Tirsdag 5. mai 2015
Ytringsfrihet

• «Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om (…) Vil du påvirke gjør du det gjennom stemmeseddelen». Slik heter det i retningslinjer for «Den profesjonelle lærer» ved Haugerud skole i Oslo, som Foreldreopprør mot Osloskolen har lagt ut på nettet. Å nekte lærere å drøfte styringsmodeller og rammevilkår i skolen offentlig er en alvorlig begrensning, ikke bare av deres ytringsfrihet, men av hele samfunnets muligheter til å få innsikt i hvordan skolens oppgaver ivaretas.

• Sivilombudsmannen har ved en rekke anledninger tatt opp lærernes ytringsmuligheter. Ansattes ytringsfrihet er omfattet av vernet i Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Selvfølgelig er det områder der verken offentlig eller privat ansatte kan ytre seg helt fritt. Det kan gjelde alt fra forretningshemmeligheter, via personalsaker til å uttale seg på vegne av andre. Ytringsfriheten er i noen tilfeller begrenset av lojalitetsplikten, som handler om arbeidsgivers styringsrett. Men denne retten gir ingen generell adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer. Og spesielt i en faglig debatt om pedagogikk, styringsformer og undervisningsmål i skolen er det helt avgjørende og maktpåliggende at lærerne deltar, også om ytringene skulle være kritiske til arbeidsgiverens styringssystemer.

• I retningslinjer utformet av Justisdepartementet framgår det at begrensninger i ytringsfriheten bare kan gjelde ytringer som påviselig skader arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte. Som utgangspunkt gjelder ytringsfriheten også spørsmål som hører inn under eget arbeidsområde og som berører forholdet til arbeidsgiveren. Offentlig ansatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for offentlig å kunne gi uttrykk for sin mening, også om forhold på eget arbeidsområde og endog på egen arbeidsplass. Ettersom lærere normalt ikke har helhetlig administrativt ansvar, er det heller ikke rimelig å legge bånd på adgangen til å ytre seg om saker som vedrører undervisningen. Det er bare hvis en lærers ytringer kan virke negativt inn på deres undervisningsplikter at lojalitetsplikten berøres.

Onsdag 24. april 2019
• I går ble det klart at Marte Gerhardsen blir ny skoledirektør i Oslo. Hun tar over stillingen etter Astrid Søgnen, etter det som har vært en av de mest betente stridene mellom en byråkrat og politisk ledelse i norsk historie. Striden...
Tirsdag 23. april 2019
• Det ble en grufull avslutning på påska da sju selvmordsbombere første påskedag angrep tre kirker og fire luksushotell på Sri Lanka. Eksplosjonene tok livet av 290 mennesker og såret rundt 500. Det er det verste angrepet landet har sett...
Onsdag 17. april 2019
• Notre-Dame, som mandag kveld ble offer for flammenes rov, er tett innvevd i fransk historie. Her kom den første stenderforsamlingen sammen i 1302, og her ble den ti år gamle engelske kongen Henrik 6. kronet til Frankrikes konge under...
Tirsdag 16. april 2019
• Persondata har blitt det nye gullet. Opplysninger om norske borgere samles nå inn i stor skala av verdens største internasjonale teknologigiganter, som Apple, Google, Microsoft og Facebook. All erfaring viser at hver enkelt av oss ikke er...
Mandag 15. april 2019
• Dagsavisens debattredaktør Bente R. Granklev skrev forrige uke en interessant kommentar om politikeres misvisende henvisninger til fagfolk for å legitimere egne beslutninger. Granklev viste blant annet til helseminister Bent Høie, som har...
Lørdag 13. april 2019
• Samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet viser i en kronikk på nettstedet Medier24 at han ikke forstår hvilke konsekvenser regjeringens mediepolitikk vil få for bransjen. Dales kronikk er et svar på et innlegg fra 14...
Torsdag 11. april 2019
• Den siste uka har både LO-rådgiver Jonas Bals og Nationen-kommentator Eva Nordlund skrevet interessant om kampen mot sosial dumping i Sveits. Bakgrunnen er at EU-kommisjonen nå krever at Sveits fjerner ordninger mot underbetaling og...
Onsdag 10. april 2019
• Mediepolitikken preges av en utbredt og skadelig vrangforestilling om at det som skal til for å redde norsk journalistikk, er digital omstilling. I går presenterte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) regjeringens forslag til...
Tirsdag 9. april 2019
• I dag går Israel til valg, og det er ventet at sittende statsminister Benjamin Netanyahu vil beholde regjeringsmakta ved å samle en koalisjon med mer ytterliggående partier enn hans eget høyreparti Likud. Dermed ligger Israel an til å få...
Mandag 8. april 2019
• «Jeg har sluttet å sykle i Oslo. Jeg opplevde det som farlig.» Det sier Morten Hestnes til Aftenposten fredag. Hestnes, som jobber i Traumegruppen på Ullevål sykehus, registrerer skader etter sykkel­ulykker som behandles på syke­huset: en...