Mandag 8. desember 2014
Uenige: NHO-sjef Kristin Skogen Lund (t.h.) er glad for regjeringens forslag. LO-leder Gerd Kristiansen er ikke like glad. Foto: Tom Henning Bratlie
Ønsker midlertidige stillinger velkommen, men kun som vei inn i arbeidslivet:
NHO åpner for retrett
HÅPEFULL: Regjeringens forslag om å åpne for midlertidige ansettelser vil sørge for flere jobber, tror Kristin Skogen Lund i NHO. Hvis det ikke skjer, åpner hun for å reversere lovendringen.

Arbeidsliv

– Dette forslaget vil gjøre det lettere å skape ny virksomhet. Jeg tror det vil føre til at flere kommer i jobb, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO til Klassekampen.

Hun er fornøyd med forslaget arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) la fram på fredag, om å gi en generell adgang til midlertidige ansettelser inntil ett år. Eriksson sa til Klassekampen at hans mål med lovendringen var å øke sysselsettingen. Det er et oppnåelig mål, mener Skogen Lund.

– 60 prosent av våre bedrifter melder at de ville ha ansatt flere dersom terskelen for ansettelser ble senket noe. Mange bedrifter melder også til oss at de må avstå fra aktivitet fordi de mangler kompetanse, og ikke kan ta sjansen på å utvide staben. Det tyder på et uuthentet sysselsettingspotensial, sier hun.

Fakta

Lovforslag:

• Arbeidsminister Robert Eriksson la fredag fram lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven.

• Regjeringen foreslår en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil ett år.

• Etter ett år får bedriftene ett års karantene før de kan ansette noen midlertidig i tilsvarende stilling. Tallet på midlertidige ansatte etter denne regelen kan ikke utgjøre mer enn 15 prosent av staben.

• Forslaget har fått støtte fra Venstre på Stortinget. LO, Unio og YS er svært kritiske til forslaget, og varsler motstand.

Forstår begrensningene

Regjeringen ønsker å endre arbeidsmiljøloven, som i dag inneholder et generelt forbud mot midlertidige ansettelser. Men Erikssons forslag inneholder noen begrensninger: Etter ett år med midlertidig ansettelse får bedriftene en karanteneperiode på ett år før de kan hente inn en ny midlertidig ansatt i tilsvarende stilling. I tillegg kan de midlertidig ansatte etter denne ordningen ikke utgjøre mer enn 15 prosent av staben.

Skogen Lund har forståelse for begrensningene.

– Ingen ønsker misbruk av ordningen. Men vi må passe på at reglene ikke blir kompliserte og skaper mye byråkrati. Om bedriftene opplever at dette blir vanskelig, vil det ikke gi ønsket effekt. Jeg håper på god dialog med Stortinget om dette, sier hun.

Ett ankepunkt NHO-sjefen har er at regjeringen ikke vil åpne for å bruke innleie fra bemanningsbyråer til de midlertidige stillingene.

– De underslår at bemanningsbyråene har en viktig rolle i å få folk tilbake til jobb, sier hun.

Vil ikke sammenlikne

I departementets proposisjon går de gjennom forskning som er gjort på sammenhengen mellom åpning for midlertidige ansettelser, og effekten på sysselsettingen i samfunnet.

Forskningen viser ikke noen slik effekt. Departementet viser blant annet til OECD Employment Outlook 2013, som viser at midlertidige stillinger ikke kommer i tillegg til de eksisterende, men erstatter faste stillinger.

– Tar OECD feil her?

– Det er veldig vanskelig å skjele til andre land. Vi har et helt annet arbeidsmarked, og lav ledighet. De fleste andre land har høy ungdomsledighet. Da slår dette annerledes ut. Formålet må være å få de som er utenfor arbeidslivet inn i jobb, ikke å erstatte de som nå har fast jobb med midlertidige.

– Hva om det viser seg at det er nettopp det som skjer?

– Da bør lovendringen reverseres. Vi har ingen ønske om midlertidighet per se. Vi ønsker faste stillinger. Over 90 prosent har faste stillinger i dag, og bedriftene er helt avhengige av fast arbeidskraft. Det er en misforståelse at bedriftene vil ha midlertidig ansatte.

– Fagbevegelsen viser til erfaringer fra byggebransjen og deler av industrien, der det har blitt stadig større omfang av innleid arbeidskraft, og færre faste stillinger. Er ikke det et poeng?

– Det er noe helt annet. Det er innenfor dagens regelverk, og handler om store svingninger og store prosjekter der toppene må løses med midlertidig arbeidskraft. Man må erkjenne at i arbeidsmarkedet er det naturlig variasjon. En del av arbeidsmarkedet er av midlertidig karakter, blant annet på grunn av rause permisjonsordninger, og fordi det er svært dynamisk. En stor vekst i aktiviteten i oljebransjen er driveren bak noe av det du nevner. Det kan man jo ikke påstå er negativt.

Må prøve noe nytt

NHO har lenge advart mot det de kaller «utenforskap», at en del folk står utenfor arbeidslivet. Det mener Skogen Lund er et argument for å vedta forslaget fra regjeringen.

– Vi har et økende problem med utenforskapet. Noen av kritikerne feiler i å komme opp med alternativer som kan løse dette på en bedre måte. Man må erkjenne at det som er forsøkt ikke har fungert godt nok. Vi må ikke bare ta hensyn til eksisterende rettigheter, men også til de som står utenfor, og bedrifter som forsøker å skape vekst, sier hun.

paalh@klassekampen.no

Tirsdag 21. januar 2020
EXIT: Frp-nestor Carl I. Hagen maner sitt gamle parti til å drive nådeløs opposisjonspolitikk. Nå forventer han kamp om ledervervet.
Mandag 20. januar 2020
IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.
Lørdag 18. januar 2020
PLAN: SV vil nå måla i Parisavtalen gjennom prosjektet «grøn ny deal». Eit av tiltaka er å kjøpe kriseramma norske verft, for å gjere dei ­grøne og sikre at arbeidsplassane blir i Noreg.
Fredag 17. januar 2020
KLAR TALE: Det er uholdbare tilstander i luftambulansetjenesten, sier Margit U. Kristoffersen fra gata i Alta. Hun er ikke alene om å mene at staten bør inn og overta ambulanseflyene.
Torsdag 16. januar 2020
URO: Frp vil kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at en norsk IS-kvinne ble hentet fra Syria, sier Jon Helgheim (Frp).
Onsdag 15. januar 2020
SPLID: I utkastet til nytt program for LO står det både strenge klimamål og en offensiv utbygging av olje- og gassvirksomheten. Nå brygger det til strid.
Tirsdag 14. januar 2020
ÅPENHET: Da Mohammed (16) døde, var det få som våget å snakke. Nå får vitnene støtte fra byråds­lederen i Oslo.
Mandag 13. januar 2020
OPPRØR: Dagfinn Johansen i øykommunen Hasvik i Finnmark er avhengig av ferge og opplever høye priser som straff. Ordføreren krever at staten får ansvaret for fergene.
Lørdag 11. januar 2020
VENTER: Equinor lanserte nye klimamål rett før de åpnet Johan Sverdrup-feltet. Sam­tidig jobber hele bransjen med den faktiske planen for klimakutt.
Fredag 10. januar 2020
MOTSTAND: NHO forventer at regjeringen snur om såkalt fritt skolevalg etter massiv motstand i høringsrunde.