ha grunn til å vurdere søksmål mot forfatter Åsne Seierstad, mener advokater.
Onsdag 5. juni 2019
Sakprosaforfattere kan få så lite som 5 prosent i royalty for pocketutgaven. – Krev minst 10 prosent, råder Arne Vestbø i fagbokforfatternes forening.