Onsdag 12. august 2015
Uakseptabelt

• Spørsmålet om Norge skal inngå bilaterale investeringsavtaler med voldgiftsklausuler har vært en gjenganger i norsk statsforvaltning og juridisk miljø i flere tiår. Siden 1995 har myndighetene satt stopp for inngåelse av slike avtaler av hensyn til Grunnloven. NHO har kontinuerlig presset på og har karakterisert regjeringens handlemåte for «pinlig særnorsk obstruksjonspolitikk», med henvisning til at det globalt skjer en eksplosiv økning i slike avtaler. I 2002 kom Justisdepartementets lovavdeling med en grundig gjennomgang der det slås fast investeringsavtaler med voldgiftsklausuler vanskelig kan forenes med Grunnlovens krav. Her heter det at internrettslig binding av myndighetene skal forbeholdes norske domstoler. Lovavdelingen konkluderte med at forslagene til investeringsavtaler ikke kan inngås etter Grunnlovens § 26 om traktatinngåelser.

• Dermed lå saken i bero til den rødgrønne regjeringen i 2008 fremmet et nytt forslag om å akseptere at utenlandske selskaper skulle saksøke Norge. Da hadde et statssekretærutvalg kommet fram til at det likevel var et visst «handlingsrom i Grunnloven». Statssekretærene mente at de konstitusjonelle betenkelighetene ble redusert ved å minske «omfanget» av myndighetsoverføringen og risikoen for at investeringsavtalen gir «uventede negative utslag» for utøvelse av norsk statsmyndighet. Noen vil påstå at dette er et typisk utslag av kreativ jus, foranlediget av et svært sterkt ønske om at avtalene nettopp ikke skulle være i strid med Grunnloven. Da unngår man også å bruke Grunnlovens § 115, som krever tre fjerdedels flertall, eller grunnlovsendring etter § 121. Nå forsøker regjeringen seg igjen med en svært kort høringsrunde midt i fellesferien. Det oppsiktsvekkende er at det nye forslaget er svakere enn 2008-framlegget, ettersom kravet om at tvister først skal behandles i nasjonale domstoler er fjernet. Spørsmålet om Norge skal akseptere denne typen avtaler er et konstitusjonelt spørsmål, og professor Eivind Smith har helt rett når han i Klassekampen i går sa at det er påfallende og uakseptabelt når forholdet til Grunnloven ikke drøftes i sin fulle bredde i høringen.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...