Onsdag 25. mars 2015
UTSATT: Flygelederne i tårnet på Torp Sandefjord lufthavn kan bli erstattet av europeiske kollegaer når flygeledertjenestene blir lagt ut på anbud.
Torp og Rygge vil konkurranseutsette flygelederne for å spare penger:
Setter tårnene på anbud
Gisle Skansen
Sparer: Nå blir flygelederne i tårnene på Rygge og Torp konkurranseutsatt. Flyplassene håper å spare millioner årlig på konkurransen.

Arbeidsliv

– Vi kan ikke overleve med de kostnadene vi har til flysikring i dag, sier administrerende direktør Gisle Skansen i Torp Sandefjord lufthavn til Klassekampen.

Han og hans stab er nå, i samarbeid med Rygge lufthavn, i innspurten med dokumentene for å legge flygeledertjenestene ut på anbud. Målet er at de skal ha en ny kontrakt på plass i starten av neste år.

Da kan flygelederne i Avinor Flysikring ha blitt erstattet av kollegaer fra andre europeiske selskaper.

– Vi føler at Avinor ikke helt har vært langt fremme i å være kostnadseffektive. Vi vil teste markedet for å se om andre kan levere den samme gode kvaliteten til en rimeligere penge, sier Skansen.

Fakta

Flysikring:

• Flygeledertjenestene er delt inn i tre områder:

• Tårntjenestene har ansvaret for kontakt med flyet i umiddelbar nærhet til flyplassen.

• Innflygingskontrollen har ansvar for kontakt med flyet i et videre område rundt flyplassene.

• Områdekontrollen har ansvaret for kontakt med flyet mellom flyplassene og for helikoptertrafikken offshore.

• Flygelederne i Norge jobber i statseide Avinor Flysikring (AF). I tillegg til flygelederne har AF også ingeniører og teknikere med ansvar for radiosamband, overvåkingsutstyr og navigasjonshjelpemidler.

Liberalisert marked

Historisk var det nasjonale myndigheter som sto for flygeledelsen, både på kontrollsentralene og i tårnene. I 2001 tok EU-kommisjonen initiativ til et nytt regelverk kalt «Single European Sky»(SES), som skal harmonisere regelverket og føre til en halvering av kostnadene til flysikring i Europa innen 2030.

Norge har vært tilknyttet SES siden 2007. I forbindelse med at Norge tilsluttet seg EU-regelverket besluttet den rødgrønne regjeringen å gi Avinor enerett på å drive flykontroll for fem år.

Det har etter hvert blitt etablert et marked for flysikring. Blant annet skal det tyske statseide selskapet Deutsche Flugsicherung ta over tårntjenesten på Gatwick i London i høst.

Prisøkning

Gisle Skansen viser til stadig økende priser som bakgrunn for at de vil konkurranseutsette flygelederne.

– Vi har sett kostnader knyttet til flysikring gå fra 11–12 millioner for noen år siden, opp til 50 millioner nå. Det skjer i en bransje som er presset på mange områder og som må kutte kostnader og finne andre måter å levere tjenester på, sier han.

Han oppgir at de vil vektlegge både pris og kvalitet i anbudskonkurransen, men at vektingen ikke er fastlagt ennå.

– Kan vektlegging av pris gå på bekostning av flysikkerheten?

– Nei. Vi setter overhodet ikke økonomi foran sikkerhet. Ser man på kostnadene vi har til flysikring, ligger de tre ganger høyere enn det vi fakturerer flyselskapene som benytter flyplassen. Det finnes jo fly andre steder i verden, der det er andre enn Avinor som leverer flysikringstjenestene. Det er absolutt ikke noen motsetning mellom økonomi og sikkerhet, sier Skansen.

Gjør seg klare

Avinor har blitt delt opp i ulike selskaper, og flygelederne er skilt ut i et selskap med navn Avinor Flysikring (AF). I AF jobbes det nå hektisk med å forberede seg på konkurransen. De har opprettet en egen «taskforce» for å forberede anbudsprosessen.

Regelverket i Norge innebærer at alle som skal drive flysikring må kunne kommunisere på norsk, selv om hovedarbeidsspråk er engelsk.

Det begrenser mulige konkurrenter, men det svenske selskapet Aviation Capacity Resources kan være en alternativ tilbyder. De har tatt over drift av en rekke tårn i Sverige. De skal ha ligget 30–40 prosent under det svenske luftfartsverket i pris.

Ikke bekymret

– Vi ser fra Sverige at når man konkurranseutsetter tjenester, skjerper leverandørene seg og finner gode løsninger, sier Skansen. De norske flygelederne er så langt ikke bekymret for planene om konkurranseutsetting.

– Jeg tror Avinor kan konkurrere. Ikke bare pris, men kvalitet er viktig i flysikring, og vi er best i Europa, sier Robert Gjønnes, leder i Norsk Flygelederforening.

– Om det kommer anbud, vil vi ta utfordringa på strak arm.

– Kan dette føre til press på deres arbeids- og lønnsvilkår?

– Det kan jeg ikke forskuttere. Om andre vinner anbud blir det virksomhetsoverdragelse. Vi vil jobbe for å ivareta medlemmene våre uansett.

pal.hellesnes@klassekampen.no

christophero@klassekampen.no

Mandag 17. juni 2019
I FELLA: Arifi M. Ali studerte og jobbet for å slippe å gå på Nav. Nå tvinger høy kommunal husleie henne til å søke sosialhjelp.
Lørdag 15. juni 2019
GIR LITE I KASSA: Samferdselsministeren vil kutte bompenger ved å stanse arkitekttegnede T-banestasjoner og blomsterkasser i Oslo. Besparelsen kan gi 2,56 meter ny E 18.
Fredag 14. juni 2019
SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.
Torsdag 13. juni 2019
ALARM: Over 2000 er blitt sjuke av bakterieinfisert drikkevatn på Askøy. Mattilsynet slår alarm om gamle ­leidningsnett og dårlege reservevatn fleire stadar.
Onsdag 12. juni 2019
TVIL: Unge Venstre var den ivrigste pådriveren for å gå inn i Erna Solbergs regjering. Nå har ungdoms­partiet holdt krisemøte om regjeringsdeltakelsen.
Tirsdag 11. juni 2019
TAUSE: Nordkapp kommune gikk inn for privatisering av Nordkapplatået etter hemmelige møter med Scandic og Rica. Nå vil ingen fortelle hva som skjedde på møtene.
Lørdag 8. juni 2019
TIL BUNNS: Venstre får 1,5 prosent og gjør sin dårligste måling noensinne. Med slike tall ville partiet blitt utradert fra Stortinget. Trine Skei Grande vil ikke kalle målingen krise.
Fredag 7. juni 2019
I MÅL: Som energi­minister var Ola Borten Moe rundhåndet med tillatelse til vindkraftutbygging. Nå vil Sp-nest­lederen stanse nye konsesjoner.
Torsdag 6. juni 2019
KRAV: Kjersti Toppe (Sp) vil stille helseultimatum dersom det blir regjerings­forhandlingar mellom Sp og Ap etter valet i 2021.
Onsdag 5. juni 2019
SOSIALKLIENT: Kutt i statlig bostøtte gjør flere osloboere til sosial­klienter. Atle Wilhelmsen er en av dem.