Lørdag 29. august 2015
Tenker nytt: SVs nestleder Bård Vegar Solhjell og Frps nestleder Per Sandberg tenker nytt i asylpolitikken.
Bård Vegar Solhjell (SV) og Per Sandberg (Frp) vil behandle asylsøknader i nærområdene:
SV og Frp i samme asylleir
Undersak

Dette mener Frp:

Dagens asylinstitutt må reformeres gjennom å etablere et system som hjelper flere flyktninger gjennom FNs kvotesystem og i nærområdene. Dette innebærer ikke at retten til å søke asyl forsvinner, men at det organiseres på en annen måte og gjennom FNs høykommissær.

Ved å la mennesker som er forfulgte kunne oppsøke og søke om asyl i sine nærområder vil systemet kunne fange opp flere mennesker som trenger beskyttelse. Det vil også være mer rettferdig ovenfor de aller svakeste. De som ikke har ressurser og mulighet hverken fysisk eller økonomisk å legge ut på en ferd gjennom store deler av verden for å komme seg i trygghet.

Dette mener SV:

En viktig grunn til at mange legger ut på en farefull ferd med Europa er at det ikke er mulig å få behandlet asylsøknader der de er. Etter dagens system kan en asylsøknad først behandles i det asylsøkeren har ankommet det landet man søker om asyl. Dette gjør at mange foretar livsfarlige reiser til Europa, for så å oppleve at man får avslag på sin søknad og deretter foretas det en dyr uttransportering. SV vil at det skal opprettes felles-europeiske asylinstitusjoner i de største pressområdene (for eksempel Libanon og Jordan) slik at mennesker som har flyktet fra Syria kan få behandlet sine asylsøknader i nærområdet. SV mener også at en bør vurdere ordninger med å søke asyl på norske ambassader, eventuelt i samarbeid med andre europeiske land som også inngår i Schengen-samarbeidet.

SV ønsker videre en grundig utredning av etablering av store flyktningesentra i de nord-afrikanske landene. I dag bor det mange hundre tusen flyktninger under ekstremt kummerlige forhold i land som Egypt, Algerie, Libya og Tunisia. Få hjelpeorganisasjoner driver flyktningleirer her med samme profesjonalitet som man ser i de store flyktningleirene for eksempel i Jordan. SV ønsker å bidra til at det etableres sikre flyktningleirer i Nord-Afrika, slik at flyktninger får dekt sine grunnleggende behov også der. I tillegg skal disse flyktningleirene ha asylbehandlingssentre slik at man kan behandle asylsøknader derfra.

Nestleder i Frp Per Sandberg
Lik resept: De var helt uenige om Syria-forliket. Nå kommer Frp og SV med liknende oppskrifter på hvordan asylstrømmen til Europa skal reguleres.

asylpolitikk

Tidligere generalsekretær i Noas Sylo Taraku foreslo i Klassekampen fredag å opprette eksterne leirer utenfor Schengen-området hvor mennesker på flukt kan søke om asyl til Europa. Taraku, som også har jobbet som underdirektør for Dublin-saker i Utlendingsdirektoratet (UDI), mener et slikt tiltak vil presse seg fram dersom Schengen-samarbeidet skal bevares.

– Ideen bak Schengen-samarbeidet er at vi skal ha én felles yttergrense og full bevegelsesfrihet innad. Nå opplever mange at kontrollen av yttergrensen ikke fungerer. Dermed står hele Schengen i fare, sa Taraku.

Fakta

Flyktninger til Europa:

• Flere enn 300.000 flyktninger og migranter har krysset Middelhavet så langt i år, ifølge UNHCR. Til sammenligning var antallet flyktninger 219.000 i hele 2014.

• EU må samarbeide med transittlandene om å finne måter å sile flyktningene mens de er i transitt, sa Sylo Taraku til Klassekampen i går.

• Han foreslår leirer utenfor EU hvor FNs høykommissær for flyktninger er involvert.

• Anslagene fra IOM viser at 315.458 mennesker per 26. august har ankommet Hellas, Italia, Spania og Malta over Middelhavet hittil i år. 203.375 har nådd Hellas, 109.823 Italia, 2166 Spania og 94 Malta.

Kilde: NTB

SV tenker nytt om asyl

– Vi er helt enig på alle punkter, sier Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg.

– En resolusjon med nøyaktig dette innholdet ble vedtatt på vårt landsmøte i mai. Vi har også hatt en bærekraftsrapport som påpeker det samme. Dette har vært en prosess i Frp over fler år. Men det er ikke vi som har funnet opp kruttet. Forslaget har vært diskutert i EU, og debatten har gått i Storbritannia. Det er mange som ser denne utfordringen, sier han.

En annen som har sett utfordringen, er SVs nestleder Bård Vegar Solhjell. SV har varslet at de vil bruke resten av valgkampen til å rette søkelyset mot en mer solidarisk flyktningpolitikk.

SVs leder Audun Lysbakken er på den greske øya Lesvos for å se flyktningkrisa med egne øyne. Samtidig varsler de nå åtte konkrete forslag for en bedre flyktning- og asylpolitikk.

Ett av forslagene deres ligger tett inntil det Fremskrittspartiet vedtok på sitt landsmøte. (se begge forslagene i undersak).

Men det er én viktig forskjell. Mens Frp ønsker å returnere alle som ankommer EUs yttergrense for så å sende dem til de eksterne asylleirene, vil SV fortsatt holde muligheten åpen for å søke asyl i Europa. Å søke asyl i et land langs fluktruten vil dermed være et tilbud og ikke en tvang.

Vil stoppe Dublin-returer

– Jeg vil verken slakte eller helhjertet anbefale forslaget Sylo Taraku kom med i Klassekampen i går, sier nestleder i SV Bård Vegar Solhjell til Klassekampen.

Likevel mener han det er nødvendig å etablere en mulighet for å fremme asylsøknader til Europa utenfra Europa.

– Vi vet at noen asylsøkere, som de fra Syria og Eritrea, nesten alltid vil få opphold. Da er det ille at de må legge ut på en livsfarlig reise for i det hele tatt å få behandlet og vurdert søknaden.

SV ønsker derfor å opprette felleseuropeiske asylinstitusjoner i pressområder som Libanon og Jordan. De vil også gjøre det lettere å fremme asylsøknader fra norske og andre europeiske lands ambassader i land i Midtøsten, på Afrikas horn og i Afghanistan.

De ser også for seg profesjonelt drevne leirer i nordafrikanske land hvor mennesker på flukt kan fremme sine asylsøknader.

– Det problematiske med dette her, er hvis dette blir nye varige flyktningleirer hvor folk bare blir og blir i generasjoner, sier Solhjell.

– I hvilken grad kan SV påvirke europeisk asylpolitikk?

– Forslag fra Norge vil bli lyttet til hvis vi gjør nye grep. For eksempel kan vi gjøre som Tyskland og stanse alle Dublin-returer av syrere. Det vil bli lagt merke til, og det kan vi gjøre i morgen.

Tall fra Politiets utlendingsenhet viser at Norge per 1. august i år har tvangsreturnert 78 syrere til første ankomstland i Europa.

– Meget interessant

Per Sandberg kaller utspillet fra SV for «meget interessant».

– Det er interessant at SV vil ha slike leirer i nærområdene samtidig som de sier at kapasiteten i nærområdene er sprengt.

– Vil dere alliere dere med SV i denne saken?

– Jeg synes flere parti kunne samle seg om dette og øve innflytelse gjennom EU. Det EU diskuterer nå er først og fremst dagens situasjon med fordeling av antall asylsøkere. Men vi må også tenke på morgendagen, fem og ti år fram i tid, sier Frp-nestlederen til Klassekampen.

aseb@klassekampen.no

Onsdag 20. mars 2019
OPPVASK: Mattilsynets ledelse har satt en veterinær og en regiondirektør på plass etter beskyldninger om rolleblanding fra oppdretternes forening Sjømat Norge.
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Onsdag 13. mars 2019
SLUTT PÅ NSB: Norsk lokomotiv­manns­forbund sier NSB i praksis har blitt et ­bemanningsselskap. De forstår at ­Norges Statsbaner er et misvisende navn på et ­selskap som verken skal eie skinner eller tog.
Tirsdag 12. mars 2019
OPPGJER: Lønnsoppgjeret er i gang. Dette forventar kokken, helsefag­arbeidaren, ingeniøren, læraren, reinhaldaren, barnevernspedagogen og industrimekanikaren.
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Lørdag 9. mars 2019
UTRYGGE: Olje­arbeidar Julia Kelmendig vurderer ny utdanning, medan klubbleiarar i oljeindustrien ber politikarane om å unngå uro om oljepolitikken.