Tirsdag 20. januar 2015
Voldgift

• Etter ett år med nærmest stillstand i de såkalte TTIP-forhandlingene, skal partene i år ha uttrykt at de har store ambisjoner om å bringe forhandlingene videre. TTIP står for «Transatlantic Trade and Investment Partnership» og er en storslått plan for en handelsavtale mellom USA og EU. En rapport fra Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har antydet at en slik handelsavtale kan koste Norge opptil 800 millioner kroner. Ifølge en beregning det tyske forskningsinstituttet Ifo utførte i 2013, vil Norge kunne tape rundt 11.500 arbeidsplasser dersom det blir enighet mellom EU og USA om en dyptgripende liberalisering av handelen. Målet for handelsavtalen er ikke bare tollreduksjoner, som blant annet vil kunne ramme norsk landbruk, men også å gi multinasjonale selskaper utvidete rettigheter til å rettsforfølge land.

• I EU har det nå vært offentlig høring om det mest omstridte forslaget i frihandelsavtalen, voldgiftsdomstolene, de såkalte ISDS (Investor-state dispute settlement), som har til oppgave å avgjøre konflikter mellom stater og kommersielle selskaper. Siden 1990-tallet har man sett en eksplosjon av saker der private selskaper har gått til søksmål mot stater fordi de mener deres kommersielle interesser er truet av statlig lovgivning. I forrige uke ble det klart at slike voldgiftsdomstoler møter brei motstand i Europa. I EUs høringsrunde erklærte 88 prosent av 150.000 borgere og interesseorganisasjoner som sa sin mening, at de er motstandere av voldgiftsmekanismen i frihandelsavtalen.

• Den store trusselen er at voldgiftsdomstolen vil gjøre det mulig for investorer å kreve store erstatninger hvis et land innfører høyere standarder for miljø, matvarer eller velferdstjenester. Forslaget er også provoserende fordi både EU-landene og USA har velfungerende rettsapparater som er i stand til å ta seg av eventuelle søksmål. Ved å skape slik voldgiftsdomstoler utenfor det nasjonale rettsapparatet, går man svært langt i begrense nasjonale myndigheters rett til å avgjøre grunnleggende spørsmål demokratisk, og i tråd med innbyggernes politiske vilje og ønsker.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...