Tirsdag 27. januar 2015
Frykter kutt: NRK-bibliotekar Ingeborg Rygh Hjorthen er bekymret for at NRKs troverdighet svekkes som følge av de planlagte kuttene i arkiv- og researchavdelingen.
• Kuttforslag i NRK rammer musikk og ark iv hardt • NRK vurderer nå å samarbeide med Wimp
Opprør mot kutt i musikk
Undersak

– Digitalisering kan stoppe opp

– Forslaget om å kutte i musikkarkivet er basert på feilinformasjon og falske premisser, sier Karen Frivik i P2s musikkredaksjon.

Hun påpeker at et drastisk kutt i musikkarkivet vil føre til at den planlagte digitaliseringen av NRKs fysiske platesamling ikke blir fullført.

– For meg som jobber mye med jazz, vil dette forslaget få store negative konsekvenser. Da det i fjor vår ble kjent at platesamlingen skulle legges ned, lovet NRKs ledelse at alt skulle digitaliseres og cd-cover skannes. I forbindelse med dette forslaget som kommer nå, er det også blitt hevdet at dette arbeidet er blitt fullført. Men det stemmer overhodet ikke, fortsatt gjenstår flere tusen plater og cd-cover som ikke er blitt digitalisert og skannet, sier Frivik.

Hun forklarer at cd-coverne er et arbeidsverktøy som er helt avgjørende for å gjøre en god jobb som musikkjournalist.

– Uten informasjon fra cd-coverne blir jobben helt umulig, fordi vi ikke engang kan vite hvem som spiller, sier Karen Frivik, som krever at ledelsen ser på konsekvensene av kuttforslagene på nytt.

Klassekampen har også snakket med Eirik Os Simonsen, som er programleder for NRK P2s «Ring inn musikken» på lørdager.

Men Simonsen måtte seinere trekke intervjuet, fordi han ikke fikk tillatelse av sine overordnede til å uttale seg om saken.

Kvaliteten på musikkprogrammer og journalistikk står på spill når NRK nå skal gjøre store kutt, mener de ansatte.

Medier

Musikkarkivet vil bli hardt rammet når NRKs arkiv- og researchavdeling nå ligger an til å miste 45 av 90 ansatte.

– Hvis kuttene blir gjennomført, vil det gå hardt ut over kvaliteten i programtilbudet, sier Ingeborg Rygh Hjorthen, tillitsvalgt og bibliotekar i NRKs researchavdeling.

I musikkarkivet kan bemanningen bli redusert fra 20 helt til tre medarbeidere, ifølge en gruppe som har sett nærmere på konsekvensene av kuttene.

Dermed kan 80 års møysommelig arbeid med å bygge opp landets største musikkarkiv bli rasert, mener nestleder for Norsk Tjenestemannslag i NRK, Are Bøhm.

– Musikken i NRK bidrar sterkt til å sikre bredde, kvalitet og dybde i NRKs sendinger. Dette har også vært et bærende prinsipp for oppbyggingen av musikkarkivet, sier Bøhm.

Fakta

NRK kutter:

• NRK skal redusere antall årsverk med 300, og spare inntil 300 millioner kroner.

• 100 årsverk ble kuttet i 2014.

• NRK ba Stortinget om å få øke tv-lisensen med 73 kroner, men fikk bare aksept for 25 kroner i 2015.

• Kulturminister Thorhild Widvey (H) har varslet en stortingsmelding om NRK innen sommeren.

Vurderer Wimp-samarbeid

Et av forslagene som nå skal vurderes, er om NRK skal gå over til å kjøpe inn musikk «on demand», det vil si at hver enkelt redaksjon selv skal kjøpe inn digitale musikkfiler som de ønsker å benytte i programmene sine.

I dag har NRKs arkiv trolig landets største innkjøpsbudsjett for nyutgitt musikk, som blir lagt inn og katalogisert i det digitale musikkarkivet (DMA).

– En overgang til «on demand» vil gå ut over variasjonen og bredden i NRKs musikktilbud. De som arbeider i musikkarkivet, bidrar også med sin kompetanse til samtlige avdelinger som har ønsker og behov, sier Ingeborg Rygh Hjorthen.

De interne utrederne i NRK vurderer også et annet alternativ for å spare penger på musikkinnkjøp, og som har skapt reaksjoner internt: Et samarbeid med den norske strømmetjenesten Wimp.

– Vi mener det vil være prinsipielt problematisk for NRK å basere seg på en kommersiell strømmetjeneste som Wimp for å få tilgang til musikken man trenger, ikke minst fordi utvalget vil være smalere enn det vårt eget musikkarkiv kan tilby, sier Bøhm.

Føler seg overkjørt

Gruppa som har vurdert konsekvensene av kuttene konkluderte etter to måneders arbeid: Det er uforsvarlig å halvere bemanningen i arkiv- og researchavdelingen fra 90 til 45, slik NRKs ledelse hadde bedt om å få konsekvensutredet. I stedet mente gruppa at en bemanning på minimum 54 medarbeidere er nødvendig – hvis ikke vil det gå hardt ut over tilbudet til NRKs seere og lyttere.

Nå reagerer både Hjorthen og en rekke andre medarbeidere på at en styringsgruppe dominert av toppledelsen i NRK likevel har valgt å gå inn for å kutte helt ned til beinet.

– Man kan jo spørre seg om det i realiteten har vært en skinnprosess som vi har deltatt i, sier Hjorten.

Følger ikke anbefaling

I løpet av 2015 skal bemanningen i arkiv- og researchavdelingen ifølge anbefalingene fra styringsgruppa, med ledelsen tungt representert, reduseres til 50, og så kuttes ytterligere ned til 45 i løpet av neste år. Det blir altså større kutt enn det den interne utredningen, som Ingeborg Rygh Hjorthen også deltok i, anbefalte.

– Det gir jo ingen mening å be om en konsekvensutredning hvis ledelsen uansett har bestemt seg for å kutte til 45 ansatte, sier Hjorthen.

Hun mener kuttene kan føre til at noen av NRKs journalistiske kjerneverdier blir svekket, slik som kravet til etterrettelighet, dybde og troverdighet.

– I år har NRK levert inn seks kandidater til SKUP-prisen for undersøkende journalistikk. I tre av disse sakene var researchgruppa sterkt involvert, sier hun.

Også Are Bøhm reagerer kraftig på at det ikke er tatt hensyn til utredningens anbefalte minimumsbemanning.

Norsk Tjenestemannslag er den største fagforeningen i arkiv- og researchavdelingen, med 50 medlemmer blant de 90 ansatte.

Ordknapp ledelse

– Med så få medarbeidere som 45 vil det ikke la seg gjøre å løse de oppgavene som denne avdelingen er pålagt i dag, sier Are Bøhm, som legger til at det ikke virker som om styringsgruppa har tatt hensyn til normalt fravær i form av sykdom og permisjoner i avdelingen.

I dag skal NRKs tillitsvalgte drøfte kuttforslagene med ledelsen i et møte i samarbeidsutvalget. Allerede i morgen vil NRKs toppledelse ta endelig stilling i saken. Programdirektør Vibeke Furst Haugen ønsker ikke å kommentere de ansattes kritikk mot prosessen eller deres bekymring for at noen av NRKs kjerneoppgaver rammes.

– Vi ønsker ikke å uttale oss om dette før saken er drøftet med de tillitsvalgte og det er fattet en endelig beslutning. Det mener vi er mest ryddig, sier Haugen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Mandag 19. august 2019
Medvirking og mediebruk er viktig i den kommende kulturmeldingen for barn og unge.
Lørdag 17. august 2019
Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner».
Fredag 16. august 2019
Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.
Torsdag 15. august 2019
Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.
Onsdag 14. august 2019
Terror fra ytre høyre har påvirket hvordan svenskene snakker om innvandring. – Sveriges historie med høyreekstrem vold har preget landet mer enn vi tror, sier Bjarne Riiser Gundersen.
Tirsdag 13. august 2019
Terrorforskere ber mediene tone ned omtalen av den terrorsiktede 21-åringen etter moskéskytingen i helga.
Mandag 12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.
Lørdag 10. august 2019
Kulturminister Trine Skei Grande ­ stiller til Fortnite-duell. Ellers er det lite som står på spill for kulturfolk under Arendalsuka.