Klassekampen.no
Onsdag 17. juni 2015
Ser vi begynnelsen på slutten for terrorgruppa som kaller seg IS?
Lys i mørket

De siste dagers nyheter fra Syria gir for første gang på lenge gode nyheter fra området. Siden terrorgruppen som kaller seg Den Islamske Stat, også kjent under den arabiske forkortelsen på navnet deres, Daesh, kom på banen, har det stort sett handlet om hvor man får stoppet deres ekspansjon og hvordan man får reddet minoriteter som kommer inn under deres brutale kontroll. Den ene nyheten mer brutal enn den andre. Daesh har brukt sosiale medier for å spre frykt gjennom sin ekstremt brutale fremferd, og kampen har handlet om å begrense deres innflytelse.

Nå synes det som en ny og annerledes fase har begynt, selv om det nok er langt igjen. Det handler nok en gang om kurdiske styrker – som mye av det gode i Midtøsten den siste tida.

Kurderne har vist en vilje til å stå opp mot Daesh som vi ikke har sett hos regjeringsstyrkene, som for øvrig ofte er like brutale som terroristene. De kurdiske styrkene har hatt god disiplin og har utvist en toleranse som er sjelden kost i området. Kurdiske styrker er de som har greid å stoppe Daesh’ ekspanderende styrker. Grensebyen Kobane ble et vendepunkt i så måte. Etter å ha drevet Daesh ut av Kobane i begynnelsen av året satte kurdiske styrker Tel Abyad som et viktig neste steg, det har tatt sin tid men det virker som at de er nær ved å ha nådd det målet også.

Kurderne har også vært de som har stått opp for andres rettigheter, og blant annet vært sentrale i å bringe store deler av jesidi-minoriteten i sikkerhet. De har så langt drevet Daesh ut av over 200 kurdiske og kristne landsbyer i nordøstlige deler av Syria. De har hatt støtte fra Vesten deler av tida, til Tyrkias store forargelse, fordi Tyrkia frykter alt som kan føre til en selvstendig kurdisk stat og uro blant landets egen kurdiske minoritet.

Slaget om Tel Abyad er så viktig fordi det er den sentrale forsyningsruten til den de facto hovedstaden til Daesh, Raqqa, som ligger cirka åtte mil lenger sør.

Kurdiske YPG-styrker synes nå å være i kontroll over områdene rundt Tel Abyad og sentrale områder i byen. Byen har også vært en sentral del av ruten for utenlandske elementer som vil slutte seg til Daesh og et knutepunkt for smuglingen frem og tilbake av olje og våpen. Det vil være interessant å se hva dette gjør med rekrutteringen til Daesh fra ekstremister i europeiske land.

YPG har hatt tett kontakt og samarbeid med amerikanske styrker som har bidratt med luftangrep mot Daesh. Det virker imidlertid som det bare er et spørsmål om tid før YPG har presset Daesh ut og knust det som er igjen av støtteelementer i området.

Terrorgruppa har holdt området i et jerngrep siden de jaget ut syriske regjeringsstyrker ifra området for to år siden. Tapet av Tel Abyad er et viktig slag i kampen mot Daesh, både fordi det strategisk sett er et viktig område men også på grunn av symbolikken. Tel Abyad er den første store byen som Daesh har holdt lenge, som de mister kontroll over.

Området har også vært viktig for YPG for å bringe sammen ulike fronter, og lenke opp kurdiskkontrollerte Kobane og Hasaka- distriktet. De kurdiske styrkene har presset på fra begge disse områdene.

Daesh synes å slite på mange fronter nå, også i Libya hvor den lokale militsen som har erklært seg som del av Daesh er hardt presset av lokale islamistiske grupper. Det man kan håpe på er at dette er begynnelsen på slutten for terrorgruppen.

shoaib.m.s@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 18. juni 2015 kl. 09.22