Torsdag 19. februar 2015
UT MOT RØKLA: Per Sandberg meiner dei andre partia på Stortinget ikkje forstår kva innvandringspolitikken i Noreg vil føre til. Foto: Anniken C. Mohr
Frp-nestleiar Per Sandberg meiner det multikulturelle samfunnet har spelt fallitt:
Hardt ut mot fleirkultur
Undersak

Trur Sandberg står åleine

Sentrumspartia er lite imponert over Per Sandbergs utspel.

– Eg deler ikkje Per Sandbergs forståing av røynda og er overraska over at dei tek i bruk uttrykket «snikislamifisering» all den tid partiet i 2013 måtte arrangere internasjonal pressekonferanse og leggje seg paddeflatt nettopp på grunn av denne retorikken, seier Andre N. Skjelstad, innvandringspolitisk talsperson i Venstre.

Han minner også om at Per Sandberg har signert samarbeidsavtalen med dei andre borgarlege partia, der det mellom anna heiter at «innvandring er en kilde til mangfold, nye impulser og kulturell utveksling».

Både Skjelstad og Geir Toskedal frå KrF trur Sandberg står åleine om utspelet:

– Eg er usikker på om dette er eit soloutspel, seier Toskedal.

– Men han er fyrste nestleiar?

– Ja, det får bli hans sak. Politikkens oppgåve er å finne løysingar. Ein kjem ingen veg med desse haldningane. Vi må halde oss med ein anstendig språkbruk. Situasjonen er jo motsett – det er muslimar som blir stigmatisert i dag.

SKJERPAR TONEN: Frps fyrste nestleiar Per Sandberg meiner alle dei andre partia på Stortinget har lukka auga for «den valdelege islamske ideologien».

TERROR

– Vi har eit system som opnar dørene for fri innvandring utan å ta ansvar for integreringa. Vi stiller ingen krav.

Per Sandberg er Frps fyrste nestleiar og meiner vi må ta debatten om kva slags samfunn innvandringa til Noreg har skapt. Han liker ikkje det han ser.

– Framelskinga av det multikulturelle samfunnet har slått feil. Dei andre partia vil vidareføre gårsdagens politikk, med dei resultata det medfører. Deira fargerike fellesskap og multikulturelle forsøk har spelt fallitt, seier Sandberg til Klassekampen.

Dermed skjerpar Sandberg tonen ikkje berre i innvandringsdebatten, men også mot Frps samarbeidspartnarar Høgre, KrF og Venstre.

– Mange av dagens og gårsdagens politikarar vil gnagast av elendig samvit i framtida, men dei er vel likeglade. Lysbakken, Bondevik og Skei Grande har mislukkast med sitt eksperiment, men held fram i same spor.

Fakta

Terror i København:

• Laurdag ettermiddag og kveld drap ein dansk terrorist to offer: Fyrst ein filmregissør ved eit ytringsfridomsseminar, så ein dansk jøde som stod vakt ved feiringa av ein bar mitsva.

• Søndag kveld blei det kjent at gjerningsmannen var dansk med palestinske foreldre.

• Måndag skreiv Carl I. Hagen på si Facebook-side at folket må vakne og sjå snikislamifiseringa i det norske samfunnet. Utspelet vekte sterke reaksjonar.

Stiller seg bak Carl I. Hagen

Etter terroråtaket i København har debatten om radikal islam på nytt kome opp i Noreg. I går skreiv Carl I. Hagen, Frps ordførarkandidat i Oslo førre formann, ein mykje diskutert kommentar på sin Facebook-vegg. Der stilte han mellom anna dette spørsmålet:

«Må Max Hermansen bli drept før befolkningen våkner når det gjelder snikislamifiseringen og den voksende ettergivenhet for press fra ulike islamske pressgrupper i skole, høyskoler, universiteter og arbeidsliv?»

Per Sandberg stør fullt ut sin fyrstekandidat i Oslo:

– Eg sluttar meg fullt og heilt til det Carl I. Hagen seier. Alle stiller i fakkeltog for ytringsfridomen, men ingen stiller opp for Max Hermansen, meiner Frp-toppen.

– Kva med ordet «snikislamifisering»?

– Eg trur dei aller fleste forstår kva Hagen seier, men dei vil ikkje ta debatten. Når våre verdiar er sett under så massivt press som no, må vi ta debatten.

– Men er ordet feil å bruke?

– Nei, kva ord ein bruker er ikkje avgjerande. Folk forstår kva som er meint. Så lenge islam greier å flytte grenser, blir det ei form for snikislamifisering. Vi ser det i saker som kjønnsdelt symjeundervisning, hijab på barn og forbod mot å teikne grisar i barnehagen, seier Sandberg.

Tek debatten no

Fleire, mellom andre Islamsk Råd, har åtvara mot å ta debatten no. Dei meiner tida etter terroråtaka bør brukast til å samle seg. Sandberg meiner det ikkje er noko feil i å ta debatten om radikal islam no:

– Det er ganske typisk, og eg er lei av det. Frp har teke denne diskusjonen på inn- og utpust i 40 år. Våre motstandarar seier at «Frp drar kortet» og teiknar karakteristikkar av oss. Men vi må ta denne debatten uavhengig av enkeltepisodar. Dette handlar ikkje om København eller Paris, men om ein situasjon som blir meir og meir ekstrem frå dag til dag, seier Sandberg, før han slår fast:

– Trusselnivået og den valdelege islamske ideologien – dei er her i dag.

– Men terroren på norsk jord er det ein kristen mann som har stått for?

– Dette handlar ikkje om muslimar. Igjen brukast den tragiske terroren 22. juli som argument for at vi ikkje skal ta denne debatten. Denne gale personen må ikkje få ufarleggjere den skadelege islamske ideologien. Våre motstandarar seier at «Frp har gløymt 22. juli». Alle som har dårleg samvit for dagens situasjon bruker det argumentet, seier Sandberg.

politikk@klassekampen.no

Mandag 17. juni 2019
I FELLA: Arifi M. Ali studerte og jobbet for å slippe å gå på Nav. Nå tvinger høy kommunal husleie henne til å søke sosialhjelp.
Lørdag 15. juni 2019
GIR LITE I KASSA: Samferdselsministeren vil kutte bompenger ved å stanse arkitekttegnede T-banestasjoner og blomsterkasser i Oslo. Besparelsen kan gi 2,56 meter ny E 18.
Fredag 14. juni 2019
SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.
Torsdag 13. juni 2019
ALARM: Over 2000 er blitt sjuke av bakterieinfisert drikkevatn på Askøy. Mattilsynet slår alarm om gamle ­leidningsnett og dårlege reservevatn fleire stadar.
Onsdag 12. juni 2019
TVIL: Unge Venstre var den ivrigste pådriveren for å gå inn i Erna Solbergs regjering. Nå har ungdoms­partiet holdt krisemøte om regjeringsdeltakelsen.
Tirsdag 11. juni 2019
TAUSE: Nordkapp kommune gikk inn for privatisering av Nordkapplatået etter hemmelige møter med Scandic og Rica. Nå vil ingen fortelle hva som skjedde på møtene.
Lørdag 8. juni 2019
TIL BUNNS: Venstre får 1,5 prosent og gjør sin dårligste måling noensinne. Med slike tall ville partiet blitt utradert fra Stortinget. Trine Skei Grande vil ikke kalle målingen krise.
Fredag 7. juni 2019
I MÅL: Som energi­minister var Ola Borten Moe rundhåndet med tillatelse til vindkraftutbygging. Nå vil Sp-nest­lederen stanse nye konsesjoner.
Torsdag 6. juni 2019
KRAV: Kjersti Toppe (Sp) vil stille helseultimatum dersom det blir regjerings­forhandlingar mellom Sp og Ap etter valet i 2021.
Onsdag 5. juni 2019
SOSIALKLIENT: Kutt i statlig bostøtte gjør flere osloboere til sosial­klienter. Atle Wilhelmsen er en av dem.