Tirsdag 3. mars 2015
VIL MYTENE TIL LIVS: Den internasjonalt anerkjente økonomen Mariana Mazzucato mener at statlige midler spiller en helt avgjørende rolle i teknologiutviklingen. Foto: Giliola Chisté
• Stjerneøkonom: Oljefondet bør investeres i teknologiforskning • Kaster gründermytene på dynga
Staten mer innovativ enn private
FORNYBART: Vindturbiner og solcellepaneler står side om side i Schneebergerhof vindpark i Tyskland. Norge bør følge Tysklands eksempel, og investere mer i fornybar energi, mener Mazzucato. 8Foto: Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons
MYTEKNUSER: Den internasjonalt anerkjente økonomen Mariana Mazzucato vil gründermytene til livs. Basert på sin egen forskning, mener hun at staten er den viktigste drivkraften i teknologi­utviklingen.

økonomi

– Iphonen er basert utelukkende på patenter utviklet på oppdrag for den amerikanske staten, men det står ingenting om dette i noen av bøkene om Steve Jobs. Vi må kvitte oss med mytene om start-ups og gründere, sier Mariana Mazzucato.

Den internasjonalt anerkjente økonomen åpner i dag årskonferansen til tenketanken Manifest. Med utgangspunkt i sin egen forskning skal hun snakke om hvordan staten spiller en avgjørende rolle i teknologiutviklingen.

– Mange snakker om start-ups, men de fleste start-ups feiler, og når vi ser på de fem prosentene som klarer seg, så var flesteparten av dem finansiert av offentlige organer som var villig til å støtte risikoprosjekter. Silicon Valley har for eksempel hatt tilgang på store mengder langsiktig offentlig kapital, sier hun.

Fakta

Mariana Mazzucato:

• Italiensk-amerikansk økonom. Professor ved Universitetet i Sussex.

• Mazzucato har en doktorgrad i økonomi fra New School of Social Research i New York.

• Har forsket på sammenhengen mellom innovasjon, risiko og investeringer. Fikk internasjonal anerkjennelse med boka «The Entrepreneurial State», der hun viser hvordan staten spiller en avgjørende rolle i såkalte radikale innovasjonsprosesser, altså i å utvikle ny teknologi som skaper vekst.

Staten er viktigste investor

I 2013 kom Mariana Mazzucato ut med boka «Staten som entreprenør». I boka beskriver hun hvordan de største teknologi-firmaene i USA er støttet av en rekke statlige organer, og med store menger offentlige midler.

Apple benyttet seg av allerede eksisterende offentlig finansiert teknologi da selskapet lagde den første smarttelefonen, mens Google ble bygd på en søkealgoritme utviklet med støtte fra et offentlig forskningsfond. På samme måte støtter den amerikanske staten legemiddelutvikling og bioteknologiforskning med over 230 milliarder kroner i året.

Mazzucato viser i sin forskning at staten har spilt en helt avgjørende rolle i å utvikle de viktigste selskapene i USA i dag.

– Innovasjon krever langsiktig finansiering, tar lang tid, og mange prosjekter feiler. Vi bør basere vår forståelse av innovasjonsprosessene, heller enn på myter om konkurranse og gründere, sier hun.

Private tar gevinstene

Mazzucato viser til at svært mye teknologiutvikling krever risikovillig kapital, og at private investorer sjelden tar på seg oppgaven. Derfor har svært mye innovasjon i moderne tid vært finansiert av offentlig kapital. Hun trekker to konklusjoner fra sine egne forskningsfunn: Staten bør se på seg selv som en langsiktig investor, og samtidig sørge for å ha kompetanse til å kunne gjøre riktige investeringer.

– Vi har et kulturproblem. Jo mer vi snakker ned staten, jo mindre attraktivt blir det å jobbe der. Vi mister talentene til privat sektor, sier hun.

Et annet problem med å overse statens rolle i å skape vekst, er at private selskaper og investorer tar all gevinsten når teknologien har blitt lønnsom.

– Den private kapitalen kommer inn seinere, etter at mye av den tunge jobben er gjort. Problemet er at vi har en idiotisk forestilling om hva som skjer. Ved å ignorere at skattebetalernes penger har finansiert de viktigste innovasjonsprosessene, så ender vi opp med å betale med offentlige midler, samtidig som private tar hele gevinsten, sier Mazzucato.

Økonomen trekker fram Tesla som et godt eksempel på offentlig støttet innovasjon som skaper store private gevinster.

– Tesla er utviklet med offentlige midler i USA, og har fått enormt gunstige skattebetingelser. Det er jo greit så lenge de skaper jobber, men i mange tilfeller går jobbene til andre steder, sier Mazzucato.

Hun mener at staten bør se på seg selv som en investor, og sørge for å ta noe av gevinstene som investeringene produserer.

Oljen bør brukes smartere

Den internasjonalt anerkjente økonomen mener at Norge burde bruke deler av den enorme offentlige kapitalen til å skape ny teknologi.

– Norge bør reinvestere olje­kapitalen i utvikling av ny fornybar energi, sier hun, og viser til den tyske energiwende. Den tyske staten har i flere år brukt økonomiske muskler for å utvikle en klimavennlig energiproduksjon.

– Det er en fornærmelse at Oljefondet imiterer private investorer, da ender de bare opp med å gjøre det dårligere enn de private, og hele greia kan like gjerne privatiseres, sier hun.

magnusl@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 6. mars 2015 kl. 16.09
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Fredag 12. juli 2019
ANSPENT: Onsdag forsøkte Iran å ta en britisk oljetanker i arrest, sier det britiske forsvarsdepartementet. Iran avfeier anklagene, men en iransk forsker advarer mot en ny oljetankerkrig.
Torsdag 11. juli 2019
KRITISK: Motstanden mot nasjonal ramme for vindkraft er stor i dei kommunane som ligg i dei veleigna områda. Kommunestyra og ord­førarar seier nei.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.
Mandag 8. juli 2019
SER TIL VENSTRE: MDG kaller seg blokkuavhengig, men er negative til høyresamarbeid i de fem største byene etter valget.