Tirsdag 25. august 2015
Flyktningane

• Dei siste vekene har også vi her i Norge fått nærmare inn på oss dei menneskelege lidingane på dørstokken til Europa. Gjennom media har vi sett desperate menneske på holkar i Middelhavet og ved grensa til Makedonia. I Aftenposten har vi møtt mannskapet på Siem Pilot, som eine dagen redda ein dagsgammal unge som mora var for utmatta til å bera om bord. Andre dagen har vi sett dei ta seg inn i eit lasterom med 49 omkomne. Så langt har 265.000 flyktningar klart å krysse Middelhavet i år, mens 2300 ikkje nådde fram i live, ifølge FN-tal som NTB refererer. Politikarar og media omtalar no dette som ei migrantkrise, sjølv om stordelen av dei som kjem til Europa er flyktningar frå krig og ufred i Syria, Eritrea og andre land.

• Krisa til flyktningane skaper politiske problem i ei rekke europeiske land – og i EU. Makedonia har innført unntakstilstand, mens Ungarn bygger ein ny mur – eller eit gjerde – for å stoppe flyktningane. Tysklands utanriksminister omtalar «rekordstraumen av flyktningar» som den største utfordringa landet har hatt på 25 år. Utanriksministeren i Italia, Paolo Genitiloni, spår at Schengen-avtalen vil bryte saman om ikkje Europa samarbeider, og uttrykker seg i følge NTB slik: «I forhold til innvandring står Europa i fare for å vise fram sine verste sider. Egoisme, tilfeldighet omkring store beslutninger og konflikter mellom medlemslandene», seier Paolo Genitiloni. I ei rad land, også i Norge og Sverige, prøver høgrepopulistiske parti å hauste veljarar på frykta for flyktningane.

• Verdsdelen vår står midt i den største flyktningkrisa sidan andre verdskrig. Så langt har Europa svikta. På eine sida må menneske som kjem i akutt nød få hjelp, men har har EU overlate den tyngste børa til medlemslanda Italia og Hellas. På andre sida er det ikkje nok å berre handtere utslaga av krisa. Dei europeiske landa og EU har hittil ikkje tatt initiativ for å gjera noko grunnleggande med årsakene til flyktningkrisa. No må landa gå saman for å drøfte kva Europa kan gjera for å hindre at millionar av menneske blir tvungne på flukt i nærområda våre.

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...