Lørdag 13. desember 2014
Bekymret: Roger Haga Heimli i Fagforbundet frykter at de nye frihandelsavtalene kan ramme norske kulturskoler og kunstnerstøtte.
Fagforbundet sier at Norge må være på vakt mot nye frihandelsavtaler:
Krever unntak for kultur
Regjeringen må kreve at kulturen holdes utenfor de nye frihandelsavtalene som er på vei, sier Fagforbundet. I verste fall kan norsk kulturliv miste statsstøtte.

kultur

– Jeg frykter for subsidieringen av det breie kulturlivet i Norge. Det er den som kommer til å settes under press først.

Det sier Roger Haga Heimli, medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg. I går skrev Klassekampen at to nye globale handelsavtaler kan true norsk kulturliv.

I disse dager pågår forhandlinger om de såkalte TTIP- og Tisa-avtalene, som har som mål å liberalisere og harmonisere internasjonal handel. Norge er med i forhandlinger om sistnevnte, og Heimli krever nå at politikerne tar ansvar for kulturen.

– Regjeringen må sørge for å sette kultur på unntakslisten, fastslår han.

Teaterbilletter på spill

Fagbevegelsen i Europa er opptatt av hvordan kulturfeltet blir håndtert i de to avtalene, forteller Heimli. Han frykter at det i verste fall vil bli umulig å gi statsstøtte til kunstnere eller tiltak som kulturskoler.

– Avtalen vil rokke ved noe av fundamentet Norge bygger sin kulturpolitikk på. Som at kulturen ikke er en handelsvare, men en del av samfunnsstrukturen.

Et viktig prinsipp i Norge er at kulturen skal være tilgjengelig for alle, som et lavterskeltilbud, påpeker Heimli.

– Det krever en viss statlig styring, i form av subsidiering av teaterbilletter og andre ting. Hvis dette blir handelsvarer, er det markedet som bestemmer.

Heimli slår fast at grunntanken i både Tisa- og TTIP-avtalen er at markedet skal være fritt.

– Derfor må politikerne være nøye med å definere unntakene. I andre land har vi blant annet sett at nasjonale tv-kanaler ikke får lov til å prioritere nasjonale tv-serier, på grunn av konkurransehensyn.

– Rokker ved demokratiet

Tisa-forhandlingene har blitt kritisert for å være lite transparente. Attac Norge er bekymret for at store selskaper som Amazon får innflytelse over innholdet. På torsdag inviterer Fagforbundet til konferansen «Kritisk blikk på Tisa». Heimli mener det trengs mer kunnskap og debatt om både den og TTIP-avtalen.

– Denne typen handelsavtaler rokker ved fundamentet i norsk demokrati. Politiske avgjørelser i folkevalgte organer blir satt under press av bedrifter og kapitalen. Det må ikke tåkelegges eller omtales som at det bare er snakk om prinsipper for å handle varer med hverandre.

Stortingspolitiker Arild Grande (Ap) forstår Fagforbundets uro.

– Vi følger nøye med på det vi får av informasjon fra disse forhandlingene. Ifølge tradisjonen har kultursektoren vært skjermet fra det ordinære handelsavtaleverket, og vi forutsetter at det skjer i framtida, sier han.

Må vurdere krav

Grande vedgår at det er et problem at norske myndigheter får lite informasjon om prosessene i TTIP-forhandlingene mellom EU og USA. Når det gjelder Tisa-avtalen, forventer han at regjeringen varsler Stortinget om mulige konsekvenser for norsk kulturliv.

– Det er all grunn til å være på vakt når det gjelder hvilke posisjoner Norge inntar.

Statssekretær Morten Høglund (Frp) i Utenriksdepartementet sier at regjeringen må være forberedt på å motta krav som ikke er med i det norske åpningstilbudet og at disse må vurderes nøye.

– Tisa handler om å forplikte seg til å gi utenlandske tjenesteytere adgang til å levere sine tjenester på det norske markedet under samme vilkår som norske tjenesteytere. På enkelte områder er det likevel spesielle hensyn som tilsier at forskjellsbehandling er nødvendig. Dette gjelder spesielt tilgang til offentlige midler.

mari.vollan@klassekampen.no

Lørdag 17. november 2018
Statlige teatre har økt sine egeninntekter, selv om de får mindre i offentlige tilskudd. Høyre jubler, mens SV mener tallene i rapporten gir et misvisende bilde.
Fredag 16. november 2018
– Det har aldri vært mindre grunn til å rehabilitere Alf Larsen, sier litteratur­forsker Tore Rem. Han reagerer på Forfatterforeningens unnskyldning til den omstridte poeten.
Torsdag 15. november 2018
Det er viktig at den hegemoniske historiefortellingen om jødeforfølgelsen i Norge blir utfordret, mener Irene Levin.
Onsdag 14. november 2018
Er 10.000 kroner i statsstøtte per avisabonnement for mye? Nei, sier sjefredaktøren i Helgelendingen, og får støtte fra KrF og Senterpartiet på Stortinget.
Tirsdag 13. november 2018
25.000 abonnenter kan miste papir­avisa dersom regjeringen går for et kompromissforslag som mediebransjen selv har spilt inn.
Mandag 12. november 2018
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.
Lørdag 10. november 2018
Etter en storstilt digitalisering av skolen er Bærum kommune klar for neste skritt: kutt i skolebibliotek­tjenesten.
Fredag 9. november 2018
Sentrale personer i motstandsbevegelsen ble varslet om deportasjonen av de norske jødene høsten 1942, men varslene ble ignorert. Det viser Marte Michelet i boka «Hva visste hjemmefronten?».
Torsdag 8. november 2018
Stig Aasvik har jobbet som skyggeskriver i 15 år. Likevel synes han det er trist at kjendis­intervjuer i bokform får så høye opplagstall.
Onsdag 7. november 2018
Denne høsten har en rekke norske kjendiser gjort det skarpt i bokmarkedet. Men bare et fåtall av dem har skrevet boka si selv.