Onsdag 22. juli 2015
Oljehjelp: Bellona ønsker å gi råd til myndighetene og oljeselskapene om hvordan man kan takle oljenedturen, og bevare arbeidsplasser på norsk sokkel. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix
Miljøstiftelsen Bellona lanserer punktliste for å sikre arbeidsplasser i oljebransjen:
Vil redde oljejobbene
Undersak

Mener grønne tiltak er viktigst

Lars Haltbrekken

«Norge bør bruke nedgangstidene i oljeindustrien på omstilling. Nedgangen vil bare fortsette, særlig siden kampen mot klimaendringene vil bli stadig viktigere» skriver leder i Naturvernforbundet, Lars Haltebrekken, i en e-post til Klassekampen. Han mener flere av tiltakene er gode forslag.

Punktene om meroljeutvinning og storstilt nettutvikling er han derimot skeptisk til:

«Hovedinnsatsen bør legges på omstilling bort fra en oljebasert økonomi. Disse punktene vil ikke nødvendigvis gjøre det. Men det er selvsagt bedre å tømme eksisterende felt enn å åpne nye», skriver han.

Ta grep: Bellona mener at krisen i oljebransjen er større enn den hadde trengt å være, og oppfordrer selskaper og myndigheter til handling.

Oljenedtur

– Det er ikke slik at Bellona jubler når oljearbeidere får sparken. Vi ser en rekke oppgaver på sokkelen som selskapene burde løse nå som prisene er lavere. Plugging av brønner og vedlikehold av plattformer er to åpenbare oppgaver, sier fagleder i Bellona, Hallstein Havåg.

Bellona mener at mange store oppgaver venter på norsk sokkel, men at både selskapene og staten vegrer seg for å ta tak i dem.

Bellona har derfor laget en tipunktsliste som skal bremse arbeidsledigheten.

– Er det ikke motsetningsforhold mellom å beholde jobber i oljebransjen, og Bellonas miljøperspektiv?

– Formålet er ikke å forlenge oljebransjen, men i oljebransjen så ligger det en hel rekke av kompetanse som vi trenger for framtiden, sier Havåg.

– En del av punktene på lista er tiltak som fortsatt er ugjort, som oljebransjen må ta tak i. Dette gjelder spesielt når det kommer til vedlikehold og plugge brønner.

Han trekker særlig frem punktet om CO2-lagring:

– Vi ønsker å ha med oljebransjen for å bygge infrastruktur vi trenger for framtida, da er karbonfangst og lagring særlig viktig.

Fakta

Bellonas ti punkter:

• Staten må kartlegge gunstige områder for CO2-lagring.

• Selskapene må bruke ledig kapasitet til å plugge gamle oljebrønner.

• Ledig arbeidskraft kan utføre vedlikeholdsarbeid.

• Staten må kreve meroljeutvinning i eksisterende felt.

• Skattereglene må endres, så oljeskatteordningen ikke omfatter overskridelser utover planen Stortinget har godkjent.

• Staten må støtte pilotprosjekter for havvind og andre fornybarteknologier.

• Regjeringen må foreslå tiltak for kompetanseoverføring fra oljesektoren til andre deler av industrien.

• Storstilt nettutvikling i Nordsjøen, omlegging av infrastruktur til elektrifisering.

• Petroleumstilsynet og petroleumskompetansen i Økokrims miljøkrimavdeling må styrkes.

• Oljevernberedskapen må styrkes.

Vil endre skattereglene

– Hvordan kan endring av skattereglene redde arbeidsplasser?

– Per dags dato får selskapene fratrekk av 78 prosent av investeringskostnadene. Dette gjelder også dersom kostnadsrammene som er godkjent av Stortinget, overskrides. Vi mener at selskapene ikke kan få fratrekk for overskridelsene.

– Vi har en del spektakulære eksempler på at man har sølt vekk mer penger enn nødvendig. Dersom man må forholde seg strengere til kostnadsgrensene, vil det gi en sideeffekt, fordi norske verft har vist seg å være best i klassen når det gjelder gjennomføring på tid og på kostnad. Det er norske verft helt ypperlige på. Det er bedre å gjøre det riktig første gangen, i stedet for å starte billig og ende opp dyrt.

Plugg igjen tomme brønner

Bellona ønsker at selskapene plugger igjen gamle oljebrønner, som også gir en lavere risiko for utslipp og ulykker.

– Vi vet det må gjøres, og vi har en enorm jobb foran oss. Det er mange rigger som ikke er i bruk, og det finnes kompetansemiljø som har kapasitet og kan brukes til dette. Derfor må det komme tydelig signaler fra myndighetene.

– Flere hundre brønner er midlertidig forlatt på norsk sokkel, tallet var 282 i 2014. Vi vet også at det er en katalog på flere tusen brønner som må plugges i løpet av de neste tiårene, sier Havåg.

Det er uenighet om hvor mange brønner det er hensiktsmessig å gjøre dette arbeidet på.

Statoil har tidligere uttalt til offshore.no at de ikke «har tusenvis med brønner å plugge», og sår tvil om hvor mange brønner som egentlig er klare for pluggoppdrag.

– Hvem skal ta kostnaden?

– Jeg antar at de insentivene som finnes ellers for oljebransjen også må gjelde her, sier Havåg.

– Dette er en kostnad som oljeselskapene også selv må regne inn i et livslangt perspektiv for prosjektene. Oljenedturen er et godt tidspunkt for å starte på arbeidet.

hildef@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. juli 2015 kl. 08.35
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.