Torsdag 11. desember 2014
Mindre vekst

• En ny analyse fra OECD viser at den økonomiske veksten øker når man reduserer inntektsforskjellene. Rapporten konkluderer med at land som reduserer økonomiske forskjeller vokser raskere enn land med økende ulikhet. Den største enkeltfaktoren som har betydning for veksten er økende forskjell mellom de nederste inntektsgruppene (fra «lavere middelklasse», som OECD uttrykker det, og nedover). Lavere inntekter fører til at disse familiene i mindre grad er i stand til å gi barna en utdannelse.

• OECDs generalsekretær Angel Gurría sier at stor og økende ulikhet fungerer negativt og står i veien for målet om en sterk og bærekraftig vekst. Land som fremmer like muligheter for alle fra barnsbein av, er de landene som vil få vekst og utvikle seg, hevder han. Rapporten viser til at økende ulikhet har redusert veksten med ti prosent i land som Mexico og New Zealand fra slutten av 1980-tallet til 2008. I Italia, Storbritannia og USA ville vekstraten ha vært seks til ni prosent høyere hvis inntektsforskjellene hadde blitt redusert. Det samme gjelder noen nordiske land. Forut for finanskrisa i 2008 opplevde derimot Spania, Frankrike og Irland høyere vekst som følge av reduserte økonomiske forskjeller.

• OECD-analysen peker på at problemet med økt ulikhet ikke bare handler om de ti prosent fattigste, men om den økende avstanden mellom dem som har vanlig arbeid og inntekter (40 prosent av befolkningen) og resten av samfunnet. Derfor er ikke anti-fattigdomsprogrammer tilstrekkelig, man må gjøre noe med lønnsulikheten og det offentlige tjenestetilbudet. OECD kan heller ikke påvise at fordelingspolitikk, skatt og sosiale tjenester, svekker den økonomiske veksten, forutsatt at politikken er godt utformet, målrettet og vel gjennomført. OECD forsterker her konklusjonene som Wilkinson og Pickett ga i boka «Ulikhetens pris» fra 2009. OECD-analysen viser også at den sittende Høyre/Frp-regjeringens politikk er fullstendig løsrevet fra den breie forskningen som viser at økte forskjeller er skadelig, ikke bare for samfunnstilliten, men også for den økonomiske veksten.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...