Klassekampen.no
Lørdag 25. juli 2015
Humanitært arbeid på grasrotnivå kan redde mange fra å drukne.
Tro, håp, kjærlighet

Krig, terror, vold, voldtekter, strie strømmer av mennesker på flukt. Det mangler ikke på dårlige nyheter, på historier om tragedier, håpløshet og nød fra Afrika.

Noen av de mest hjerteskjærende historiene dreier seg om Nigeria, om Boko Haram og ofrene for denne terrororganisasjonens barbari. Boko Haram er en gren av det internasjonale terrornettverket som påberoper seg islam som begrunnelse for sine herjinger. I likhet med IS fører Boko Haram krig mot kristne og rammer brutalt de svakeste i samfunnet.

IS og Boko Haram har et felles ideologisk grunnlag og de er begge effektive i sin rekruttering av unge, sinte menn og kvinner fra deformerte, ødelagte sosiale nettverk, som søker etter frelse, makt og fellesskap i Allahs navn.

Men det finnes også andre historier. Det finnes historier om håp og nestekjærlighet, om mennesker og organisasjoner som gjør en stor innsats hver dag for å lindre smerte, avhjelpe nød og gi ofre for terror, krig, fattigdom og overgrep muligheter til å bygge seg en fremtid. En av disse handler om Father Edeh i Nigeria, en katolsk prest som hver dag jobber for å stanse bølgen av voldelig ekstremisme i Nigeria.

Father Edeh bygger sitt arbeid på tro. Først og fremst troen på Gud, men også en sterk tro på at menneskene i bunnen er gode, til tross for den djevelskapen de er i stand til å lage. Det var Biafrakrigen som først tente Edehs engasjement. Han kastet seg inn i arbeidet med å finne, redde og gi liv og fremtid til et stort antall foreldreløse barn. Det ble starten på det som i dag er et bredt, omfattende privat og kirkelig velferdssystem. Han har hatt et spesielt fokus på å gi muligheter for utdannelse til jenter og unge kvinner – også de vi har lest om som ofre for Boko Harams herjinger.

Edehs arbeid gir resultater i Nigeria, selv om kampen mot terror langt fra er over. Hans ideer og erfaringer kan også være til nytte i arbeidet mot islamsk ekstremisme og terror i andre deler av verden. I Midtøsten. I Europa. Og også her i Norge, i arbeidet for å motvirke ekstremisme og rekruttering til terror, til forsoning og forståelse mellom kristne og muslimer. Father Edeh har utviklet måter å skape en selvstendighet og trygghet blant utsatte unge mennesker på – med den styrke og motstandskraft som ligger i det. Han tror på verdien av frivillig arbeid, og bruker en fredsmodell der troen på det gode i mennesket står sentralt.

I disse dager er vi vitne til en humanitær katastrofe i Middelhavet som nesten ikke er til å fatte. Hundretusener av fortvilte mennesker rømmer fra nød, krig og terror og søker mot trygghet og fremtid i Europa. Tusener drukner.

Det vil ta tid og kreve mye av verdenssamfunnet å fjerne årsakene til denne katastrofen. Men vi kan etter hvert klare å redusere flyktningstrømmen og redde mange fra en tragisk død hvis Father Edehs modell og metode blir tatt i bruk i de landene mange av flyktningene kommer fra.

Den kritiske situasjonen i Nigeria i dag gjør humanitært arbeid på grasrotnivå helt nødvendig, noe Edeh er det sterkeste eksemplet på. Hans innsats har fungert som en buffer mot ekstremismen som landet er hjemsøkt av. Edehs private velferdssystem har reddet mange av ofrene fra Middelhavet. Han driver to private universiteter og flere skoler, i tillegg til et fredssenter som har drevet med lokal konfliktløsning i 30 år. Disse investeringer skaper arbeidsplasser og rehabilitering av unge mennesker gjennom bruk av ferdighetsprogrammer som gir mestring og empowerment.

Det finnes altså afrikanske historier om tro, håp og kjærlighet.

chinwosu@hotmail.com

Artikkelen er oppdatert: 27. juli 2015 kl. 10.44