Lørdag 1. august 2015
Hemmelig

• Det kanskje aller viktigste som skjer i denne regjeringsperioden er noe de færreste knapt har hørt om. I skyggen av hjemlige sommerdebatter kan spillereglene i norsk politikk være i ferd med å endres grunnleggende gjennom flere omfattende internasjonale avtaler. Den såkalte Tisa-avtalen (Trade in Services Agreement) er ment å liberalisere tjenestetilbud over hele den industrialiserte verden. Den såkalte Ttip-avtalen (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en omfattende frihandelsavtale mellom Nord-Amerika og Europa. I tillegg har regjeringen på høring et forslag om å slutte seg til såkalte bilaterale investeringsavtaler, avtaler som i praksis gjør det mulig for multinasjonale selskaper å saksøke staten Norge. Sakene blir da avgjort i internasjonale investeringsdomstoler, ikke i norsk rett.

• Konsekvensen av Tisa og Ttip er vanskelig å få grep på. Det skyldes ikke minst at forhandlingene er hemmelige og at Norges posisjoner ikke er kjent selv for våre hjemlige folkevalgte. Men det er liten tvil om at den potensielle risikoen er enorm. Gjennom Tisa kan sentrale norske velferdstjenester bli tvunget ut på internasjonale markeder. Gjennom Ttip kan norske regler blir «harmonisert» med amerikanske regler, for eksempel innenfor arbeidsliv. Det vil være en katastrofe for det organiserte norske arbeidslivet. Splid om hvordan avtalene skal tolkes vil ikke ende i norsk rett, men kan ende i internasjonale domstoler i Washington og Brussel. I sum kan dette bety slutten for den norske modellen slik vi kjenner den.

• I denne situasjonen er det oss komplett uforståelig at regjeringen ikke ønsker seg en åpen og informert debatt om det som nå er i ferd med å skje. Det er svært urovekkende dersom Norge nå forhandler om omfattende internasjonale avtaler uten at folkevalgte får si sitt, og uten noen form for offentlig debatt om innholdet i avtalene. Vi slutter oss derfor til LOs krav om å trekke i bremsen hva bilaterale investeringsavtaler angår. Når det gjelder Tisa og Ttip er vår oppfordring den samme: Det norske folkestyret må være involvert i å styre staten Norge.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...