Torsdag 17. september 2015
GIFT: Gard Sandaker-Nielsen står på liste for Åpen folkekirke i Oslo bispedømme. Han inngikk partnerskap i Vålerenga kirke i 2008.Foto: Morten Holm, NTB scanpix
• Tall for deltakelse i kirkevalg offentliggjøres i dag • Forventet valgskred for Åpen folkekirke
Homovigsel kan bli utsatt
Undersak

Lar Kirka avgjøre

Da Stortinget vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 2008, ble det i innspurten lagt inn en klausul om at «et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet».

Dermed er det Kirkemøtet som avgjør om et ekteskap er gyldig eller ikke.

I 2012 fikk Gard Sandaker-Nielsen, som da var leder av Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile og nestleder i Aps homonettverk, Oslo Arbeiderparti med på et forslag om å stryke denne setningen i ekteskapsloven. Våren 2013 vedtok Aps landsmøtet å endre denne paragrafen.

Stortinget kan nemlig være i forkant av Kirkemøtet og endre loven, slik at en likekjønnet vigsel ikke vil være avhengig av godkjennelse fra Kirkemøtet for at det skal være et gyldig ekteskap.

Men ingen i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet er villige til å fremme et slikt forslag nå.

– Arbeiderpartiet har respekt for demokratiet i kirka, og vil derfor ikke fremme lovforslag i Stortinget om endringer nå. Men vi i Homonettverket vil helhjertet støtte opp om de progressive kreftene som ønsker å få dette på plass raskere, sier leder i Aps homonettverk Jon Reidar Øyan til Klassekampen.

VIGSEL: Selv om Åpen folkekirke vinner valget om vigsel for like­kjønnede, kan homobryllup først bli en realitet i 2018.

KIRKEVALG

Selv om det blir flertall på neste Kirkemøte som samles i april 2016, jobber byråkratiet i Kirka så seint at vigselsliturgi for likekjønnede trolig ikke vil være på plass før i 2018.

I sakspapirene for Kirkerådet, som nå er samlet i Bodø, heter det at det vil være utfordringer knyttet til tidsperspektivet dersom det fremmes sak om en ny vigselsliturgi på neste Kirkemøte. Om det skal bli mulig for lesbiske og homofile å gifte seg, vil tidligst kunne avgjøres av Kirkemøtet i 2017.

Men siden dette Kirkemøtet skal framskyndes til januar, tror Kirkerådet at det «vil være svært krevende» å fremme saken på dette møtet. Neste sjanse vil dermed først bli i 2018.

Fakta

Kirkevalget 2015:

• Kirkevalget ble avholdt samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget.

• Det ble stemt både over hvem som skal sitte i de lokale menighetsrådene og hvem som skal sitte i bispedømmerådene.

• Bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet som er Den norske kirkes «storting».

• Valgresultatene for bispedømmeråd hvor det har vært direktevalg, blir klart 24. september.

• I noen bispedømmeråd har det vært indirekte valg. Fullstendig oversikt over det nye Kirkemøtet blir klart 8. desember.

– Godt nok opplyst

Gard Sandaker-Nielsen er andrekandidat på Åpen folkekirkes liste i Oslo og har i en årrekke kjempet for homofile og lesbiskes rett til kirkelig vielse. I 2008 inngikk han partnerskap i våpenhuset i Kampen kirke i Oslo trass i protester fra biskop Ole Christian Kvarme.

– Dette haster. Vi burde hatt en liturgi for lenge siden, sier han til Klassekampen.

Samtidig understreker han at saken må forankres i det kirkelige demokratiet. Han mener vigsel for likekjønnede skal følge vanlig prosedyre for liturgisaker.

Ifølge Kirkerådet vil dette ta lang tid fordi saken må utredes, forslag til liturgi skal utarbeides, den skal på høring og behandles både i Kirkerådet og Bispemøtet.

– Er ikke saken allerede godt nok utredet? Spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede har vært oppe på Kirkemøtet tidligere?

– Jo, denne saken er godt opplyst, og den er ikke kirkesplittende. Kirka lever i dag med to syn, men vi har en praksis som er diskriminerende, sier Sandaker-Nielsen som lover at Åpen folkekirke vil stå på det de kan for at vigsel for likekjønnede blir en realitet allerede i 2017.

Økt valgdeltakelse

Ved årets kirkevalg har det for første gang vært mulig å stemme på en liste som har hatt vigsel for likekjønnede som viktigste sak. Det har også mobilisert velgere. Aldri før har så mange sagt at de vil stemme ved kirkevalget, og flere hundre meldte seg inn i kirka for å få stemmerett før valget.

Tall for valgdeltakelse blir offentlige i dag. Valgresultatet for bispedømmer med direkte valg blir offentlig 24. september.

aseb@klassekampen.no

Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.