Onsdag 22. juli 2015
Oljehjelp: Bellona ønsker å gi råd til myndighetene og oljeselskapene om hvordan man kan takle oljenedturen, og bevare arbeidsplasser på norsk sokkel. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix
Miljøstiftelsen Bellona lanserer punktliste for å sikre arbeidsplasser i oljebransjen:
Vil redde oljejobbene
Undersak

Mener grønne tiltak er viktigst

Lars Haltbrekken

«Norge bør bruke nedgangstidene i oljeindustrien på omstilling. Nedgangen vil bare fortsette, særlig siden kampen mot klimaendringene vil bli stadig viktigere» skriver leder i Naturvernforbundet, Lars Haltebrekken, i en e-post til Klassekampen. Han mener flere av tiltakene er gode forslag.

Punktene om meroljeutvinning og storstilt nettutvikling er han derimot skeptisk til:

«Hovedinnsatsen bør legges på omstilling bort fra en oljebasert økonomi. Disse punktene vil ikke nødvendigvis gjøre det. Men det er selvsagt bedre å tømme eksisterende felt enn å åpne nye», skriver han.

Ta grep: Bellona mener at krisen i oljebransjen er større enn den hadde trengt å være, og oppfordrer selskaper og myndigheter til handling.

Oljenedtur

– Det er ikke slik at Bellona jubler når oljearbeidere får sparken. Vi ser en rekke oppgaver på sokkelen som selskapene burde løse nå som prisene er lavere. Plugging av brønner og vedlikehold av plattformer er to åpenbare oppgaver, sier fagleder i Bellona, Hallstein Havåg.

Bellona mener at mange store oppgaver venter på norsk sokkel, men at både selskapene og staten vegrer seg for å ta tak i dem.

Bellona har derfor laget en tipunktsliste som skal bremse arbeidsledigheten.

– Er det ikke motsetningsforhold mellom å beholde jobber i oljebransjen, og Bellonas miljøperspektiv?

– Formålet er ikke å forlenge oljebransjen, men i oljebransjen så ligger det en hel rekke av kompetanse som vi trenger for framtiden, sier Havåg.

– En del av punktene på lista er tiltak som fortsatt er ugjort, som oljebransjen må ta tak i. Dette gjelder spesielt når det kommer til vedlikehold og plugge brønner.

Han trekker særlig frem punktet om CO2-lagring:

– Vi ønsker å ha med oljebransjen for å bygge infrastruktur vi trenger for framtida, da er karbonfangst og lagring særlig viktig.

Fakta

Bellonas ti punkter:

• Staten må kartlegge gunstige områder for CO2-lagring.

• Selskapene må bruke ledig kapasitet til å plugge gamle oljebrønner.

• Ledig arbeidskraft kan utføre vedlikeholdsarbeid.

• Staten må kreve meroljeutvinning i eksisterende felt.

• Skattereglene må endres, så oljeskatteordningen ikke omfatter overskridelser utover planen Stortinget har godkjent.

• Staten må støtte pilotprosjekter for havvind og andre fornybarteknologier.

• Regjeringen må foreslå tiltak for kompetanseoverføring fra oljesektoren til andre deler av industrien.

• Storstilt nettutvikling i Nordsjøen, omlegging av infrastruktur til elektrifisering.

• Petroleumstilsynet og petroleumskompetansen i Økokrims miljøkrimavdeling må styrkes.

• Oljevernberedskapen må styrkes.

Vil endre skattereglene

– Hvordan kan endring av skattereglene redde arbeidsplasser?

– Per dags dato får selskapene fratrekk av 78 prosent av investeringskostnadene. Dette gjelder også dersom kostnadsrammene som er godkjent av Stortinget, overskrides. Vi mener at selskapene ikke kan få fratrekk for overskridelsene.

– Vi har en del spektakulære eksempler på at man har sølt vekk mer penger enn nødvendig. Dersom man må forholde seg strengere til kostnadsgrensene, vil det gi en sideeffekt, fordi norske verft har vist seg å være best i klassen når det gjelder gjennomføring på tid og på kostnad. Det er norske verft helt ypperlige på. Det er bedre å gjøre det riktig første gangen, i stedet for å starte billig og ende opp dyrt.

Plugg igjen tomme brønner

Bellona ønsker at selskapene plugger igjen gamle oljebrønner, som også gir en lavere risiko for utslipp og ulykker.

– Vi vet det må gjøres, og vi har en enorm jobb foran oss. Det er mange rigger som ikke er i bruk, og det finnes kompetansemiljø som har kapasitet og kan brukes til dette. Derfor må det komme tydelig signaler fra myndighetene.

– Flere hundre brønner er midlertidig forlatt på norsk sokkel, tallet var 282 i 2014. Vi vet også at det er en katalog på flere tusen brønner som må plugges i løpet av de neste tiårene, sier Havåg.

Det er uenighet om hvor mange brønner det er hensiktsmessig å gjøre dette arbeidet på.

Statoil har tidligere uttalt til offshore.no at de ikke «har tusenvis med brønner å plugge», og sår tvil om hvor mange brønner som egentlig er klare for pluggoppdrag.

– Hvem skal ta kostnaden?

– Jeg antar at de insentivene som finnes ellers for oljebransjen også må gjelde her, sier Havåg.

– Dette er en kostnad som oljeselskapene også selv må regne inn i et livslangt perspektiv for prosjektene. Oljenedturen er et godt tidspunkt for å starte på arbeidet.

hildef@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. juli 2015 kl. 08.35
Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.
Fredag 9. november 2018
FALL: Gapet mellom nivået på den statlige bostøtten og boutgifter i storbyene har økt dramatisk, viser ny rapport. Byene får en ekstraregning på flere hundre millioner.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.
Torsdag 8. november 2018
KLAR MELDING: Leder for FNs klimapanel Hoesung Lee vil nødig fremstå alarmistisk. Men forskningen er entydig: Vi har dårlig tid, sier han.