Klassekampen.no
Lørdag 15. august 2015
Ideologisk fornøyelseskjøring

høyre

Omstilling er ikke noe regjeringen har funnet opp, som Svein Flåtten (H) forsøker å skape inntrykk av i sitt innlegg 11. august. Historisk har det vært slik at om lag hver tiende arbeidsplass forsvinner hvert år – og erstattes av nye. Omstilling pågår kontinuerlig ute i norske bedrifter.

Det beste målet på vellykket omstilling er hvor mange nye arbeidsplasser vi klarer å skape i landet. I løpet av de siste 40 årene, med vekslende regjeringer, er det skapt i overkant av en million nye arbeidsplasser, ifølge VG. Fire av fem har kommet når Arbeiderpartiet har sittet med regjeringsmakt. I snitt skapes det mer enn 30.000 nye jobber hvert år med Ap-ledet regjering, mot i underkant av 17.000 med borgerlig regjering.

Så kan man selvsagt vise til variasjoner i oljepris, generelle konjunkturendringer, Kinas inntog i verdensmarkedet og så videre, men over en 40-årsperiode vil opp- og nedturer nødvendigvis måtte fordele seg på ulike regjeringer.

Arbeidsledigheten er økende. Vi opplever det høyeste antallet ledige på over 20 år. Regjeringen har så langt framstått som handlingslammet. Vi serveres et forslitt refreng om at dette er «omstilling» som får gå sin gang. Dette skriver seg inn i en lang tradisjon, hvor borgerlige regjeringer møter arbeidsledighet med passivitet. Når de går løs på arbeidsmiljøloven, presser gjennom søndagsåpne butikker, deler ut skattekutt til de som har mest fra før, og møter økende ledighet med passivitet, er begrunnelsen «omstilling». Regjeringen bruker mantraet om omstilling for å drive med ideologisk fornøyelseskjøring.

Flåttens store ideologiske kjepphest er formuesskatten. Til tross for at regjeringen ikke kan vise til at kutt i denne har noen veksteffekt, at Høyre etter gjentatte forsøk ikke klarer å finne bevis for at denne tar knekken på norske bedrifter, har dette vært Høyres viktigste enkeltsatsning i budsjettene. Arbeiderpartiet har andre løsninger. Med økende ledighet, spesielt blant unge, foreslo vi så sent som i juni en pakke for næringsutvikling og omstilling og en tipunktsplan mot ungdomsledighet. Dette ble nedstemt av regjeringspartiene.

I åtti år har «Arbeid til alle, jobb nummer én» gjennomsyret Aps politikk. Det viser statistikken at vi har lykkes med.

marianne.marthinsen@stortinget.no

Artikkelen er oppdatert: 18. august 2015 kl. 10.44