Torsdag 21. mai 2015
Dyr avis: Det kan bli dyrt å få ut lørdagsavisa til abonnentene for Nationens sjefredaktør Mats Storvik. – Dette vil bli en ekstremt krevende affære, sier han.Foto: Tom Henning Bratlie
• Kostnadene til distribusjon større enn antatt • Avisbransjen frykter igjen for lørdagsavisene
Lørdagsavis kan ryke
Undersak

Krever at regjeringen rydder opp

– Dette er potensielt svært dramatisk, ikke minst for de riksspredte meningsbærende avisene, sier Arild Grande.

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson mener det er alvorlig at Stortinget ikke er blitt bedre informert i saken.

– Det står ingenting i regjeringens forslag til ny postlov om at Posten ikke vil ta ansvaret for annet enn den lokale distribusjonen av lørdagsaviser. Nå må Posten og departementet snarest komme på banen og rydde opp. Stortinget må få vite hvilke tall som er riktige, og hva konsekvensene vil bli for aviser som rammes av dette, sier Grande.

Helge Orten (H) er saksordfører for behandlingen av forslaget om ny postlov på Stortinget. Han understreker at det er bred politisk enighet på Stortinget om å forsøke å skjerme distribusjonen av lørdagsaviser.

– Hvordan dette skal skje, vil først fastsettes i en forskrift til postloven, etter at det er gjennomført forhandlinger mellom Posten og Samferdselsdepartementet. Dette er en prosess som allerede er i gang, og jeg føler meg trygg på at vi skal finne gode løsninger, sier Orten.

Samferdselsdepartementet understreker at det kun er 11 til 15 prosent av avisenes totale opplag som ikke er dekket med egne avisbud og som dermed vil bli berørt av Postens omlegging.

«Lovforslaget åpner for at vi kan kjøpe avisdistribusjon på steder der det ikke er et eget avisbudnett. Hva slags ordning er ikke fastlagt og vil være et budsjettspørsmål», skriver politisk rådgiver Reynir Johannesson (Frp) i en e-post.

Elisabeth Gjølme
Rune Hetland
Tross forsikringer fra regjeringen: Postens avisdistribusjon på lørdager ser ut til å rakne. Nationen kan miste 40 prosent av sitt lørdagsopplag.

Medier

En bisetning fra Postens konsernsjef Dag Mejdell var alt som skulle til for å sende sjokkbølger inn i store deler av den norske avisbransjen.

Under de åpne høringene på Stortinget om regjeringens forslag til ny postlov tirsdag, kom Mejdell med en aldri så liten presisering: Det har aldri har vært meningen at Posten skal fortsette med nasjonal distribusjon av aviser på lørdager.

«Å sende aviser rundt omkring i Norge ville blitt en ekstrem kostbar løsning. Det er distribusjon ut fra lokal enhet som er løsningen vi anbefaler», sa Mejdell til Stortinget.

Med andre ord: Posten vil frakte aviser innenfor ulike lokalsamfunn – men ikke mellom lands­delene. Det vil gå ut over lokalavisenes lesere som bor utenfor avisenes kjerneområder.

Ikke minst rammes de riksspredte, meningsbærende avisene, som Vårt Land, Nationen, Dagsavisen og Klassekampen.

– Dette vil bli en ekstremt krevende affære, sier Nationen-redaktør Mads Storvik om utsiktene for å klare seg uten dagens distribusjon via Posten på lørdager.

Fakta

Poststans lørdager:

• Lokalavisenes lesere utenfor avisenes kjerneområder kan miste avis på lørdager.

• Også lesere av Nationen, Vårt Land, Klassekampen og Dagsavisen rammes.

• Posten legger nemlig opp til å stoppe dagens frakt av aviser mellom landsdelene.

• Det til tross for at lørdagsavisene ifølge regjeringen skal vernes når postombæring kuttes lørdager.

• Postens kutt på lørdager skal gi en innsparing på 400 millioner kroner.

• Forslaget til ny postlov ble sendt ut på høring i fjor høst av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Kilde: NTB

«Har vært tydelige»

– Dette er helt nye opplysninger for oss. Konsekvensene kan bli særdeles dramatiske og vil ramme både lokalaviser og riksspredte aviser svært hardt, sier generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for Lokalaviser.

Tirsdagens høring i transport- og kommunikasjonskomiteen handlet om regjeringens forslag til endringer i postloven.

Posten har fått regjeringens velsignelse for å slutte med postomdeling på lørdager, noe som skal gi en årlig besparelse på inntil 400 millioner kroner. Men på Stortinget er det tverrpolitisk enighet om å opprettholde distribusjonen av lørdagsaviser.

Ifølge Postens beregninger vil dette i så fall koste mellom 50 og 120 millioner kroner. Fortsatt vil nettobesparelsen bli nærmere 300 millioner kroner for å slutte med ordinær post på lørdager.

Avisbransjen mener det hele tida har framstått slik at regnestykket også inkluderer transport med fly og distribusjon fra Postens sentrale terminaler og ut i distribusjonsnettet.

I regjeringens stortingsmelding framgår det heller ikke tydelig at Postens regnestykke kun inkluderer den lokale distribusjonen.

Føler seg lurt

– Vi føler oss ført bak lyset, sier Rune Hetland.

Men nå hevder Posten at det kun har vært snakk om å overta ansvaret for omdelingen i såkalt grisgrendte strøk.

– Jeg opplever at vi har vært tydelige på dette hele tida, at vårt forslag innebærer at vi overtar der hvor avisene ikke har egne bud, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten.

I dag distribuerer Posten om lag 15 prosent av det samlede avisopplaget til lokalavisene. Det er denne andelen som Posten har foreslått at de kan fortsette med, hvis Stortinget dekker merkostnadene.

– Vårt estimat på mellom 50 og 120 millioner kroner handlet om hvor stort geografisk dekningsområde vi skulle overta ansvaret for. Det har aldri vært aktuelt for oss å opprettholde omdelingen mellom regionene, sier Elisabeth Gjølme.

– Tar livet av lørdagen

Ifølge Landslaget for Lokalaviser går en firedel av lokalavisenes totale opplag til steder utenfor det lokale dekningsområdet. Dette er gjerne abonnenter som har flyttet til andre steder i landet, men som har fortsatt med å abonnere på lokalavisa for å holde seg oppdatert om hjemstedet.

For å få disse avisene fram til abonnentene er avisene helt avhengige av Postens nasjonale distribusjonsnett.

– Med fallende opplagstall er lørdagen blitt ukas viktigste dag for mange aviser. Nå risikerer man å ta livet av denne avisdagen, sier Hetland.

Det er altså ikke bare lokalavisene som blir rammet hardt hvis Posten stanser nasjonal avisdistribusjon på lørdager.

– 40 prosent av opplaget vårt på lørdager går med rutefly ut til ulike postterminaler over hele landet. Skal vi distribuere dette videre til Postens lokale distribusjonsenhet vil det bli veldig kostbart. Vi risikerer at det ikke lenger blir regningssvarende å gi ut lørdagsavisa, sier Nationens sjefredaktør Mads Storvik.

– Du har tidligere jobbet informasjonsdirektør i Posten. Har du ikke forståelse for at Posten må kutte nå som mer av posten går digitalt?

– Jeg forstår at det spiller liten rolle om man får en regning i posten på lørdag eller på mandag. Men for avisene spiller det en ekstremt stor rolle om man får lørdagsavisa på lørdag eller på mandag. Vi må håpe at Posten ikke får løpe fra samfunnsansvaret sitt, sier Storvik.

jonasb@klassekampen.no

Mandag 18. februar 2019
90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske biblioteker er barnebøker. En vellykket lesekampanje har æren, hevder lederen for Norsk bibliotek­forening, Mariann Schjeide.
Lørdag 16. februar 2019
SV vil ha en ny pressestøtteordning for gratisaviser på nett. – Vi vil ha en full gjennomgang av pressestøtten og modernisere den, sier SVs Freddy André Øvstegård.
Fredag 15. februar 2019
Private samlere får stadig større innflytelse over norske kunstmuseer. – Gavene kan bli en sovepute, advarer kunsthistoriker Jorunn Veiteberg.
Torsdag 14. februar 2019
Den nye filmen om Roald Amundsen fortsetter i sporene til andre norske helteepos, mener forfatter og medie­viter Espen Ytreberg.
Onsdag 13. februar 2019
Pornografiske lydbøker ligger lett tilgjengelig på Storytel. Nå skal sjefen se nærmere på eksponeringen.
Tirsdag 12. februar 2019
Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.
Mandag 11. februar 2019
At 5,7 millioner stipendkroner har kommet i retur på fem år, bør føre til strengere krav for tildeling, mener forfatter. Kravene er strenge nok, svarer NFFO.
Lørdag 9. februar 2019
Strømming av musikk skulle demokratisere musikkbransjen. Det motsatte har skjedd, hevder ny rapport.
Fredag 8. februar 2019
Omsetningen av norsk sakprosa har gått jevnt nedover etter 2015. Nå er det Vigmostad & Bjørkes tur til å nedbemanne.
Torsdag 7. februar 2019
I løpet av våren vil 1200 nordmenn bli testet for sine evner til kritisk medie­forståelse og mediebruk. Undersøkelsen inngår i Medietilsynets nye satsing mot desinformasjon og falske nyheter.