Tirsdag 7. juli 2015
Ulempe: For hver dvd eller Blu-ray som daglig leder Rolf Kristian Presthus i Platekompaniet selger, må han betale 3,50 kroner i statlig avgift.
• Dvd-forhandlere betaler avgift, men strømmetjenestene slipper • Konkurransevridende, mener bransjen
Til kamp mot videoavgift
Undersak

Sier nei foreløpig

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) sier at Kulturdepartementet foreløpig ikke har vurdert å fjerne videoavgiften.

– Vi vurderer hvordan vi best kan ivareta filmformidling. Foreløpig er ikke avgiften foreslått fjernet.

Samtidig er det ikke aktuelt å innføre en avgift for strømmetjenester, sier statssekretæren.

– Avgiften på filmfeltet har utviklet seg over tid. Først gjaldt den for kino og så ble den utvidet til andre medier. Vi har ikke vurdert en avgift på strømming nå. Vi ønsker ikke å legge til nye avgifter om det ikke er nødvendig.

– Men bransjen mener at dagens videoavgift er konkurransevridende?

– Det er vanskelig å innføre en avgift på strømmefilm ettersom flere av disse tjenestene ligger utenfor norsk jurisdiksjon. Vi inviterte bransjen til en rundebordskonferanse om nye forretningsmodeller i februar. Noen aktører har tatt saken videre og ser på hvordan de kan bidra til å styrke norsk audiovisuell produksjon og formidling. Vi venter på svar fra dem, sier han og legger til:

– Vi har nå foreslått en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk for å sikre at filmformidlingsfeltet sees samlet.

Platekompaniet betalte ni millioner kroner i videoavgift i fjor, mens Netflix slipper fri. – Avgiften bør fjernes, mener sjefen.

film

Hvis du ser den populære filmen «Frost» på Itunes eller Netflix, betaler ikke tjenestene noen ting til den norske stat.

Men kjøper du samme film på dvd i Norge, må forhandleren kreve inn 3,50 kroner i en statlig avgift.

Dette er konkurransevridende, fastslår flere i bransjen. Nå vil Platekompaniet, Norges største forhandler av dvd-er, ha slutt på ordningen.

– Dvd og blu-ray er vel nesten de eneste kulturproduktene som i tillegg til full moms har en egen avgift. Det er spesielt, sier Rolf Kristian Presthus, daglig leder i Platekompaniet.

Bransjeorganisasjonen Film & Kino spådde at kulturminister Thorhild Widvey (H) ville kutte avgiften i filmmeldingen som kom i juni. Det skjedde ikke.

I stedet må dvd-forhandlere fortsette å konkurrere mot store, internasjonale strømmetjenester på ulike vilkår.

– Departementet bør vurdere om det er hensiktsmessig å opprettholde en så spesiell avgift og straffe virksomheter i Norge så mye. Jeg er usikker på om de skjønner hvor skjevt dette slår ut, sier Presthus.

Fakta

Videoavgiften:

• Siden 1987 har kinoer og forhandlere av videofilm vært forpliktet til å betale avgift til Norsk kino- og filmfond.

• Videoavgiften utgjør i dag 3,50 kroner per enhet.

• Avgiften for kinoer er på 2,5 prosent av bruttoomsetningen.

• Fondet forvaltes av bransjeorganisasjonen Film & Kino. Pengene går til blant annet filmfestivaler, cinemateker og filmklubber.

– Må være likt

I dag er både salg av fysisk film og kinobilletter pålagt avgifter. Pengene går til Norsk kino- og filmfond, og Film & Kino fordeler pengene videre til formidlingstiltak som cinemateker, filmfestivaler og bygdekino.

– Bør ikke dere som tjener penger på film bidra til å opprettholde filmkultur i Norge?

– Absolutt, og det synes vi at vi gjør. Som norsk tilbyder av film har vi mer fokus på norsk film enn de store, utenlandske tjenestene. I tillegg til at det er gøy å jobbe med norsk film, er det også kommersielt interessant for oss å skille oss ut med det, sier han, og legger til:

– Videoavgiften vil dessuten ikke være nok til å finansiere alle de positive filmformidlingstiltakene til Film & Kino i framtida.

De siste årene har avgiften stupt dramatisk, på grunn av nedgang i dvd-salget.

I toppåret 2007 utgjorde den 75 millioner kroner, men i fjor var den på 22 millioner kroner.

– Er det et alternativ at strømmetjenestene blir pålagt samme avgift som dere?

– Både det å fjerne avgiften for alle aktører og å ilegge alle aktørene samme avgift, er løsninger som er greie å leve med for vår del. Vi er opptatt av at det skal være likt.

– Stadig større konkurranse

Forsker Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI har tidligere slått fast at videoavgiften er konkurransevridende.

– Ja, slik avgiften fungerer i dag, er den det. De produktene som er pålagt avgift, får en ekstra ulempe i konkurranse med de nye digitale tilbudene, sa førsteamanuensen ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI til Klassekampen i april.

I fjor utgjorde salget av dvd-er og blu-ray 730 millioner kroner i Norge, mens nettbaserte filmtjenester tjente 1,6 milliarder.

Rolf Kristian Presthus sier at Platekompaniet merker avgiften godt. I august skal han i møte hos Kulturdepartementet for å legge frem sitt syn på ordningen.

– Konkurransen er stadig større, både fra utenlandske nettbutikker og digitale tjenester. Vi merker at vi har en konkurranseulempe. Med samme utpris som utenlandske aktører får vi dermed mindre igjen til å betale lønn og husleie.

Med sine ni millioner i avgifter i fjor dekket Platekompaniet om lag 41 prosent av hele videoavgiften for 2014.

Presthus tror at avgiften påvirker salget av fysisk film i Norge.

– Kommer ikke folk til å kjøpe mindre dvd-er uansett om de er pålagt avgift eller ikke?

– Jo, det er nok riktig å si. Men vi ønsker å betjene det fysiske markedet som er der på en best mulig måte. Da burde vi ha like konkurranseregler.

Overrasket over Widvey

Direktør Guttorm Petterson i Film & Kino, som i dag forvalter videoavgiften, er enig i at den bør skrotes.

– Avgiften er konkurransevridende, og det har den vært lenge. Når prisene på dvd-er går ned, utgjør avgiften en stadig større andel av det forhandlerne sitter igjen med, sier han.

Han er overrasket over at Widvey ikke foreslo å fjerne avgiften i filmmeldingen.

– Høyre- og Frp-regjeringen har fremstått som en regjering som ikke ville ha avgifter. Jeg er forbauset over at de opprettholder en så åpenbart konkurransevridende avgift.

Petterson mener at cinemateker, filmfestivaler og andre filmformidlingstiltak bør finansieres over statsbudsjettet.

– Kulturdepartementet har måttet støtte filmfestivalene i et par år allerede. Vi kan ikke påta oss det med synkende inntekter. Det er et statlig ansvar.

I filmmeldingen foreslår regjeringa å overføre inntektene fra Norsk kino- og filmfond til kulturbudsjettet.

mari.vollan@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
Nasjonalmuseet gikk glipp av inntil 90 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking. Finansdepartementet satte foten ned for samarbeid mellom museet og Kunst i offentlige rom.
Tirsdag 18. desember 2018
Svenske og danske historikere er ikke overrasket over temperaturen i Michelet-debatten. – Det handler om den klassiske friksjonen mellom journalister og historikere, sier Lars M. Andersson.
Mandag 17. desember 2018
Endringer i åndsverkloven gjør at flere kunstner­grupper må dele på samme vederlagspott. – Våre medlemmer vil sitte igjen med mindre, sier Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen.
Lørdag 15. desember 2018
Mens netthandel på bøker har tatt av i Sverige, foretrekker nordmenn fremdeles å handle bøker over disk.
Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?